Společnost


A-EXPRESS s.r.o.

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#20407Opožděný autobus

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 22 dnů 13 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
30.12.2017, před 2 lety

Iveta Mikulova

Znění stížnosti

Dne 22.12.2017 jsem cestovala na Slovensko kde mal autobus opordeni 1hod 15min. Dne 29.12.2017 jsem cestovala spatky z Prešov Brno Zvonařka z Presova 10.30 příchod do Brna 17.25 mal opordeni přijel 21.15 bohužel pripoje do Jihlavy jsem uz nemnel šla jsem s taxsikem který mně stal 105EUR (2660)CK z toho důvodu budu žádat o odškodnění


Požadované řešení

Budu žádat o vrateni finančních prostředků za cestu a taxi


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.12.2017 08:42, před 2 lety

Dle § 40 odst. 1 vyhlášky ministerstva dopravy č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu má cestující ve veřejné drážní a silniční osobní dopravě právo na vrácení jízdného v případě, že spoj, který hodlal pro přepravu použít, má z nástupní stanice cestujícího zpoždění 60 minut a více a cestující s platnou jízdenkou pro jednotlivou jízdu se proto vzdal jízdy.

Pokud z důvodů na straně dopravce dojde zpožděním spoje, který cestující použil pro přepravu, ke ztrátě přípoje v rámci jedné přepravní smlouvy nebo nebyla-li dokončena započatá přeprava cestujícího spojem, jímž jízdu nastoupil, má cestující právo: a) na další přepravu do cílové stanice nejbližším vhodným spojem příslušného dopravce nebo použití náhradní autobusové dopravy provozované přechodně za omezenou nebo zastavenou drážní dopravu, b) nebo na bezplatnou přepravu do nástupní stanice nejbližším vhodným spojem příslušného dopravce; cestující s jízdenkou pro jednotlivou jízdu má v tomto případě také právo na vrácení zaplaceného jízdného, c) nebo na vrácení jízdného za neprojetý úsek cesty, vzdal-li se cestující s jízdenkou pro jednotlivou jízdu další jízdy a dopravce tuto skutečnost potvrdil.

Cestující ve veřejné drážní a silniční osobní dopravě má právo při neprovedení přepravy z důvodů na straně dopravce na vrácení jízdného.

Jestliže ve veřejné drážní a silniční osobní dopravě nebyl cestující přepraven včas, nemá právo na náhradu škody.

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.3.2018 21:02, před 2 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.