Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2604
Z toho za letošní rok:290
Stále v řešení:143
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 495 stížnostech.

#19893Chci zrušit účet na Vašich stránkách academicsingles a vrácení Vámi zaúčtované částky 2247Kč

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 2 dny 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
08.12.2017, před 2 lety

Jiří Sodomek

Znění stížnosti

Můj účet je veden na email sodyxxxx@seznam.cz

Žádám jako již mnoho lidí přede mnou vrátit peníze, s případným storno poplatkem souhlasím.
Nyní si touto formou a i formou oficiální na vašem emailu zakaznickyservis@be2.cz přeji okamžité zrušení účtu na vašich velice pochybných stránkách https://www.academic-singles.cz.

Objednal jsem si službu na 1 měsíc bez prodlužování a po měsíci jsem ztratil výhody premium účtu.
Tuto vámi strhnutou částku beru jako velkou drzost vůči studentovi, který si přál službu na jeden měsíc.

Fakturu jste mi ani neposlali. Nemám od Vás ani email, který by potvrzoval přijetí mého členství.

NAVÍC - jedná se o pochybné stránky, kde se objevují čistě uměle vytvořené profily se stejnou profilovou fotkou a jiným jménem, či věkem. Za svou hloupost zaplatím, ale ne 2247Kč, které vám nepatří.


Požadované řešení

Již vše jasně uvedeno.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.12.2017 14:41, před 2 lety

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Pro ukončení smlouvy je tedy vhodné zaslat společnosti výpověď. Výpověď je účinná jejím doručením a spotřebitel má v takovém případě právo na vrácení poměrné části zaplacených peněžních prostředků za dané období.

Pokud spotřebitel výpověď placeného členství ve stanovené výpovědní lhůtě zašle prokazatelnou formou například prostřednictvím společností uváděné emailové adresy: zakaznickyservis@be2.cz či faxu, popřípadě se pokoušel zaslat, ale z důvodů na straně podnikatele mu to nebylo umožněno, stačí přeposlat společnosti znovu výpovědní email, popřípadě fax, a tím prokázat snahu o včasné a řádné vypovězení VIP statusu v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti. Zkracuje-li společnost spotřebitele na jeho právech, k takovému jednání se nepřihlíží a jde to k tíži společnosti. Pokud tedy společnost záměrně znemožňuje vypovězení smlouvy, nemůže se dožadovat toho, že právní vztah nebyl ze strany spotřebitele řádně ukončen.

Žádat vrácení již zaplacených částek za minulá období by bylo možné pouze v případě, pokud by osoba, která uzavřela smlouvu, prokázala, že nebyla o automatickém prodloužení smlouvy informována, a že nebyla seznámena s cenou poskytované služby.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Reakce společnosti

Publikováno
29.12.2017 11:56, před 2 lety

ID: 4WDUOP49


Přejeme Vám dobrý den.

Dle našich informací Vás již ve výše uvedené záležitosti kontaktovalo Zákaznické centrum Academic singles.

Svůj profil můžete vymazat kliknutím na kruhovou ikonu fotografie, následně na možnost "Nastavení" a "Smazat můj profil", mějte však prosím na paměti, že tím nevyužijete své Prémiové členství.


Jiří Sodomek

Reakce spotřebitele

Publikováno
2.1.2018 20:38, před 2 lety

Při platbě jednoho měsíce členství jsem NEBYL jasně informován o budoucí automatické prolongaci smlouvy.

Nikdy jsem neobdržel fakturu ani uvítací či informativní e-mail, kde bych měl možnost vidět co za kolik a na jak dlouho jsem si pořídil.

Kdokoli by zakládal zde na této stránce profil může a nejspíše také bude uveden v omyl, jelikož zpracování informací, jež se týkají jednoměsíčního členství kterými se tato společnost prezentuje, jsou zavádějící a klamavá, jelikož Vám nikde v procesu není vysvětleno, že si nekupujete to, co vidíte, ale něco, co je ukryto a to, co vlastně nechcete!

Po prvním spuštění této placené funkce se vám objeví nerozmazané profily. Je to skvělé, ovšem podvod, jelikož stejné profily vystupují pod různými jmény a disponují jinými informacemi, tudíž tato aplikace je očividně klam ...
Bohužel jde o promyšlenou zlodějinu. Zastaví se to někdy, nebo necháme ve své zemi bohatnout zloděje a budeme obírat studenty o jejich peníze?

