Společnost


BEZVASPORT s.r.o.

Počet nahlášených stížností:12
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#20265Reklamace mikiny

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 4 dny 13 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
20.12.2017, před 3 lety

Libor Baroch

Znění stížnosti

Mikina doručena 14.11.2017 na reklamaci s vadným švem na spoji rukávu u ramene v rámci 6 měsíců od zakoupení s požadavkem na odstoupení od smlouvy. V průběhu 30ti dní mě prodejce nijak nekontaktoval. Dne 15.12.2017 jsem prodejce kontaktoval s tím, že reklamace nebyla vyřízena v 30 dnech, tak odstupuji od smlouvy. Na tento email mi bylo odpovězeno, že zboží bylo opraveno a zasláno zpět 14.12.2017. Ze sledování zásilky u České pošty je vidět, že Česká pošta přebrala zásilku do přepravy až 15.12.2017, tedy byla překročena 30ti denní lhůta. Nehledě na to, že jsem se o vyřízení reklamace dozvěděl až z odpovědi na můj email.


Produkt

MSWJ090 Mikina pánská ALPINE PRO HOROS 2, XL


Požadované řešení

odstoupení od kupní smlouvy a vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.12.2017 08:51, před 3 lety

Lhůta pro vyřízení reklamace činí dle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele 30 dní, nedohodne-li se podnikatel se spotřebitelem prokazatelně na lhůtě delší. Marné uplynutí této lhůty zakládá právní fikci podstatného porušení smlouvy, a spotřebitel má dle § 2002 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit.

Tato lhůta se dle rozsudku Nejvyššího soudu ČR spis. zn. 33 Cdo 3228/2009 ze dne 27. 7. 2011 vztahuje také na povinnost prodávajícího informovat spotřebitele o vyřízení reklamace.

To znamená, že podnikatel je povinen nejpozději 30. den po uplatnění reklamace mít zboží pro spotřebitele připravené k vyzvednutí na prodejně a zároveň jej musí o ukončení reklamačního řízení informovat. Občanský zákoník říká, že má-li se právo vykonat nebo povinnost splnit v určitý den nebo do určitého dne, vyžaduje se, aby se tak stalo v obvyklou denní dobu, ledaže něco jiného plyne ze zvyklostí, ze zavedené praxe stran, popřípadě ze zvláštních okolností případu. Postačí tedy, pokud bude zboží připraveno na prodejně v průběhu běžných otevíracích hodin.

V případě, že jde o reklamaci, kterou lze uplatnit pouze prostřednictvím poštovních služeb, považujeme reklamační řízení za vyřízené dnem odeslání zboží zpět zákazníkovi.

Odstoupení je vhodné zaslat doporučeně, nejlépe s dodejkou, a shrnout v něm podstatné body související s uplatněním reklamace a doložit, že reklamace byly uplatněna. Vzor odstoupení od smlouvy a další informace jsou dostupné na https://www.dtest.cz/clanek-3281/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-pro-marne-uplynuti-lhuty-k-vyrizeni-reklamace.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Pokud tak neučiní, dopouští se správního deliktu, za který mu hrozí pokuta od České obchodní inspekce.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.2.2018 10:25, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.