Společnost


HS plus d.o.o.

Počet nahlášených stížností:139
Z toho za letošní rok:17
Stále v řešení:17
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

57%
43%
Toto skore je založeno na 7 stížnostech.

#20646Odstoupení od smlouvy,vrácení peněz na účet

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 3 dny 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
09.01.2018, před rokem

Alexandr Starzinský

Znění stížnosti

Objednávka č. 370032955
Produkt Množství Cena
Nastavitelné korekční brýle
1 499,00Kč
Mezisoučet: 499,00Kč
Doručení: GLS (Zdarma)
Dobírkou: 54,00Kč
Platební metoda: Dobírkou
Cena celkem: 553,00Kč

Číslo popisné (Č. p./ Č. o.): 341

PSČ: 55102
Informace o zákazníkovi


Produkt

apsolutně nefunkční produkt,šmejd který těžko pohledat


Požadované řešení

zrušení kupní smlouvy,vrácení peněz na účet


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.1.2018 08:46, před rokem

Spotřebitel má k dispozici dva možné postupy. Prvním z nich je uplatnění reklamace pro zaslání vadného zboží neodpovídajícího uzavřené smlouvě a druhým odstoupení od smlouvy bez udání důvodu podle § 1829 občanského zákoníku ve lhůtě 14 dnů od převzetí věci.

V případě reklamace zaslaného zboží, se jedná se o postup dle § 2161 odst. 1 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zde je upravena jakost zboží při převzetí, což obsahuje i to, že věc je v odpovídajícím množství, jakosti, jaké si strany ujednaly. Prodávající je následně povinen tuto vadu odstranit postupem dle § 2169 odst. 1 výše uvedeného zákona, tedy buď vadu opravit, nebo vyměnit zboží za nový kus, který by již odpovídal objednávce a až pokud by ani toto nebylo možné, tak přijmout odstoupení od smlouvy a vrátit spotřebiteli plnou kupní cenu. Po vyřízení reklamace pak má spotřebitel právo požadovat proplacení nákladů účelně vynaložených k uplatnění reklamace (tedy typicky právě poštovné), dle § 1924 výše uvedeného zákona. Reklamaci je prodejce povinen vyřídit nejpozději do 30 dní, dle § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Neodpovídá-li zboží zakoupené distančním způsobem představám spotřebitele, má možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. Spotřebitel musí být o tomto svém právu řádně poučen v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku. Není-li tomu tak, má možnost od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od převzetí zboží. Prodávající má také ze zákona povinnost informovat spotřebitele, že v případě odstoupení od smlouvy ponese náklady spojené s navrácením zboží spotřebitel. Pokud tak prodávající neučiní, musí uhradit tyto náklady spotřebiteli.

Odstoupení od smlouvy je vhodné z důvodu prokazatelnosti pro případ soudního sporu zaslat doporučeně (nejlépe s dodejkou ponechat si kopii odstoupení). Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (dle § 573 občanského zákoníku). Zmaří-li vědomě druhá strana dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči podnikateli takové právní jednání účinné, za předpokladu, že odesílatel je schopen prokázat odeslání zásilky.

Jelikož je prodávající zahraniční subjekt sídlící ve Slovinsku, má spotřebitel možnost obrátit se na Evropské spotřebitelské centrum, které bezplatně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiných členských států EU, Norska a Islandu. Více informací o Evropském spotřebitelském centru je možné vyhledat na webových stránkách https://evropskyspotrebitel.cz/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.1.2018 12:59, před rokem

Společnost nám zaslala dne 12. 1. 2018 následující vyjádření:

"Dobrý deň,

zákazník má možnosť nahliadnuť do obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú uvedené na stránke, z ktorej daný produkt objednával. Tovar bol zakúpený 7.1.2018. P. Strazinský nás už informoval o žiadosti vrátenia tovaru. Momentálne čakáme na doručenie tovaru do firmy, aby sa požiadavka mohla spracovať.

S pozdravom,
HS plus"

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.2.2018 10:06, před rokem

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.2.2018 14:43, před rokem

Spotřebitel nám sdělil, že se případ podařilo vyřešit smírnou cestou. Stížnost proto uzavíráme.