Společnost


DAMAINVEST s.r.o.

Počet nahlášených stížností:3
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#20726Nedodání zaplaceného zboží, odmítnutí vrácení peněz

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

5 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
12.01.2018, před 6 dny

Iveta Cée

Znění stížnosti

Dne 25. 11. jsem objednala zboží, téhož dne ho zaplatila, obdržela email potvrzující zaplacení, do dnešního dne mi zboží nebylo doručeno. Několikrát jsem společnost vyzvala o informaci, kde se zboží nachází a vždy jsem dostala stejnou odpověď: je na cestě.Zboží mělo být doručeno nejpozději do 10-30 dní od objednání, což se nestalo. Žádala jsem vrácení zaplacené částky a bylo mi sděleno, že takto neučiní, jelikož je zboží na cestě.


Produkt

Kód 6822/400 Dětská stavebnice MAGICBALL mix barev


Požadované řešení

Vrácení zaplacené částky neprodleně, jednalo se o vánoční dárek, již o zboží nemám zájem, společnost nedodržela podmínky.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.1.2018 11:03, před 6 dny

Pokud smluvní partner nesplní svůj závazek ve sjednané lhůtě, nastávají pro něj právní důsledky prodlení dlužníka s plněním závazku. Spotřebitelka by v takovém případě měla upozornit prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytnout přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky). Dodatečná lhůta nesmí být nepřiměřeně krátká. Rovněž ale musí být brán zřetel i na délku doby, která již marně uplynula.

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Jiná situace nastává v případě, kdy již při uzavření smlouvy je z povahy věci nebo z uzavřené smlouvy zjevné, že na opožděném plnění nebude mít spotřebitel zájem (tzv. fixní smlouvy), např. v objednávce je výslovně vymíněno spotřebitelem dodání věci do Vánoc. Zde platí, že pokud spotřebitel podnikateli neoznámí, že i po uplynutí lhůty na plnění smlouvy trvá, závazek ze smlouvy automaticky (ze zákona) zaniká (není tedy třeba od smlouvy odstoupit).

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.