Jinak nebojte se na společnost zatlačit s online výpovědí smlouvy, to je jediné, co se mi dosud podařilo!

Nadále bych chtlěl vrátit poměrnou část za služby, které již nevyužívám.
Účet mi měl být podle slov v e-mailu již smazán, ale nebyl. A pokud bych účet smazal já, tak zase ztrácím možnost se bránit.

Prosím pomožte mi vypořádat se s těmito špinavcemi, jež zde parazitují na mě, minulých a i budoucích obětech!

Děkuji za další radu a postup.

Reakce společnosti

Publikováno
3.1.2018 14:54, před 2 lety

ID: 4WDUOP49


Dobrý den,

Prémiové členství je prodloužené v případě, že jej klient včas a řádně nevypoví. Výpověď Prémiového členství je přitom potřebné uskutečnit nejpozději 4 dny před datem vypršení uhrazeného období (t.j. 4 dny před jeho prodloužením).

Jelikož nebyla z Vaší strany zaznamenaná žádná snaha o včasné a řádné vypovězení Vašeho Prémiového členství, bylo toto – v souladu s VOP – prodloužené.

Pokud došlo z naší strany k omylu a Výpověď jste nám v stanovené výpovědní lhůtě zaslal (prostřednictvím FAX-u, dopisu či přílohy emailu), přepošlete nám prosím svůj výpovědní email, kopii potvrzení o odeslání FAX-u či potvrzení Pošty o odeslání Výpovědi formou dopisu.

...................................................................

Zákaznické centrum Academic singles Vám (k datu: 12/12/2017) nepotvrdilo zrušení profilu, ale Výpověď Vašeho Prémiového členství.

V příloze současného komentáře viz prosím Uvítací/ Informativní email, zaslaný na Vaši registrační emailovou adresu ke dni úhrady členského poplatku.


Jiří Sodomek

Reakce spotřebitele

Publikováno
4.1.2018 16:08, před 2 lety

... Prémiové členství je prodloužené v případě, že jej klient včas a řádně nevypoví. Výpověď Prémiového členství je přitom potřebné uskutečnit nejpozději 4 dny před datem vypršení uhrazeného období (t.j. 4 dny před jeho prodloužením) ... Ano, za tuto informaci děkuji vřele ex post. Tuto informaci záměrně vynecháváte a tím se na lidech nechutně obohacujete bez jakéhokoli dalšího úsilí někoho s seznámit.

Tento e-mail mi NIKDY NEBYL DORUČEN - pokud by byl, nemuseli bysme tu vůbec rozvádět nějaké sáhodlouhé diskuse o vašich "službách nezadaným"!

Byl jsem uveden v omyl, jelikož při potvrzení jednoměsíčního členství jste nikde neuváděli ono vaše výdělečné slůvko, které jste čistě náhodou zapomněli zmínit a to je ta kouzelná prolongace.

Takže za 2247 korun jsem od Vás získal potvrzení o ukončení smlouvy bez jakéhokoli využití vašich služeb. Cítím z vaši strany neserióznost s postojem, kterým se k tomu stavíte. Za mé peníze jsem nedostal nabízenou službu, jen plno uměle vytvořených profilů, které sami vytváříte pro pocit serióznosti pro oko vašich zákazníků.

Žádám tudíš znovu o radu dTest. A společnost o vrácení poměrné části peněz.

NELŽETE takto veřejně prosím a postavte se k tomu čelem a uznejte vaši chybu - ZÁMĚRNĚ UVÁDÍTE V OMYL.

Realita vypadala pouze takto, jak dokládám v příloze... Poté už jen čistě náhodou generované e-maily.

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.1.2018 09:46, před 2 lety

Žádat vrácení již zaplacených částek za minulá období je možné v případě, pokud osoba, která uzavřela smlouvu, prokáže, že nebyla o automatickém prodloužení smlouvy informována, a že nebyla seznámena s cenou poskytované služby. Jestliže spotřebitel tedy nebyl o prodloužení informován a zároveň nebyl informován ani o ceně, mělo by dojít k vrácení finančních prostředků.

