Společnost


Balamia s.r.o. "v likvidaci"

Počet nahlášených stížností:10
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#1963Nefér jednání společnosti

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

7 měsíců 18 dnů 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
21.01.2014, před 7 lety

Zdeněk Dostál

Znění stížnosti

Dne 27.9.2013 jsme zakoupili "Wellness přístroj WS1" na základě osobního předvádění pracovníků společnosti Balamia, s.r.o. před prodejnou Tesco v Tišnově.Po cca 14 dnech normálního používání se tento přístroj polámal. Po telefonické domluvě jsme přístroj zaslali poštou na dohodnutou adresu V Dolině 1515/1, Praha 10, odkud se nám po 14 dnech vrátil z důvodu nevyzvednutí adresátem.
Následné mnohé pokusy o telefonní spojení na telefonní číslo 733251971 byly nakonec korunovány úspěchem a bylo nám přislíbeno, že nám bude přístroj vyměněn za nový pracovníkem společnosti přímo v Tišnově. To se samozřejmě nestalo a v současné době je na uvedeném telefonním čísle jen hlasová schránka.
Na základě těchto negativních zkušeností mám nepříjemný pocit, že jsme byli touto firmou oklamáni a získali jsme za velké peníze nefunkční a nekvalitní přístroj.


Produkt

WS1 č. 077137


Požadované řešení

Cílem mé stížnosti je buď dosáhnout opravy přístroje, nebo vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.1.2014 09:26, před 7 lety

V případě, že kupující uplatní reklamaci, je povinností prodejce jí do 30 dnů od uplatnění vyřídit. V případě, že se tak nestane, má kupjící stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.
Dle nám dostupných informací došlo k řádnému uplatnění reklamace zasláním zboží na adresu prodejce s tím, že datem počátku reklamace bylo datum, kdy mohl prodejce zaslané zboží převzít.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.9.2014 14:44, před 6 lety

Společnost Balamia s.r.o. byla zrušena a nyní probíhá její likvidace. Stížnost jsme nuceni z tohoto důvodu uzavřít. Spotřebitelé by nyní měli uplatnit svou pohledávku u likvidátora, který je zapsán v obchodním rejstříku. Likvidátor činí jménem společnosti jen úkony směřující k likvidaci společnosti. Při výkonu této působnosti plní závazky společnosti, uplatňuje pohledávky a přijímá plnění, zastupuje společnost před soudy a jinými orgány, uzavírá smíry a dohody o změně a zániku práv a závazků a vykonává práva společnosti.

Likvidátor má povinnost oznámit vstup společnosti do likvidace všem známým věřitelům. Zároveň je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit nejméně dvakrát za sebou s alespoň dvoutýdenním časovým odstupem rozhodnutí o zrušení společnosti s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší než tři měsíce. Dle nám dostupných informací tato povinnost splněna nebyla. Nicméně spotřebitelé mohou pohledávku uplatnit až do zániku společnosti, tj. výmaz společnosti z obchodního rejstříku.

Likvidátor, který porušuje své povinnosti, může být odvolán soudem na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem.


Zdeněk Dostál

Uzavření stížnosti

Publikováno
9.9.2014 14:44, před 6 lety

Hodnocení: