Společnost


BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.

Počet nahlášených stížností:95
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

58%
42%
Toto skore je založeno na 43 stížnostech.

#20103Vrácené žárovky

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 29 dnů 10 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
15.12.2017, před 2 lety

pavlína pavlíčková

Znění stížnosti

Navštívil nás zástupce ohledně změny dodavatele. Původní smlouva nám měla končit až za rok a půl.Tvrdil nám že dnes už ví ,že budou levnější než náš dodavatel.Řekly jsme mu ,že nic zatím měnit nebudeme, že ať se zastaví za rok.Tak nás přesvědčil ,že ať mu aspoň podepíšeme,že za nás budou sledovat ceny energii. Když odjel tak jsme zjistily ,že nám tam položil žárovky. Za rok nám přišel dopis ,že za nás Bohemia podává výpověď.Volala jsem na zákaznickou linku a tam mě řekli, jsme dostaly žárovky a tím jsme souhlasily ,že k ním přecházíme.Okamžitě jsem žárovky poslala zpět,ale stejně nám přišla složenka na 2000kč.Napsala jsem email ,že jsem žárovky vrátila spolu s odstoupením od smlouvy.Odpověď zněla žárovky jsme obdržely peníze nepožadujeme.Tím to pro nás skončilo.Zanedlouho přišly dvě složenky a opět chtěly zaplatit plus pokutu.Napsaly jsme jím,že již nám jednou napsaly, že to je vyřízené,ale oni si vymyslely že jsme to nevrátily včas.Nemáme žádnou kupní smlouvu na žárovky ani nic jiného tak nevím dokdy jsme to měly vrátit.Asi ani oni to neví když nejdřív napsaly že nic nepožadují.


Produkt

jednou napsaly,že žárovky obdržely a platbu nepožadují tak ať nemění své rozhodnutí


Požadované řešení

Zůstat u svého původního rozhodnutí ,že žárovky dostaly a nic platit nepožadují


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.1.2018 17:43, před 2 lety

Jakmile spotřebitelka od smlouvy o sdružených dodávkách energií odstoupí (popřípadě smlouvu vypoví), dle ustanovení § 1727 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, automaticky se zruší i smlouva, která je s ní provázaná, tedy smlouva kupní. Obě strany pak mají povinnost vrátit vše, co plnily. Spotřebitelka je tedy povinna vrátit žárovky (z popisu stížnosti však plyne, že už tak spotřebitelka učinila) a společnost je povinna vrátit spotřebitelce to, co bylo za žárovky zaplaceno.

Pokud by společnost deklarovala, že uzavřené smlouvy jsou na sobě nezávislé, nebylo by možné se zrušením smlouvy o sdružených službách spojovat změnu podmínek druhé kupní smlouvy. Takové jednání by v podstatě naplnilo definiční znaky postihu za zrušení smlouvy dle § 11a zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, a jako k nepřiměřenému ujednání by se k němu nepřihlíželo. Spotřebitelka má nárok na to, aby užila své zákonné právo od smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět do 15 dnů po zahájení dodávek energií bez jakékoliv sankce. Je zřejmé, že požadavek na doplacení ceny žárovek se snaží spotřebitelku od užití jejího zákonného práva odradit.

Mnoho obcí již na svém území zakázalo podomní prodej, je tedy vhodné se informovat, zda zákaz takovéhoto prodeje neplatí také v místě pobytu spotřebitelky. Byl-li porušen zákaz podomního prodeje, je vhodné o tom informovat obecní úřad. Obchodník, který tento zákaz poruší, může být tímto úřadem za své jednání pokutován.

Reakce společnosti

Publikováno
12.1.2018 08:35, před 2 lety

Vážený pane Pavlíčku,

dovolte mi Vás touto cestou informovat o individuálním posouzení Vašeho případu.
Ačkoliv naše společnost i nadále setrvává na oprávněnosti uplatnění nároku na požadavku úhrady ceny LED žárovek a to ve výši 2000,- Kč vč. DPH, rozhodli jsme se nadále svůj nárok, vůči Vám neuplatňovat.

Vystavená faktura, v souladu s podmínkami stanovenými Kupní smlouvou na LED žárovky č. BMA50276076 ze dne 5.9.2016, byla předána ke stornování. Současně potvrzujeme akceptaci přijetí balení LED žárovek po termínu dne 3.10.2017.

S přáním hezkého dne
Lenka Trefná
BEE


pavlína pavlíčková

Reakce spotřebitele

Publikováno
12.1.2018 12:57, před 2 lety

Dobrý den,

děkuji za kladné vyřízení stížnosti jak dTestu tak společnosti BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. a přeji úspěšný Nový rok.

s pozdravem Palíčkovi

Reakce společnosti

Publikováno
22.1.2018 08:46, před 2 lety

Vážený pane Pavlíčku,

děkujeme a také Vám přejeme hodně úspěchů v osobním životě.

S přáním hezkého dne
Lenka Trefná
BEE


pavlína pavlíčková

Reakce spotřebitele

Publikováno
22.1.2018 10:52, před 2 lety

Dobrý den,
i přesto ,že jste nám zde potvrdily,že nic nepožadujete a fakturu společně s pokutou stornujete nám chodí sms i dopisy se složenkami kde nás urgujete o zaplacení částky 2200 Kč. Jak tomu máme rozumět,když již dvakrát jste se vyjádřily ,že nic nepožadujete a žárovky jste přijaly.

s pozdravem Pavlíčkovi

Reakce společnosti

Publikováno
24.1.2018 09:00, před 2 lety

Vážený pane Pavlíčku,

prosím Vás tímto o strpení. Požadavek na stornování faktury za LED žárovky a vystavené upomínky čeká na zpracování. Prosím, považujte za bezpředmětné.

Jakmile dojde ke stornování, budeme Vás obratem kontaktovat.

S přáním hezkého dne

Lenka Trefná
BEE


pavlína pavlíčková

Reakce spotřebitele

Publikováno
31.1.2018 13:26, před 2 lety

Dobrý den,
dnes jsme obdržely dva dopisy v jednom píšete, že nic nepožadujete a fakturu i s upomínkou stornujete.Zato moc děkujeme, ale zároveň ten druhý dopis obsahoval opět složenku na 2200 kč.

Děkuji Pavlíčkovi

Reakce společnosti

Publikováno
14.2.2018 08:41, před 2 lety

Vážená paní Pavlíčková,

tímto si Vás dovoluji informovat a potvrzuji, že došlo ke stornování výzvy k úhradě č. 4141022253 na LED žárovky a současně upomínky č. 1740085382. Jednalo se opravdu pouze o minutí požadavků. Na zákaznickém čísle nejsou evidovány splatné pohledávky.

Záležitost prosíme, považujete za uzavřenou.

Přeji hezký den

Lenka Trefná
BEE


pavlína pavlíčková

Uzavření stížnosti

Publikováno
14.2.2018 09:12, před 2 lety

Hodnocení:

Komentář: Moc děkujeme dTestu za pomoc.

Pavlíčková