Společnost


Generali Česká pojišťovna a.s.

Počet nahlášených stížností:92
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

33%
67%
Toto skore je založeno na 12 stížnostech.

#19482Zamítnutí plnění pojistného plnění

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 15 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
24.11.2017, před 3 lety

Jana Matunáková

Znění stížnosti

Dne 30.5. byla klientkou české pojištovny způsobena dopravní nehoda.

Při této dopravní nehodě došlo k poškození vozidla v takové míře, že bylo ohodnoceno jako neopravitelné. Z tohoto důvodu musel být ukončen leasing u společnosti Škofin a pro rychlejší vyřízení pojistné události byla určena naše pojištovna Allianz pro řešení likvidace této události.

Společnost Škofin i Alianz si naučtovali smluvní pokuty za předčasné ukončení smlouvy a za spoluúčast.

Tyto částky mi česká pojištovna odmítla vyplatit, i když jsem několik měsíců byla ujištována, že se čeká pouze na regresní dopis od alianzu a o tom, že na toto není nárok mě nikdo neinformoval.
cítím se tímto jednáním české pojištovny poškozena.

žádám aby uhradila tyto náklady, protože jsem je musela vynaložit na základě viny jejich klientky.


Produkt

neuznání pojistné události


Požadované řešení

žádám aby uhradila tyto náklady, protože jsem je musela vynaložit na základě viny jejich klientky.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.12.2017 00:21, před 3 lety

Prokáže-li spotřebitelka, že jí škoda vznikla (povinnost uhradit smluvní pokutu), a že existuje příčinná souvislost mezi vznikem škody a jednáním škůdce (viníka dopravní nehody), má spotřebitelka právo žádat po tomto viníkovi náhradu škody, která jí vznikla. Podle § 7 odst. 2 písm. b) zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla hradí pojistitel za pojištěného škodu způsobenou provozem vozidla. Podle § 2952 občanského zákoníku se hradí skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk). Záleží-li skutečná škoda ve vzniku dluhu (v tomto případě vznik povinnosti zaplatit smluvní pokutu), má poškozený právo, aby ho škůdce dluhu zprostil nebo mu poskytl náhradu.

Nesouhlasí-li spotřebitelka s postupem pojišťovny, má možnost podat proti tomuto postupu stížnost. Stížnosti se doručují na adresu pojistitele Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 659 05 Brno a vyřizují se písemnou formou, pokud se strany nedohodnou jinak. Nereaguje-li pojišťovna na stížnost nebo ji zamítne, může se spotřebitelka obrátit i na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím.

K mimosoudnímu řešení sporů mezi pojišťovnou a spotřebitelkou v neživotním pojištění je příslušná Česká obchodní inspekce. Českou obchodní inspekci lze kontaktovat na adrese: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz. Podmínkou zahájení postupu mimosoudního řešení sporu před Českou obchodní inspekcí je skutečnost, že se spotřebitelce nepodařilo vyřešit spor přímo s pojišťovnou.

Reakce společnosti

Publikováno
11.12.2017 09:11, před 3 lety

Vážená paní Matunáková,

děkujeme za Váš podnět, na základě kterého jsme přistoupili k prošetření celé záležitosti.

S ohledem na ochranu osobních údajů a dále na povinnost mlčenlivosti, která je nám zákonem o pojišťovnictví uložena, Vám bude v co nejkratším možném termínu zasláno vyjádření na Vaše kontaktní údaje.

S pozdravem

Tým klientské spokojenosti
Česká pojišťovna a.s.

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme prostřednictvím e-mailové adresy stiznosti@ceskapojistovna.cz Rovněž nás můžete písemně kontaktovat na naší korespondenční adrese Česká pojišťovna a.s., Tým klientské spokojenosti, P.O.Box 305, 659 05 Brno.


Jana Matunáková

Uzavření stížnosti

Publikováno
9.1.2018 11:41, před 3 lety

Hodnocení:

Komentář: proplacen bude pouze poplatek za spoluúčast havarijního pojištění, poplatek za předčasné ukončení smlouvy u škofinu mi neuhradí, jedná se prý o smluvní vztah můj a škofinu a to neproplatí.