Společnost


DIRECT pojišťovna, a.s.

Počet nahlášených stížností:13
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#20446Ukončení likvidace škody bez veškerých relevantních podkladů

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 1 den 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
02.01.2018, před 3 lety

Vojtěch Vajs

Znění stížnosti

Likvidátor ukončil likvidaci škody na vozidle poškozeného bez výpočtu "tržní" hodnoty vozidla, čímž, dle selského rozumu, nemohl určit ekonomickou nevýhodnost opravy, ale i přes to, rozhodl o totální "ekonomické" škodě. Tato tržní cena měla být, podle likvidátora, stanovena AŽ dodatečně po ukončení likvidace - tedy tak, aby nemohl poškozený případně nesouhlasit. Likvidátor dále plánoval záměrně podhodnotit výpočet tržní ceny naprosto odlišnými vozidly, navíc z "německého" trhu ojetých vozidel, bez adekvátní náhrady nákladů na dovoz takového (německého) vozidla. Jakožto jediná "páka" nebyl pojišťovně poskytnut protokol o nehodě a šetření policie, který jsem ochoten zaslat/poskytnout, jakmile bude určena SPRÁVNÁ a REÁLNÁ tržní cena vozidla a tedy výše plnění.


Produkt

Povinné ručení pojišťovny Direct


Požadované řešení

Doložení výpočtu SPRÁVNÉ a REÁLNÉ tržní ceny vozidla vč. rozpis, na jehož základě byla cena určena/stanovena. Po ověření relevantních podkladů, na jejichž základě byla tržní cena vypočítána, vyplacení plnění.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.1.2018 17:36, před 3 lety

Pokud spotřebitel nesouhlasí se stanovením ceny vozidla určené likvidátorem, má možnost ji rozporovat. Spotřebitel má možnost namítat nesprávnost odhadu takovým způsobem, že sám provede průzkum trhu, aby zjistil, za kolik se obdobné vozidlo prodává, resp. prodávalo v době nehody. V případě, že je takový postup neúspěšný, je na místě obrátit se na soudního znalce, který určí cenu vozidla před nehodou. Seznam znalců je možné nalézt na www.justice.cz. Cena ve znaleckém posudku bude pravděpodobně vyšší než cena, kterou přiznala pojišťovna. Pojišťovna hradí ze zákona skutečně vzniklou škodu, tedy v případě totální škody to znamená odhadní cenu vozidla před havárií. Pojišťovna ale cenu vozidla určuje na základě svých interních tabulek, které jsou často vzdálené realitě a které v mnoha případech určují cenu vozidla před havárií nižší, než ve skutečnosti byla.

V případě totální škody na vozidle je nutné dále zohlednit tzv. princip plného odškodnění, jak uvedl Ústavní soud ČR ve svém nálezu se sp. zn. II. ÚS 155/16. Dle Ústavního soudu se skutečnou škodou rozumí zmenšení existujícího majetku poškozeného ve srovnání se stavem, jaký zde byl před způsobením škody, a proto musí i rozsah náhrady škody zohlednit výši všech nutných prostředků, které byl poškozený nucen vynaložit k obnovení původního majetkového stavu. Tato náprava může být zjednaná třeba i koupí srovnatelného osobního automobilu poté, co došlo ke zničení původního vozidla. Náhrada škody, a tedy pojistné plnění, by tak mělo být takové, aby byl plně kompenzován rozdíl v majetku poškozeného před nehodou a po ní.

Reakce společnosti

Publikováno
2.2.2018 08:36, před 3 lety

Klientovi panu Vojtěchu Vajsovi jsme se k jeho stížnosti vyjádřili již 22. ledna 2018 prostřednictvím e-mailu.
V případě pana Vajse jsme vzhledem ke stáří vozidla a počtu najetých kilometrů stanovili cenu na 80 000 Kč. Vzhledem k tomu, že oprava poškození by stála okolo 150 000 Kč, což značně přesahuje hodnotu auta, vyhodnotili jsme škodu jako totální. Pan Vajs měl také za to, že se jedná o vozidlo ve vyšší třídě výbavy, než v jaké ve skutečnosti je.
I přes naše výzvy pan Vajs nedodal relaci Policie ČR z nehody a číslo bankovního spojení pro zaslání pojistného plnění. Z tohoto důvodu jsme nemohli učinit likvidaci pojistné události.
Co se týká ceny za vozidlo z Německa, jelikož jsme v Evropské Unii, není podstatné, odkud likvidátor ceny vozidel pořídí. Naopak v Německu jsou ceny vozidel vyšší než v ČR a prodejní cena je častokrát až o 30 % nižší.
Pana Vajse jsme dopisem informovali o tom, že nemůžeme šetření škody ukončit do tří měsíců vzhledem k chybějícím údajům. Jakmile nám je pan Vajs doloží, šetření škody ukončíme.

