Společnost


BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.

Počet nahlášených stížností:95
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

58%
42%
Toto skore je založeno na 43 stížnostech.

#20811Reklamace opravné faktury VS 1810000045

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 13 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
15.01.2018, před 2 lety

Milada Hrušková

Znění stížnosti

Byla mi vyúčtovaná el. energie za období od 18.5.2017 do 5.10.2017 (kdy došlo k prodeji nemovitosti a já jsem tam již delší dobu nebydlel) ve výši 4 616,- Kč za spotřebovanou el. energii VT 4 kWh a NT 16 kWh. Zálohy jsem měl snížené, protože jsem společnost upozornil že je dům na prodej a spotřebovaná energie bude nulová. Když si sečtu na opravné faktuře položky za spotřebovanou el. energii, vyjde mi částka 2 657,24 Kč, odsouhlasené zálohy ve výši 11 000,- Kč odečtu, měl bych mít přeplatek ve výši 8 342,76 Kč. Bylo mi vráceno 6 384,- Kč s tím, že je vše vpořádku a mám se obrátit na energetický regulační úřad. Prosím o sdělení, jak mám s reklamací postupovat ? Stavy VT a NT byly také s dodavatelem odsouhlaseny. S pozdravem Jiří Hruška


Požadované řešení

Navrhnout postup při reklamaci


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.2.2018 14:09, před 2 lety

Pokud by bylo vyúčtování chybné, je nutné jej reklamovat (vzorový formulář je možné vyhledat na následující webové adrese www.dtest.cz/clanek-3289/reklamace-vyuctovani-elektriny-ci-plynu). Nebude-li spotřebiteli vyhověno, má možnost obrátit se na Energetický regulační úřad, který rozhoduje spory mezi zákazníkem a společností (více informací je možné vyhledat na webové adrese www.eru.cz/cs/informacni-centrum).

Získala-li společnost majetkový prospěch bez právního důvodu (bezdůvodně se obohatila), je povinna tento majetkový prospěch dle § 2991 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vydat spotřebiteli bezprostředně poté, co ji k tomu spotřebitel vyzval.

Reakce společnosti

Publikováno
26.2.2018 13:28, před rokem

Vážený pane Hruško,

dovolte nám reagovat na Vaši stížnost.

Dne 16.12.2017 bylo vystaveno konečné vyúčtování spotřeby elektřiny č. 1711442246 s konečnými stavy, které neodpovídaly předávacímu protokolu. Předmětné vyúčtování spotřeby vykazovalo nedoplatek ve výši 1494,- Kč.
Následně, po zadané reklamaci vyúčtování ze dne 28.12.2017, došlo k opravě konečných stavů a vystavení opravné faktury č. 1810000045 s přeplatkem 7.878,- Kč.

Dovolujeme si vás upozornit, že oba uvedené daňové doklady jsou platné. Po vzájemném zápočtu pohledávek Vám bylo vráceno 6.384,- Kč.

Závěrem potvrzujeme, že veškeré platby evidované u zákaznického čísla 7107771043 byly vyúčtovány.

S přáním hezkého dne

Lenka Trefná
BEE


Milada Hrušková

Reakce spotřebitele

Publikováno
26.2.2018 17:39, před rokem

Dobrý den, předem vám chci poděkovat, že se vůbec někdo těmto případům věnuje. V příloze zasílám zmiňované faktury. Zálohy ve výši 11 000,- Kč a datum předání domu 5.10.2017 a odeslaný a odsouhlasený stav el. energie VT 4 kWh a NT 16 kWh byl podepsán oběma stranami a tyto údaje jsem telefonicky odsouhlasil s účetní Bohemia Energi entity s.r.o.Předávací protokol byl odeslán novým majitelem na adresu Bohemia Energy entity s.r.o.
se zpožděním, ale odsouhlasené a podepsané datum předání domu je závazné pro obě strany a také pro firmu Bohemia energy entity s.r.o. Když si na obou fakturách č. 1711442246 kde jsem měl doplácet 1 494,- Kč a na opravné faktuře č. 1810000045 kde mi vrací 6 384,- Kč vysčítám položky které mám k datu 5.10.2017 uhradit (datum změny odběratele podepsané oběma stranami), tak mi Bohemia Energy entity s.r.o. měla vrátit 8.342,76 Kč. Opravná faktura nebyla dobře spočítána. Je tam rozdíl ve prospěch dodavatele el. energie ve výši 1 958,76 Kč. Ačkoliv jsem to již reklamoval, někde tyto penize zmizely. Děkuji za váš čas, s pozdravem Jiří Hruška
Přílohu č. 2 posílám dodatečně.

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.2.2018 18:00, před rokem

V souvislosti s případným přeplatkem po skončení smlouvy poukazujeme na naše předchozí vyjádření ohledně bezdůvodného obohacení.

Stížnost přeřazujeme na společnost, která tak má možnost reagovat na vyjádření spotřebitele.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.4.2018 20:37, před rokem

Společnost již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009.