Společnost


Allianz pojišťovna, a.s.

Počet nahlášených stížností:80
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

66%
34%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#20015Neakceptování žádosti o zánik smlouvy o povinném ručení

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 11 dnů 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
13.12.2017, před 5 lety

Vladimír Mauler

Znění stížnosti

Dne 28.8.2017 jsem navštívil pobočku Allianz v Žatci s žádostí o zánik smlouvy o povinném ručení ke konci pojistného období tj. 7.10.2017(3.10.2017 jsem měl vyzvednout nové vozidlo a pojištěné prodat). Zástupce společnosti vyplnil a podepsal žádost s ústním ujištěním, že všechny náležitosti byly splněny (včetně zákonné lhůty).
Dne 30.8.2017 jsem obdržel mail, kde bylo uvedeno, že "potvrzujeme příjem Vaší výpovědi výše uvedeného pojištění, kterou jsme obdrželi dne 28. 8. 2017. V souladu s pojistnou smlouvou zaniká uvedené pojištění výpovědí ke konci příslušného pojistného období, a to ke dni 7. 10. 2018" (nejasná formulace - žádost o zánik byla k datu 7.10.2017).
Dne 30.11.2017 mi byla doručena upomínka na nezaplacené pojištění na celý rok+náklady na upomínací výlohy. Ihned jsem doložil žádost o zánik pojištění+smlouvu o prodeji ojetého vozidla.
Dne 5.12.2017 jsem obdržel mail, kde bylo uvedeno, že "Chtěli bychom Vás informovat, že pojištění zaniklo dne 1. 12. 2017 z důvodu oznámení změny vlastníka vozidla dle příslušných Všeobecných pojistných podmínek.
Pojistné bylo zaplaceno do 7. 10. 2017."
Celou dobu jsem konal v dobré víře, že závazky byly oboustranně řádně ukončeny a pojištění zaniklo k výročí smlouvy. 2x kontaktoval infolinku Allianz, kde mi bylo řečeno, že pouze jednají podle platných obchodních podmínek. Jednání mi připomíná akční prodej nekvalitního nádobí seniorům, a ne jednání renomované pojišťovací společnosti.


Produkt

Allianz - Pojistná smlouva č.: 735082040, Typ vozidla: FORD FOCUS


Požadované řešení

Přijetí žádosti o zánik k datu 7.10.2017
Storno doplatku pojištění a nákladů na upomínací výlohy


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.12.2017 18:07, před 5 lety

Pojistnou smlouvu může spotřebitel vypovědět s odkazem na § 2805 a § 2806 občanského zákoníku ke konci pojistného období. Výpověď však musí být doručena alespoň šest týdnů před uplynutím pojistného období, jinak pojištění zanikne až ke konci následujícího pojistného období. Mimo výše uvedený případ lze smlouvu ukončit podle podmínek dohodnutých ve smlouvě anebo dohodou smluvních stran.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.3.2018 21:44, před 5 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.