Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:1447
Z toho za letošní rok:1007
Stále v řešení:186
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

73%
27%
Toto skore je založeno na 395 stížnostech.

#20422ODSTOUPENI OD SMLOUVY dle čl. 11

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

8 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
01.01.2018, před 12 měsíci

Mirka Hejdušková

Znění stížnosti

Dnešního dne 1.1.2018 jsem se podívala na stránky portálu Academia Single - kde mi byla nabídnuta služba PREMIUM za částku 99,-/rok. V potvrzovacím e-mailu jsem však zjistila, že mi byla strhnutí částka 4752,- Kč!
Okamžitě jsem odeslala na e-mail uvedený ve smluvních podmínkách: kundenservice@b2.cz odstoupeni od smlouvy - BOHUZEL uvedena adresa NEEXISTUJE pokusila jsem se odeslat i na další adresu - výsledek byl stejný.
Zítra se pokusím odeslat fax + doporučený dopis a budu doufat, že dodržuje smluvni podmínky . Její službu jsem nevyužila a využívat nebudu.


Produkt

PREMIUM CLENSTVI na portálu AcademicSingels


Požadované řešení

Okamžité odstoupení od smlouvy a zrušení účtu. Vrácení uhrazena částky 4752,- Kč.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.1.2018 15:06, před 12 měsíci

Pokud spotřebitelka odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření zaslala prokazatelnou formou například prostřednictvím společností uváděné emailové adresy: zakaznickyservis@be2.cz či faxu, popřípadě se pokoušela zaslat, ale z důvodů na straně podnikatele jí to nebylo umožněno, stačí přeposlat společnosti znovu email, popřípadě fax, a tím prokázat snahu o včasné a řádné odstoupení od uzavřené smlouvy. Zkracuje-li společnost spotřebitelku na jejích právech, k takovému jednání se nepřihlíží a jde to k tíži společnosti.

U smluv uzavřených prostřednictvím prostředku umožňující komunikaci na dálku (např. internet) má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy. Dle § 1837 písm. a) občanského zákoníku spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Souhlas musí být výslovný (pouhý odkaz na obchodní podmínky je nedostačující) a musí být učiněn při uzavírání smlouvy. V případě sporu by musela společnost prokázat, že spotřebitele informovala a že souhlas byl ze strany spotřebitele vysloven.

Spotřebitel může tedy odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, pokud ještě nedošlo k jejich splnění. Započala-li společnost s plněním služeb na základě výslovné žádosti spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí spotřebitel společnosti pouze poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel společnosti poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Reakce společnosti

Publikováno
3.1.2018 15:29, před 12 měsíci

ID: 4OA7JG60


Přejeme Vám dobrý den.

Dle našich informací Vás již kontaktovalo Zákaznické centrum Academic singles – překontrolujte si prosím svou schránku a reagujte na přijatý email,

děkujeme Vám.


Mirka Hejdušková

Reakce spotřebitele

Publikováno
3.1.2018 15:37, před 12 měsíci

Ano společnost reagovala, ale odstoupení od smlouvy ZAMITLA a oznámila mi že ruší pouze prolongaci - členství prý bude zrušeno 1.1.2019. Tímto společnost NEDODRZUJE SMLUVNI PODMINKY. Nevím mu z účtu místo 99,-Kc/rok odecetla 4752,- Kč k čemuž se vůbec nevyjádřila.

Takoveto jednání považuji za uvedení klienta v omyl a trvám na vrácení a zrušení účtu, neboť jsem postupovala dle smluvních podmínek.

Děkuji Hejdušková

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.1.2018 21:38, před 12 měsíci

Stížnost nyní přeřazujeme na společnost, která má možnost na vyjádření spotřebitelky reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
4.1.2018 13:44, před 11 měsíci

ID: 4OA7JG60


Přejeme Vám dobrý den.

Dle našich informací Vás již kontaktovalo Zákaznické centrum Academic singles – překontrolujte si prosím svou schránku a reagujte na přijatý email,

děkujeme Vám.


Mirka Hejdušková

Reakce spotřebitele

Publikováno
4.1.2018 15:15, před 11 měsíci

Dobrý den, ano byla jsem kontaktována. Reakce na moji opakovanou reklamaci mi opravdu přišla. Píši, že mi požadovanou částku vrátí, ale členství NEZRUŠILI. Dokud členství Nezruší a peníze nebudu mít opravdu na ucte nepovažuji záležitost za vyřešenu.

Děkuji Dtestu za příkladnou práci a vstřícnost.

Mirka Hejdušková

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.1.2018 10:22, před 11 měsíci

Stížnost opět přeřazujeme na společnost, aby mohla reagovat na poslední vyjádření spotřebitelky.

Reakce společnosti

Publikováno
8.1.2018 12:15, před 11 měsíci

ID: 4OA7JG60


Přejeme Vám dobrý den.

Váš profil byl zrušený ke dni: 04/01/2017 - uvedená skutečnost Vám byla k tomu samému dni potvrzená ze strany Zákaznického centra Academic singles.


Mirka Hejdušková

Reakce spotřebitele

Publikováno
8.1.2018 12:24, před 11 měsíci

Ano potvrzuji tímto, že profil byl zrušen. Celou tuto nemilou záležitost budu považovat za vyřízenou až mi bude na ucet připsána částka 4752,- Kc. Zatím se tak nestalo.

S pozdravem
Mirka Hejduskova

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.1.2018 12:32, před 11 měsíci

Stížnost znovu přeřazujeme na společnost, aby se mohla k případu vyjádřit.

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.1.2018 09:38, před 11 měsíci

Spotřebitelka nám sdělila, že se případ podařilo vyřešit smírnou cestou. Stížnost proto uzavíráme.