Společnost


Tomáš Bohdal

Počet nahlášených stížností:2
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#20971Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 18 dnů 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
22.01.2018, před 6 lety

MICHAELA TSIMA

Znění stížnosti

Dne 23.6.2017 jsem přes e-shop axos.cz na základě předchozí konzultace s provozovatelem e-shopu panem Bohdalem objednala čtečku knih. (PocketBook HD 631 - cena 3977 Kč.) Přišla v pořádku normálně fungovala. Někdy začátkem prosince 2017 se vybila a po jejím opětovném nabití vůbec nereagoval displej.

19.12. 2017 jsem neprodleně emailem kontaktovala prodejce, který mi doporučil následující postup:

v prvé řadě se prosím přesvědčte, že na displeji nejsou žádné artefakty, čáry, které tam být nemají. To by byl prasklý displej https://www.axos.cz/reklamace/praskly-e-ink-displej/ na který se záruka nevztahuje.

Zkuste čtečku restartovat - na čtečce je dole vnořené tlačítko, které jemně stiskněte např. kancelářskou sponkou po dobu pěti vteřin. Můžete také zkusit jiný způsob - podržení tlačítka on/off na dobu třiceti vteřin.
Pokud nemáte prasklý displej a nefunguje restart, reklamujte tímto způsobem:
1.Vyplníte objednávku bezplatného svozu / reklamaci. (vyberte zaslání do servisního střediska v Praze) - http://www.ceskyservis.cz/objednavka-svozu/
2.Výrobek zabalíte pro přepravu, na balíček uvedete adresu pobočky Českého servisu, kterou vám zašlou emailem.
3.Kurýr přepravní společnosti do dvou pracovních dnů přijede na vaši adresu, kde bezplatně vyzvedne balíček s reklamovaným zbožím a zaveze jej do servisu.

19.12. jsem objednávku svozu i nahlášení vady včetně fotodokumentace (displej i čtečka bez jediné mechanické závady) dle výše uvedených instrukcí učinila, mám potvrzený email.

Vzhledem k předvánočnímu vytížení dopravce ke svozu došlo 27.12.
28.12. mi český servis poslal následující zamítnutí reklamace i s fotodokumentací, svědčící o prasklině uvnitř čtečky:

Na základě provedené diagnostiky bylo zjištěno mechanické poškození LCD kompletu.

Zařízení nesplňuje záruční podmínky a předpoklady výrobce. Záruční reklamace byla zamítnuta.
Bohužel pro tento model jsou displaye nedostupné / zařízení je servisně neopravitelné.
Servis Vám může nabídnout koupi nového zařízení PB631 BLACK (komplet balení).
Za výhodnější cenu 4359,- Kč s DPH se standardní 2 letou zárukou na produkt.

Nesouhlasím s výše uvedeným zamítnutím reklamace, z mé strany k žádnému poškození displeje, na který se podle prodejce nevztahuje záruka,nedošlo. Čtečka byla standardně užívána, nikdy nespadla, displej byl chráněn ochrannou fólii a nošen v originálním ochranném obalu.

S výsledky reklamace jsem kontaktovala prodejce, který mi řekl, že ani on, ani servis nepochybil.


Produkt

https://www.axos.cz/pocketbook-touch-hd-631-cerny/


Požadované řešení

Vzhledem k tomu, že je čtečka neopravitelná po méně než 6 měsících jejího používání, žádám o vrácení peněz nebo o výměnu za nový výrobek.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.1.2018 11:47, před 6 lety

Kupující může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Přičemž se má dle 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že pokud se vada projeví v průběhu 6 měsíců od převzetí, věc byla vadná již při převzetí. V případě soudní pře by tak obchodník musel prokázat, že zboží vadné nebylo. Vzhledem k síle domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.

Prodejce má právo zamítnout reklamaci, a to z důvodů, jež jsou uvedeny v ustanovení § 2167 a § 2170 občanského zákoníku. Jedním z těchto důvodů může být i to, že si kupující reklamovanou vadu na věci sám způsobil, tj. mechanické poškození. Pokud to ovšem prodejce tvrdí, měl by se s tím v odůvodnění zamítnutí reklamace vypořádat.

Bylo-li rozhodnuto o reklamaci jako o neoprávněné, ale spotřebitel se závěry reklamace nesouhlasí a dožaduje se nápravy, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože její reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znalečného). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci.

Pokud by ani znalecký posudek ve prospěch spotřebitele prodávajícího nepřesvědčil, bude se muset spotřebitel svého práva domáhat soudní cestou. Od 1. února 2016 začalo fungovat mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Spotřebitel má také možnost se obrátit na tento úřad (návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné podat přes následující webový formulář https://adr.coi.cz/cs).

Reakce společnosti

Publikováno
25.1.2018 13:53, před 6 lety

Dobrý den paní Michaelo.

Je mi líto, že vaše reklamace nebyla uznána, ale pro neuznání reklamace byl pádný důvod. Čtečka byla mechanicky poškozena - byl prasklý displej - což přímo souvisí s vámi reklamovanou vadou.

Obdržela jste fotodokumentaci ze servisu i písemné vyjádření servisu. Pokud s vyjádřením servisu nesouhlasíte, vždy máte možnost se obrátit s protokolem z reklamace na znalce, který může vadu/poškození znovu posoudit.

Děkuji za pochopení a přeji Vám pěkný den

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.2.2018 09:40, před 6 lety

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Reakce spotřebitele

Publikováno
12.3.2018 15:54, před 6 lety


MICHAELA TSIMA

Dobrý den,
Kontaktovala jsem soudního znalce z oboru, který mi řekl, že po technické stránce nemůže vyloučit výrobní vadu, ale také ji nemůže potvrdit. Jedná se o tvrzení proti tvrzení a doporučil mi celou situaci řešit právní cestou.
Zvažují další kroky.

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.3.2018 17:25, před 6 lety

Děkujeme spotřebitelce za sdělení stavu stížnosti. Z uvedených informací jsme vyrozuměli, že již neuvažuje o dalším řešení skrze naši službu, a proto bychom si dovolili požádat o její uzavření, případně o poupravení našeho závěru.

Uzavření stížnosti

Publikováno
12.3.2018 17:40, před 6 lety


MICHAELA TSIMA

Hodnocení:

Komentář: Vzhledem k tomu, že prodejce naprosto neuznává žádné pochybení, naopak mě nařkl z mechanického poškození přístroje, případ předávám k řešení ČOI.