Společnost


HS plus d.o.o.

Počet nahlášených stížností:114
Z toho za letošní rok:111
Stále v řešení:27
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 6 stížnostech.

#20724Obdržel jsem zásilku č.9026 4779943 1

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 9 dnů 7 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
12.01.2018, před 11 měsíci

Václav Stam Smrkovský

Znění stížnosti

Zásilka Mobile Phone Telescope : 1.chybí návod v českém jazyce
2. "teleskop" má nefunkční nastavovací okno s čsly
3. Nabízená cena byly publikována na 349.- Kč,netto, ale dobírka byla 403.- Kč.(epodstatné)
4. Pracovnice na tel .lince avizovala dodávku za 3 týdny, byla ale doručena 2. den po objednání. Byl zaslán vadný výrobek.
5. Dolany u Červených peček 73 jsou v mém přepravním dosahu.


Produkt

MobilePhoneTelescope, výr.čslo není, předmět je evidentně "ohmataný".


Požadované řešení

Psemně odpovědět na fakta popsaná v "Popisu stížnosti" pod č. 1,2,3,4.

Instrukce, jak vyměnit vadný výrobek za funkční.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.1.2018 10:18, před 11 měsíci

Spotřebitel má k dispozici dva možné postupy. Prvním z nich je uplatnění reklamace pro zaslání vadného zboží neodpovídajícího uzavřené smlouvě a druhým odstoupení od smlouvy bez udání důvodu podle § 1829 občanského zákoníku ve lhůtě 14 dnů od převzetí věci.

V případě reklamace zaslaného zboží, se jedná se o postup dle § 2161 odst. 1 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zde je upravena jakost zboží při převzetí, což obsahuje i to, že věc je v odpovídajícím množství, jakosti, jaké si strany ujednaly. Prodávající je následně povinen tuto vadu odstranit postupem dle § 2169 odst. 1 výše uvedeného zákona, tedy buď vadu opravit, nebo vyměnit zboží za nový kus, který by již odpovídal objednávce a až pokud by ani toto nebylo možné, tak přijmout odstoupení od smlouvy a vrátit spotřebiteli plnou kupní cenu. Po vyřízení reklamace pak má spotřebitel právo požadovat proplacení nákladů účelně vynaložených k uplatnění reklamace (tedy typicky právě poštovné), dle § 1924 výše uvedeného zákona. Reklamaci je prodejce povinen vyřídit nejpozději do 30 dní, dle § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Neodpovídá-li zboží zakoupené distančním způsobem představám spotřebitele, má možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. Spotřebitel musí být o tomto svém právu řádně poučen v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku. Není-li tomu tak, má možnost od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od převzetí zboží. Prodávající má také ze zákona povinnost informovat spotřebitele, že v případě odstoupení od smlouvy ponese náklady spojené s navrácením zboží spotřebitel. Pokud tak prodávající neučiní, musí uhradit tyto náklady spotřebiteli.

Odstoupení od smlouvy je vhodné z důvodu prokazatelnosti pro případ soudního sporu zaslat doporučeně (nejlépe s dodejkou ponechat si kopii odstoupení). Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (dle § 573 občanského zákoníku). Zmaří-li vědomě druhá strana dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči podnikateli takové právní jednání účinné, za předpokladu, že odesílatel je schopen prokázat odeslání zásilky.

Jelikož je prodávající zahraniční subjekt sídlící ve Slovinsku, má spotřebitel možnost obrátit se na Evropské spotřebitelské centrum, které bezplatně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiných členských států EU, Norska a Islandu. Více informací o Evropském spotřebitelském centru je možné vyhledat na webových stránkách https://evropskyspotrebitel.cz/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.4.2018 17:38, před 8 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.