Společnost


Okna-vrata Martínek s.r.o.

Počet nahlášených stížností:2
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#20605Opětovná reklamace dveří

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 30 dnů 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
08.01.2018, před 2 lety

Jindřiška Bořilová

Znění stížnosti

Dobrý den, v květnu 2016 mi byly na zakázku namontovány venkovní dveře výše uvedenou firmou. Den po osazení se musela provést oprava (téměř 1cm mezera vlevo nahoře. Další zjevné nedostatky nebyly při předání viditelné. Minulou zimu jsem zjistila špatnou těsnost u prahu (pode dveřmi profukuje, v mraze je v levé dolní části u prahu jinovatka, nejsou těsné proti hluku - jako by dveře byly otevřené), chybí okapnička - zatékání pod práh. Na tuto reklamaci vedoucí přijel a k utěsnění dveří mi doporučoval s dveřmi bouchat - tento způsob nelze akceptovat s ohledem na sousedy. Byt vytápím elektřinou a na rozdíl od původních starých dřevěných dveří jsem byt s těmito novými plastovými nevytopila více jak 15 - 17! Protože u mě pobývají velmi často vnoučata, byla jim zima. Koncem léta jsem proto dveře mailem reklamovala s tím, že se spokojím s opravou tak, aby dveře byly plně funkční. Po delší době mi zaměstnankyně firmy po telefonu sdělila, že tuto záležitost přebírá osobně pan šéf - neozval se. 23.11.2017 Jsem písemně doporučeným dopisem zaslala novou reklamaci, ale opět je to bez jakékoliv odezvy. Tyto dveře mohou splňovat podmínky interních, nikoliv venkovních dveří.


Produkt

venkovní plastové dveře systém INOUTIC Prestge AD


Požadované řešení

Vzhledem k tomu, že dveře neplní svoji funkci - to mi potvrdili i další řemeslníci (tesař, zámečník) - požaduji nové dveře, které by měly skutečné parametry venkovních dveří včetně okapničky a aby perfektně těsnily okolo futer a hlavně u prahu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.2.2018 08:02, před 2 lety

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se zhotovitel se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení peněžních prostředků. Tato lhůta se dle rozsudku Nejvyššího soudu ČR spis. zn. 33 Cdo 3228/2009 ze dne 27. 7. 2011 vztahuje také na povinnost prodávajícího informovat spotřebitele o vyřízení reklamace.

Při uplatnění reklamace spotřebitelem mu musí zhotovitel vystavit dle § 19 odst. 1 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, tzv. reklamační protokol, tedy písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Pokud uvedené povinnosti podnikatel nesplní, je možné dát podnět České obchodní inspekci, aby se věcí zabývala. Ta pak může dle zákona o ochraně spotřebitele uložit pokutu až do výše 3.000.000,- Kč.

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.4.2018 18:42, před 2 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.