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.2.2018 08:20, před 3 lety

Stížnost přeřazujeme na spotřebitele, který má možnost na vyjádření společnosti reagovat.


Vojtěch Vajs

Reakce spotřebitele

Publikováno
3.2.2018 08:38, před 3 lety

- "třídu"/výbavu vozidla jsem určoval na základě podkladů, které poskytla sama pojišťovna, kde je jasně uveden model COMFORT (jedná se o kalkulaci nákladů na opravu). Pokud toto není pravda, pak by se mohlo jednat o záměrné navýšení ceny opravy, která by u vozidla COMFORT (s vyšší výbavou) mohla nastat. Jestliže neplatí co je v dokumentu uvedeno, což pojišťovna nepřímo potvrzuje obrázkem z jakési webové aplikace, pak nemůže být tento dokument platný. Dokument posílám v příloze. Ať už se jedná a jakýkoliv model/třídu výbavy, je poškozené vozidlo, na rozdíl od vozidel vybraných ke kalkulaci "obvyklé ceny", vybaveno navigací, integrovaným hands-free, CD changerem na 6 CD, premium sound systémem atd., což jsou, i přes tvrzení pojišťovny, položky, které při výběru vozidla měli a mají velký vliv na nákupní cenu.
- ceny vozidel v Německu jsou nižší, což jsem pojišťovně uvedl na vzorku 3 vozů (vozů, které jsem v rychlosti našel a nemají žádnou spojitost s mým konkrétním vozem) s podobným nájezdem km. Pojišťovna tento podklad přešla, resp. tento důkaz se snaží překroutit na to, že se jedná o vozidla shodná s poškozeným, ale s nižším nájezdem, abych si "polepšil". Pro kontrolu doplňuji uvedené inzeráty:
https://www.sauto.cz/osobni/detail/honda/accord/17379338?goFrom=list
https://www.sauto.cz/osobni/detail/honda/accord/17211062?goFrom=list
https://www.sauto.cz/osobni/detail/honda/accord/17454728?goFrom=list

https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=254435844&categories=EstateCar&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&fuels=DIESEL&isSearchRequest=true&makeModelVariant1.makeId=11000&makeModelVariant1.modelId=2&maxFirstRegistrationDate=2007-12-31&minFirstRegistrationDate=2006-01-01&pageNumber=1&scopeId=C&searchId=0b6ddae6-b319-9e9c-e79a-f386f35c2957
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=248776701&categories=EstateCar&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&fuels=DIESEL&isSearchRequest=true&makeModelVariant1.makeId=11000&makeModelVariant1.modelId=2&maxFirstRegistrationDate=2007-12-31&minFirstRegistrationDate=2006-01-01&pageNumber=1&scopeId=C&searchId=0b6ddae6-b319-9e9c-e79a-f386f35c2957
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=254176636&categories=EstateCar&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&fuels=DIESEL&isSearchRequest=true&makeModelVariant1.makeId=11000&makeModelVariant1.modelId=2&maxFirstRegistrationDate=2007-12-31&minFirstRegistrationDate=2006-01-01&pageNumber=1&scopeId=C&searchId=0b6ddae6-b319-9e9c-e79a-f386f35c2957

Znovu opakuji, že se jedná o inzeráty, které vyvracejí tvrzení o vyšší ceně vozidel v Německu a nejedná se o vozidla, podle kterých má být proveden výpočet.
Dále bych doplnil, že nemám nic proti určení ceny z německého trhu ojetin, i když jsou ceny prokazatelně nižší, ale do pojišťovnou stanovené "obvyklé ceny" nejsou zahrnuty náklady, které vznikají dovozem a přihlášením takového vozu do provozu v ČR, a které se museli uhradit i v případě poškozeného vozu, který byl z Německa dovezen, a které bych musel uhradit, kdybych měl pořídit vozidlo z Německa. Při rychlém prohledání trhu a sečtení nákladů se jedná o nezanedbatelnou sumu cca 20 000 Kč.
Tyto náklady považuji za náklady, které spadají pod zjištění ÚS, které uvedl dTest - za předpokladu, že bude "obvyklá cena" určována ze zahraničního trhu. Zahrnutí nákladů nepožaduji při určení "obvyklé ceny" z vozidel na českém trhu ojetin.

