Společnost


BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.

Počet nahlášených stížností:53
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#20616Neplacení pojištění úvěru z důvodu pracovní neschopnosti

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

30 dnů 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
08.01.2018, před rokem

František Frolík

Znění stížnosti

Mám u výše uvedené pojišťovny pojištěny dva produkty: Osobní úvěr a kreditní kartu společnosti Cetelem nyní Hello Bank. Pojištění se týká případu pracovní neschopnosti.
Od 1.8. do 9.10.2017 jsem byl hospitalizován v nemocnici v Mladé Boleslavi s diagnozou „Tuberbekulóza“. Po té jsem až do dnes stále v pracovní neschopnosti a léčba probíhá ambulantně, kdy pravidelně docházím na plicní středisko v Teplicích dle požadavku lékařů a ke svému lékaři v Ústí nad Labem, který mi vystavuje neschopenku.
Pojišťovna mi pojistné plnění přiznala a za měsíc říjen a listopad uhradila splátky Hello bank jak měla. Za prosinec 2017 již úhradu neprovedla a toto zdůvodnila tím, že nemá aktuální lékařskou zprávu. Pojištění přitom zní na pracovní neschopnost. Při sdělení, že mi vznikl nárok na pojistné plnění mi pojišťovna napsala, že stačí vždy nejpozději do 5 dne následujícího zaslat kopii Průkazu o dočasné pracovní neschopnosti. O aktuálních lékařských zprávách nic nezmiňovala. I přes to jsem všechny zprávy z plicního střediska v Teplicích pojišťovně zasílal. Protože jsem měl kontrolu až za dva měsíce, chtěla po mě pojišťovna potvrdit jimi vystavený formulář od mého doktora. I tento formulář jsem vyplněný a potvrzený zaslal pojišťovně. Přes to pojišťovna úhradu za prosinec 2017 neprovedla a proto mi Hello Bank zaslala upomínku a samozřejmě s poplatkem z prodlení.
Nyní proto dlužím bance nejenom splátku za prosinec 2017 ale i dalších 1200,- Kč za prodlení splátek.
Tuto pojišťovnu mi přitom jako svoji dala přímo banka, bývalý Cetelem jejíž je zřejmě partnerem.


Produkt

pojistné události : C023/1704/TD17/395211 a CDR56/1705/TD17/395210


Požadované řešení

Proplacení pojistného plnění za prosinec 2017 včetně penále a pokračování plateb do ukončení pracovní neschopnosti.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.2.2018 08:35, před rokem

Práva a povinnosti smluvních stran jsou závazně upraveny v pojistných podmínkách. Spotřebitel by si tedy měl pozorně tyto podmínky prostudovat. Na žádost spotřebitele je pojišťovna povinna v písemné formě zdůvodnit výši pojistného plnění, popřípadě důvod jeho zamítnutí. Pokud spotřebitel se stanoviskem pojišťovny nesouhlasí, měl by vyslovit nesouhlas a požadovat znovu prošetření případu. Nebude-li možné spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost využít mimosoudního řešení sporů.

Je-li předmětem sporu smlouva o životním pojištění, je pro mimosoudní řešení sporu příslušný finanční arbitr. Finanční arbitr je oprávněný rozhodovat spory mezi spotřebitelem a pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování životního pojištění. Řízení před finančním arbitrem je zdarma. Formulář k podání návrhu na zahájení řízení je možné vyhledat na webové adrese www.finarbitr.cz/cs/reseni-sporu/pruvodce-podanim-navrhu.html.

Společnost BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. se rozhodla nevyužít možnosti řešení sporů přes veřejný portál Vasestiznosti.cz. Nadále je ochotna s nespokojenými zákazníky komunikovat prostřednictvím své infolinky na telefonním čísle 234 240 234 nebo písemným kontaktem na adrese Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5. Vzhledem k tomu, že je námi poskytovaná služba založena na principu dobrovolnosti, bude stížnost uzavřena.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009.