Společnost


HERVIS Sport a móda, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:30
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

66%
34%
Toto skore je založeno na 6 stížnostech.

#20979Loap Fierra dámská zimní obuv 1,199 Kč České Budějovice

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 26 dnů 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
22.01.2018, před rokem

Jiří Ciml

Znění stížnosti

Žena si výše uvedené boty koupila a poté co je asi 10 minut nosila, jí boty rozervaly kůži na noze a udělaly se jí puchýře.

Když jsme nesli boty k reklamaci a chtěli vrátit peníze, narazili jsme. Byl jí nabídnut pouze dobropis či výměna zboží. Proč nemůže dostat zpět peníze jí personál nebyl schopen vysvětlit a odvolával se na to, že by musela mít jejich přitroublou kartičku. Navíc jejich výběr neumožňoval koupi jiných bot (přece si nebudu kupovat boty z donucení).

Podle mě jde o vadu, kterou nemohla tušit, když si boty kupavala a jedná se tím o PODSTATNOU VADU - viz zákon - kdy jsou povinni vrátit peníze.

"K podstatnému porušení smlouvy dojde, když bude jasné, že pokud byste o něm věděli předem, zboží nekoupíte. Takže se ukáže, že nemá vlastnosti, pro které jste ho kupovali nebo které jsou u tohoto druhu zboží zásadní. Nebo vlastnosti, které prodejce sliboval. Jiná porušení smlouvy se považují za nepodstatná."

Pokud nemůžu botu nosit (jako botu) a poškuzuje mi zdraví (nohy,) je to určitě vada PODSTATNÁ. Navíc paní vedoucí při důkladnějším pohmatu vnitřku obuvi sama uznala, že konstrukce obuvi může některým zákazníkům způsobit nekomfort a potíže (které se při koupi - zkoušce - nedají zjistit).

Považuji za hulvátsví, že v dnešní době vám peníze nevráti - ikdyž na svém on-line shopu se kasají tím, že vrací peníze do 14dní bez udání důvodu. Takže jsme je asi neměli kupoavat v krámě, ale po internetu. I když si myslím, že by si našli jiný důvod, aby nám peníze nevrátili.

Ing. Jiří Ciml
České Budějovice

P.S. Nakonec jsme se museli spokojit s dobropisem


Produkt

Loap Fierra dámská zimní obuv 1,199 Kč


Požadované řešení

Vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.2.2018 13:45, před rokem

V popsaném případě by se mohlo jednat o nesplnění jakosti při převzetí, konkrétně o to, že se věc nehodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, což je v rozporu s § 2161 odst. 1 písm. b) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Pokud věc nemá deklarované nebo sjednané vlastnosti, může kupující v rámci uplatněné reklamace požadovat dle § 2169 občanského zákoníku primárně dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud je ale možné věc jednoduše opravit nebo vyměnit nějakou její součást bez zbytečného odkladu, mají tyto způsoby vyřízení reklamace přednost. Jestliže není možná ani jedna z uvedených variant, má kupující právo od smlouvy odstoupit.

Vzhledem k tomu, že nevhodně řešenou obuv nelze opravit tak, aby obtíže nezpůsobovala, a výměna za novou totožnou obuv situaci nevyřeší, zbývá právě odstoupení od smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy se dle § 2004 odst. 1 občanského zákoníku závazek zrušuje od počátku. Tzn., že strany si musejí vrátit to, čím původně plnily. Jestliže tedy kupující za zboží zaplatil penězi a nevyžil žádnou poukázku atp., není možné, aby mu takovou formou byly vráceny prostředky, které na koupi vynaložil. Stejně tak není možné nutit k odběru jiného zboží.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
16.2.2018 16:46, před rokem

Dobrý den pane Cimle,

dle informací z prodejny nebylo Vaše zboží dáno do reklamačního řízení a nemohla Vám tedy být vrácena hotovost.

Naopak Vám personál obchodu vyšel vstříc a nabídl Vám tedy možnost výměny zboží nebo dobropisu na místě.
Výhodou naší klubové karty je možnost vrácení nepoužitého/nepoškozeného zboží bez udání důvodu a to až do 6 týdnů. Tato výhoda je dána zákazníkům společnosti Hervis Sport zcela zdarma, stačí se jen zaregistrovat.

Obuv, kterou jste zakoupil, splňuje veškeré požadavky, tedy "jakost obvyklou". Pokud se domníváte, že byla obuv vadná, měl jste ji reklamovat. V reklamačním řízení se posoudí jestli je zboží vadné či nikoliv. Pokud by byla vada uznána, byla by Vám vrácena hotovost.

S pozdravem,
Petr Křivohlavý
manažer revize

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.3.2018 20:53, před rokem

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.4.2018 21:42, před rokem

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.