Společnost


FlixBus CZ s.r.o.

Počet nahlášených stížností:102
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:10
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

25%
75%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#20434Odcizení zavazadla

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 24 dnů 9 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
02.01.2018, před 5 lety

Eva Rozsypalová

Znění stížnosti

Jela jsem autobusem se společností Flixbus z Prahy (ÚAN Florenc) do Brna (autobusové nádraží hotel Grand), dne 1.1.2018, ve 13:50 hodin. Před nástupem do vozidla jsem dala řidiči autobusu tašku, kterou uložil do zavazadlového prostoru. Když jsem v Brně vystoupila, řidič autobusu vytahoval ostatní tašky ze zavazadlového prostoru, stále jsem čekala na tu moji, ta tam ovšem nebyla. Když jsem zjistila, že tam moje taška není, dívala jsem se všude kolem, jestli tam někde nezbyla venku pohozená, nebo jestli ji někdo nevzal. Řidič mezitím zavřel dveře a odjel. Volala jsem na ztráty a nálezy, taška nikde není, nejspíš ji někdo vzal, než jsem stihla vystoupit. V tašce byly doklady, peníze, peněženka, klíče, oblečení a kosmetika. Ihned jsem volala policii, zablokovala občanský průkaz, platební karty apod. Vyplnila jsem formulář společnosti Flixbus o odcizení zavazadla a poté jsem se telefonicky spojila s operátorem, který mi řekl, že přepravu měla na starost partnerská společnost Umbrella a že s tím Flixbus nemá nic společného. Když jsem se pokoušela dovolat do společnosti Umbrella, nikdo nekomunikuje, tel. čísla jsou nedostupná.


Produkt

Přeprava autobusem Praha (Florenc) - Brno (Grand hotel), 1.1.2018. odjezd v 13:50 z Prahy


Požadované řešení

Požaduji finanční kompenzaci za odcizení, či ztrátu zavazadla zaviněnou společností Flixbus. Řidiči jsem předala zavazadlo, on mi jej nevydal zpět, navíc nechtěl nic řešit a s autobusem odjel bez jakéhokoli vysvětlení.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.1.2018 15:59, před 5 lety

Smlouvou o přepravě osoby se dopravce zavazuje přepravit cestujícího do místa určení a cestující se zavazuje zaplatit jízdné. Dopravce se při přepravě postará o bezpečnost a pohodlí cestujícího. Podrobnosti upraví přepravní řády. Má-li cestující zavazadlo, přepravuje je dopravce buď společně s ním a pod jeho dohledem, nebo odděleně. Je-li zavazadlo přepravováno odděleně, dopravce dbá, aby bylo přepraveno do místa určení nejpozději ve stejnou dobu jako cestující.

Jako ruční zavazadlo má cestující právo vzít s sebou do vozidla bezplatně snadno přenosné věci, které cestující má u sebe a lze je případně umístit ve vozidle na místo pod sedadlem nebo nad sedadlem cestujícího. Podrobnosti pro přepravu ručních zavazadel, zejména rozměry, hmotnost, případně druhy přepravovaných věcí a jejich umístění ve vozidle, mohou stanovit smluvní přepravní podmínky.

Jako spoluzavazadlo lze přepravovat věci, které svými rozměry přesahují rozměry ručního zavazadla a vyžadují umístění na zvlášť určeném místě dopravcem ve vozidle v prostoru pro cestující. Zajišťování bezpečné manipulace s tímto zavazadlem a dohled na ně přísluší cestujícímu. Pro přepravu spoluzavazadel se přepravní smlouva neuzavírá, cestující však za jejich přepravu platí cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.

Vznikne-li cestujícímu za přepravy újma na zdraví nebo škoda na zavazadle přepravovaném společně s ním nebo vznikne-li škoda na věci, kterou měl cestující u sebe, nahradí ji dopravce podle ustanovení o náhradě škody způsobené provozem dopravních prostředků. Škodu způsobenou na zavazadle přepravovaném odděleně od cestujícího dopravce nahradí podle ustanovení o náhradě škody při přepravě věci.

Obecně se škoda dle § 2951 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.3.2018 20:38, před 5 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.