Společnost


SOFTCOM GROUP, spol. s r.o.

Počet nahlášených stížností:18
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

57%
43%
Toto skore je založeno na 7 stížnostech.

#20240Neuznaná reklamace mechanického poškození HDD

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 17 dnů 7 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
20.12.2017, před 3 lety

Jan Chalas

Znění stížnosti

Nákup proběhl 14.12.2017 a vyzvednut byl osobně na pobočce 28. Pluku 7, v Praze. Disk byl pouze v igelitovém ochranném obalu, obdržel jsem od obsluhy navíc ještě pěnovou obálku. Doma jsem disk rozbalil a igelitový obal, ve kterém se nacházel vyhodil. K instalaci disku jsem se dostal o 3 dny později a všiml si mechanického poškození konektoru. Disk jsem odvezl k reklamaci 20.12.2017, kde mi byl vyhotoven protokol o neuznané reklamaci mechanického poškození disku. Příjemce reklamace po mne vyžadoval igelitový obal, který byl na disku s tím, že se na něm pozná, jestli byl mechanicky poškozen při přepravě. Na obalu jsem si v době vyjmutí ničeho nevšiml. Disk navíc pod úhlem a bližším prozkoumání jeví další známky mechanického nárazu.


Produkt

HDD Seagate Barracuda 2TB 3.5 HDD SATA 3


Požadované řešení

Očekávám výměnu HDD za nový.Disk jsme nepoškodil a hned po zjistění závady jsem jej zavezl k reklamaci. Absence původního igelitového obalu není přece důvodem zamítnutí reklamace, podle poškození obalu není prokazatelné kdy k samotnému poškození došlo.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.12.2017 13:30, před 3 lety

Pokud bylo zboží reklamováno v prvních 6 měsících od jeho převzetí, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že věc byla vadná už při koupi. V případě soudního sporu by musel prodávající prokázat, že věc v době převzetí vadná nebyla.

Pokud prodávající reklamaci zamítá, má povinnost zamítnutí reklamace řádně odůvodnit. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí. Vzhledem k síle zákonné domněnky, uvedené v předchozím odstavci, nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, je nutné zamítnutí přesvědčivě zdůvodnit (nejlépe odborným posudkem). Není-li zamítnutí reklamace řádně zdůvodněno a uplynula-li 30 denní lhůta pro vyřízení reklamace, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, neboť jeho reklamace nebyla vyřízena včas (dle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele). Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/nejcastejsi-problemy/zamitl-vam-prodejce-reklamaci-zbozi-prevzateho-pred-mene-nez-6-mesici/25.

Od 1. února 2016 začalo fungovat mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Spotřebitel má také možnost se obrátit na tento úřad (návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné podat přes následující webový formulář https://adr.coi.cz/cs).

Reakce společnosti

Publikováno
8.1.2018 10:48, před 3 lety

Vážený pane Chalasi

Osobně jsem s případem obeznámen a problematický pevný disk jsem měl možnost ohledat. Velice se omlouvám, ale stav pevného disku skutečně výrazným způsobem odporoval záručním podmínkám výrobce a reklamace musela být zamítnuta. Vzhledem ke stavu poškození pevného disku a za předpokladu, že by došlo k poškození ještě před přechodem nebezpečí na Vaši osobu, s ohledem na mechanické provedení pevného disku a jeho materiály a s ohledem na antistatický obal, byste poškození poznal právě na antistatickém obalu, který by musel být ve zcela dezolátním stavu. Jako takový, takovým způsobem poškozený, aniž byste měl dostatečné znalosti, byste pevný disk skutečně nepřebral, protože poškození by bylo zcela evidentní. Nehledě na fakt, že takový pevný disk by Vám u naší firmy ani nikdo nevydal. Dotyčný pevný disk jste si vyzvedával na naší prodejně, kde jste takovýto stav evidentně nerozporoval. S přihlédnutím k povaze zboží, resp. jeho balení, byste takový stav rozeznal i jako zcela neznalý člověk. Neřešíme zde tedy vadu zboží, ale hrubé mechanické poškození zařízení, jež evidentně vzniklo až po výdeji zboží. Zde se odvolávám na §425 odst. 1) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a §427 odst. 1) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
Absence antistatického obalu tedy nebyla důvodem k zamítnutí reklamace. Pravdou je, že jakákoliv manipulace s PC komponentem, který není samostatně funkčním celkem a je citlivý i na statickou elektřinu není při nejmenším doporučována, ale na zamítnutí v tomto případě to nemělo žádný vliv. Dokonce ani samotný poškozený konektor by nemusel být problém a bylo by jej možné za určitých okolností opravit. V případě ale, že na těle pevného disku jsou stopy po pádu, který může vzniknout až po pádu z výšky cca jednoho metru na tvrdou podložku, to už problém je, protože dojde ke zničení i vnitřních mechanických částí, které může adekvátně opravit pouze výrobce na výrobní lince. Takovouto opravu ovšem nelze nárokovat jako záruční.
Domnívám se, že výše uvedené odůvodnění je dostatečně srozumitelné a domnívám se, že i velmi jednoznačné.

Přeji pěkný den,

Michal Šebek
Vedoucí servisního a reklamačního oddělení

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.2.2018 23:30, před 3 lety

Žádáme spotřebitel o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.3.2018 20:17, před 3 lety

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.