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.2.2018 17:39, před 3 lety

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost reagovat na vyjádření spotřebitele.

Reakce společnosti

Publikováno
16.2.2018 09:32, před 3 lety

Vážený pane Vajsi,
v případě Vašeho vozu a jeho stáří, je výbava dle amortizačních tabulek již zcela relevantní vůči obvyklé ceně. Nyní jsme škodu odložili s žádostí o zaslání účtu pro poslání pojistného plnění.

Na svém stanovisku trváme.


Vojtěch Vajs

Reakce spotřebitele

Publikováno
20.2.2018 09:00, před 3 lety

Chtěl bych touto cestou požádat o vyjádření tedy dTest:

- jak postupovat, když pojišťovna popírá správnost vlastního dokumentu, kde uvedla výbavu vozu "COMFORT" a toto tvrzení si následně vyvrací jakousi webovou aplikací, kde je uveden jiný model/stupeň výbavy?
- jsou náklady spojené s dovozem a přihlášením vozu z Německa, podle kterého pojišťovna určuje obvyklou cenu, náklady, které spadají pod Vámi uvedené rozhodnutí ÚS?
- je postup pojišťovny správný, když určuje cenu vozidel z levnějšího trhu ojetin, jak jsem dokázal vzorkem inzerátů podobných (NE stejných) vozidel? Je komentář pojišťovny k tomuto "jelikož jsme v Evropské Unii, není podstatné, odkud likvidátor ceny vozidel pořídí" vůbec relevantní? Takovým komentářem si pak může pojišťovna "obhajovat" cokoliv.
- je postup pojišťovny správný, když určuje cenu podle nějakých amortizačních tabulek, které nutně nemusí korespondovat se situací na trhu ojetin?
- jak postupovat, když sama pojišťovna zde uvádí, že je výbava zcela RELEVANTNÍ vůči obvyklé ceně, na což ji od začátku upozorňuji, ale stejně obvyklou cenu určují dle vozidel s naprosto odlišnou (nižší) výbavou?

Děkuji.

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.2.2018 10:58, před 3 lety

Jestliže pojišťovna uvedla věcně nesprávnou informaci, kterou poté negovala, nebo naopak, mohlo by se jednat o nekalou obchodní praktiku dle § 4 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Tento druh praktik je zakázaný. Dohled v pojišťovnictví vykonává ČNB, je tedy možné se na ni v takové situaci obrátit.

Máme za to, že náklady spojené s dovozem a přihlášením vozu by bylo nutné zahrnout do nutných prostředků, které byl poškozený nucen vynaložit k obnovení původního majetkového stavu, takže je zapotřebí je v souladu s citovaným nálezem Ústavního soudu ČR zahrnout do částky, která se hradí poškozenému.

Cena vozidla před nehodou by se měla určovat z relevantního trhu, tj. z trhu a cen, v rámci kterých se pohybuje poškozený. Jestliže mají být zohledněny i např. ceny z Německa, je vždy nutné započíst také náklady na uvedení vozidla do provozu v ČR.

Pojišťovny v podobných situacích velmi často nějakou formu tabulek využívají. Takový postup je v zásadě možný, ale nesmí vést ke krácení plnění pro poškozeného. Jestliže má poškozený za to, že cena určená na základě tabulek neodpovídá realitě, může ji u pojišťovny rozporovat. Pokud není účinná argumentace cenami zjištěnými vlastním průzkumem trhu ojetin, má poškozený možnost přistoupit ke zpracování znaleckého posudku, kterým lze chybné určení ceny prokázat.

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost na vývoj případu reagovat.

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.4.2018 21:46, před 3 lety

Společnost již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009.