Společnost


Beko Česko s.r.o.

Počet nahlášených stížností:9
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#19719Reklamace v prodloužené záruce

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 28 dnů 6 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
02.12.2017, před 3 lety

Lenka Bazalová

Znění stížnosti

Dobrý den, 1.8.2013 jsem zakoupila troubu Beko typ OIM 25701 X s prodlouženou 5 letou zárukou viz. certifikát. Do dnešního dne jsem reklamovala tento výrobek 2x. Poslední reklamace proběhla přes info linku beko dne 2.11.2017 kde jsem hlásila celkem 2 závady: díru v plášti uvnitř trouby a zkratování minutky při otevření trouby při pečení. Znovu jsem volala na linku 2.12.2017 abych nahlásila, že nebyl servis proveden.Bylo mi řečeno, že 30denní záruka se na prodloužené záruky nevztahuje.Následně jsem volala i technikovi, který u mě byl s dotazem na náhradní díly.Údajně nová minutka i skelet je objednán.
Výrobek jsem si kupovala s tím, že byla uváděna PLNÁ ZÁRUKA po dobu 5 let ( logo s tímto popiskem je i součástí certifikátu, kterou firma používá stále). Celou dobu jsem byla přesvědčena, že se jedná o stejné podmínky a pravidla jako při dvouleté záruce.Jediná odlišnost, kterou jsem našla v záručních podmínkách Beko byla nemožnost vrácení peněz za výrobek v prodloužené záruce viz. https://www.bekocr.cz/zarucni-podminky. Jelikož je díra v trupu trouby(cca 6mm) dle mého názoru nebezpečná (kondenzuje tam pára, nelze použít parní čištění..), myslím, že je její používání riskantní. Mám nárok na nový výrobek? Platí v tomto případě jiná lhůta na opravu?


Produkt

troubu Beko typ OIM 25701 X, č. prodloužené záruky 463524


Požadované řešení

Nejraději bych výrobek vzhledem k neprovedené opravě vyměnila za nový.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.12.2017 09:00, před 3 lety

Za vyřízení reklamace nese vždy odpovědnost prodejce věci, nikoli servis či výrobce. Se svými nároky je proto nutné obracet se na prodávajícího.

V případě smluvní záruky musí být předem určeno omezení jejího využití oproti záruce zákonné. Pokud nebylo při koupi stanoveno, že se bude u smluvní záruky lhůta pro vyřízení reklamace prodlužovat, případně, že při uplatnění reklamace v smluvní záruční době může být výrobek pouze opraven, platí pro uplatnění reklamace pravidla dle zákona.

Pokud tedy byla sjednána smluvní záruka, která je nad rámec zákonné záruky, bude rozhodné, jaké podmínky pro uplatnění a vyřizování smluvní záruky byly sjednány. Nebyly-li zvláštní podmínky pro uplatnění reklamace ujednány (je nutné si ověřit, zda byla stanovena lhůta na vyřízení reklamace), je nutno tuto skutečnost posoudit podle ustanovení § 1958 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, který stanovuje, že dlužník (v daném případě ten, kdo má povinnost vyřídit reklamaci), je povinen plnit bez zbytečného odkladu. Vzhledem k tomu, že zákonodárce stanovuje lhůtu 30 dnů na vyřízení reklamace, dalo by se usoudit, že nejzazší termín pro „bez zbytečného odkladu“ pro vyřízení reklamace, bude i zde 30 dnů.

V případě, že nebude reklamace vyřízena zavčas, bude nutné na danou situaci pohlížet jako na prodlení dlužníka. V takovém případě je nutno dle ustanovení § 1978 odst. 1 občanského zákoníku, stanovit dlužníku dodatečnou, přiměřenou lhůtu, a v případě, že ani pak nebude reklamace vyřízena, bude možné od smlouvy odstoupit.

Pokud strany ani tak nebudou schopné dosáhnout dohody, nezbývá bohužel jiná možnost, než řešit spor v civilním soudnictví s žalobou na plnění.

Nebude-li prodávající na výzvy spotřebitele reagovat, má spotřebitel možnost využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.1.2018 22:41, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.