Společnost


Sconto Nábytek, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:54
Z toho za letošní rok:6
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

56%
44%
Toto skore je založeno na 16 stížnostech.

#20838Stížnost na reklamační jednání vaší společnosti

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 6 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
16.01.2018, před 2 lety

Jindřich Nejedlý

Znění stížnosti

Dobrý den,

jsem velice rozhořčen jednáním vaší reklamační linky. Nevím, jak se paní jmenovala, ale byla nepříjemná a nakonec mi to položila aniž by řekla třeba nashlednou.
Řešil jsem reklamaci kupní smlouvy č.5405473. Kde u pohovky Tarifun chyběla jak dokumentace, tak veškeré šrouby. Nebylo možno si zkontrolovat při nákladce, jelikož jsme to potřebovali převézt z Dečína do Ústí a nechtěl jsem poškodit obal. Každopádně mě zarazilo jednání, že na to budu muset čekat několik dní... Přeci nenechám doma ležet několik dní rozložený gauč... Nehledě na to, že jsem musel pro zbývající části jet zpět do Ústí, což mě stálo čas i peníze...Nevím, zda se vám toto stává často, a je mi to upřímně jedno. Ale jsem zákazník a předpokládám, že tam budete mít pořádek a budete prodávat kompletní nábytek.

Náshlednou
Jindřich Nejedlý


Požadované řešení

Rád bych slyšel nějaké rozumné řešení pro další případy popřípadě, náhradu benzínu...


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.2.2018 15:26, před 2 lety

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitelka může žádat zákonný úrok z prodlení.

Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce výzvy k plnění, předžalobní výzvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči prodejci takové právní jednání účinné.

Jestliže spotřebiteli vznikla pochybením prodávajícího škoda, lze požadovat její náhradu. V dané situaci by se jednalo ze strany prodávajícího o porušení smluvní povinnosti dle § 2913 občanského zákoníku. Dle § 2952 občanského zákoníku se hradí skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk).

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Pokud podnikatel neposkytne České obchodní inspekci součinnost, má tento úřad možnost udělit podnikateli pokutu za přestupek. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
14.2.2018 16:09, před 2 lety

Vážený pane Nejedlý,

určitě jste nemluvil s kolegyní z reklamačního oddělení, patrně jste mluvil s někým přímo z obchodního domu.Bohužel nemám Váš rozhovor možnost nijak prověřit. Reklamaci jako takovou ani nikde neevidujeme. Co se týká pohovky Taifun, kování s montážním návodem se nachází pod spodní odepinací (zip) tzv. "začišťovací" textilií - černá netkaná textilie na spodní straně pohovky.

S pozdravem,

J. Hušek, SCONTO NÁBYTEK

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.3.2018 09:31, před 2 lety

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.4.2018 21:54, před 2 lety

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.