Stížnost přeřazujeme na společnost, aby mohla na poslední vyjádření spotřebitele reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
8.1.2018 12:21, před 2 lety

ID: 4WDUOP49


Přejeme Vám dobrý den.

Dle našich informací Vás již ve výše uvedené záležitosti k dnešnímu dni (t.j. dni 08.01.2017) kontaktovalo Zákaznické centrum Academic singles – překontrolujte si prosím svou schránku a reagujte na přijatý email,

děkujeme Vám.


Jiří Sodomek

Reakce spotřebitele

Publikováno
8.1.2018 14:24, před 2 lety

Na obranu společnosti přikládám zaslaný e-mail a očekávám příchozí platbu.

Přejeme Vám dobrý den.

Členský poplatek v celkové výši 2247 Kč byl k datu 08.01.2017 - jako ústřetový krok z naší strany - refundovaný zpět na Váš účet.

Přejeme Vám úspěšný den.

S přátelským pozdravem
Academic Singles zákaznický servis
____________________
e-mail: zakaznickyservis@academic-singles.cz
http://www.academic-singles.cz

be2 S.à.r.l. 13 rue du Commerce, L-1351 Luxembourg
Commercial Register , B 123206
Managing Director: Laetitia Pateau

"V otázce automatického prodlužování (prolongace) trvání smluvního vztahu je zřejmé, že se jedná o ujednání, které upravuje práva a povinnosti stran jinak než zákonná úprava, podle níž by smluvní vztah sjednaný na jeden rok zanikl uplynutím doby (§ 578 ObčZ 1964). Ve spojení s povinnostmi, které prodloužení trvání smlouvy o další rok spotřebiteli přináší, tj. povinností hradit cenu služby (uveřejnění inzerátu), jež byla první rok poskytována „bezplatně“, a v případě jejího nezaplacení i smluvní pokutu a další sankce, včetně omezení možnosti spotřebitele se ze smluvního vztahu vyvázat výpovědí (viz níže), a sjednanou povinností poskytnout plnění poskytovateli v plném rozsahu i v případě, kdy dojde k předčasnému ukončení smlouvy z jeho strany, je zřejmé, že automatické prodloužení doby trvání smlouvy představuje významnou nerovnováhu v právech a povinnostech smluvních stran v neprospěch spotřebitele. Nelze přitom rozumně očekávat, že by spotřebitel s ujednáním o prolongaci souhlasil při vědomí povinností, které jsou s ním spojeny, kdyby měl možnost o něm vyjednávat individuálně. Z toho důvodu je ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v daném případě neplatné podle § 55 odst. 2 ObčZ 1964 a k aktivaci povinností smluvních stran předvídaných pro druhý a další rok trvání smlouvy nedojde."

Zeleným palcem případně POTVRDÍM PROHLÁŠENÍ společnosti a na celou věc rád zapomenu, pokud udělají tak, jak mě informovali.

Malá ochutnávka s touto společností:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097429889-cerne-ovce/215452801080505/titulky
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097429889-cerne-ovce/216452801080420/titulky
https://www.lidovky.cz/finta-internetovych-seznamek-pri-male-nepozornosti-vam-vysaji-tisice-1z5-/zpravy-domov.aspx?c=A150305_104446_ln_domov_sk
https://zpravy.aktualne.cz/finance/online-seznamka-platba-pozor-podminky/r~e672cfb43a7511e48445002590604f2e/?redirected=1514924799
http://podvodnefirmy.cz/www-be2-cz/

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.1.2018 15:23, před 2 lety

Stížnost tedy necháváme na spotřebiteli, aby ji mohl po tom, co mu bude částka připsána na účet, uzavřit.


Jiří Sodomek

Uzavření stížnosti

Publikováno
11.1.2018 16:57, před 2 lety

Hodnocení:

Komentář: Rád bych poděkoval dTestu a jeho fóru, které se zabývá problematickými případy a panu X (neuvedu jméno, ale také se stal obětí) za pomoc a důvěru v právo.

Přeji všem pevné nervy a věřte v lidský úsudek, že jste v právu a to co se tu děje není normální.

Rozvádět to už nechci, jsem rád, že se to vyřešilo.