Společnost


Dateyard, AG

Počet nahlášených stížností:317
Z toho za letošní rok:144
Stále v řešení:8
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#20754Sexsit.cz Nikomu nic nehrozí

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 10 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
13.01.2018, před 11 měsíci

Jaroslav Majer

Znění stížnosti

Zajímá mě když sexsít.cz a vymahači vyhrožují,koho už dostali k soudu.Je to spíš jen nátlak na lidi.Napište mi na mail jardamantov@seznam.cz


Požadované řešení

Výhružné emaily prostě ignorujte a hlavně nic neplaťte.Až přijdou dostanou maximálně velký kulový


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.1.2018 05:30, před 11 měsíci

Pokud po spotřebiteli společnost žádá zaplacení údajného dluhu, musí také prokázat, že dluh vůči společnosti skutečně existuje. Vymáhá-li společnost tento dluh prostřednictvím inkasních agentur, nemají tyto inkasní agentury žádná speciální oprávnění oproti běžnému věřiteli (například nemohou nařídit exekuci).

Vymáhat dluh prostřednictvím exekutora je možné pouze v případě, pokud bylo o dluhu rozhodnuto v soudním řízení a rozhodnutí soudu nabylo vykonatelnosti. Teprve tehdy, když by na spotřebitele společnost podala žalobu, bude vhodné vyhledat služeb advokáta.

Pokud by vyšlo najevo, že smlouva mezi společností a spotřebitelem byla uzavřena, pak je nutné takovou smlouvu řádně ukončit, a to výpovědí. Více informací o této problematice je možné vyhledat na webové adrese https://www.dtest.cz/clanek-5829/hledani-dokonaleho-protejsku-vas-muze-prijit-draho.

Pokud by společnost záměrně znemožňovala vypovězení smlouvy, nemůže se dožadovat toho, že právní vztah nebyl ze strany spotřebitele řádně ukončen. Zkracuje-li však společnost spotřebitele na jeho právech, k takovému jednání se nepřihlíží a jde to k tíži společnosti.

Pokud spotřebitel výpověď smlouvy zaslal společnosti prokazatelnou formou, popřípadě se pokoušel zaslat (např. formou uváděné emailové adresy nebo faxu), ale z důvodů na straně podnikatele mu to nebylo umožněno, stačí společnosti prokázat snahu o včasné a řádné vypovězení smlouvy.

Doporučujeme vždy si případnou e-mailovou konverzaci pečlivě zdokumentovat a uchovat. Pokud by společnost hrozila exekucí na údajně dlužnou částku, platí, že případnou exekuci by musel nařídit nejprve soud (inkasní společnosti nemají žádná další oprávnění oproti běžnému věřiteli, nejedná se o exekutora). V případě, že se společnost rozhodne vymáhat údajný dluh spotřebitele vůči společnosti soudní cestou, budou dokumenty vztahující se k vypovězení smlouvy důležité pro případné prokazování neexistence dluhu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční subjekt se sídlem ve Švýcarsku mimo Evropskou Unii, nelze kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci, nýbrž dozorový orgán přímo v zemi sídla provozovatele.

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.4.2018 20:40, před 8 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.