Společnost


Logistic flexter s.r.o.

Počet nahlášených stížností:6
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#20092Nedodané zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 23 dnů 14 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
15.12.2017, před 3 lety

Jana Vyoralová

Znění stížnosti

Před deseti týdny jsem si objednala v e-shopu potrebydokuchyne zboží. Předem jsem uhradila fakturu,poté asi po šesti týdnech urgovala dodávku na uvedeném telefonním čísle.Od té doby opět nic a telefony buďto neexistují nebo nejsou k zastižení.


Produkt

ubrusy v různých velikostech


Požadované řešení

vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.1.2018 22:59, před 3 lety

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok odstoupit od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a žádat vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.1.2018 16:57, před 3 lety

Na žádost spotřebitelky přeřazujeme stížnost na ni, aby mohla doplnit vyjádření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.2.2018 22:44, před 3 lety

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Jana Vyoralová

Uzavření stížnosti

Publikováno
8.2.2018 06:43, před 3 lety

Hodnocení:

Komentář: Po čtyřech měsících od objednávky mi po mnoha urgencích směrem k e-shopu bylo doručeno veškeré zboží ( poslední část na konci ledna) Tedy jsem spokojena