Společnost


ELEKTROMETAL SERVIS Ing. Hilský a syn, spol. s.r.o.

Počet nahlášených stížností:10
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#21039Odstoupení od smlouvy,vrácení plné finanční částky

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 1 den

Detail stížnosti

Publikováno
24.01.2018, před 3 lety

Mariana Fábry

Znění stížnosti

Dobrý den,
Na začátku prosince 2017 jsem zakoupila po internetu kuch.robot ETA GRATUS Maxipasta new 0028900204.
Do týdne jsem ho nepoužitý vrátila , odstoupila jsem od smlouvy.jen jsem se ho pokusila sestavit. to sestavování mi nevyhovovalo.byla jsem nařčena,že jsem v tom pekla buchtu a že spotřebič je poškozen. S VYJÁDŘENÍM JSEM NESOUHLASILA.,Požadovala jsem k vrácení plnou částku-15550,Kč. necelých 2500.mi bylo odmítnuto, že jsem zboží znehodnotila. Potom mi po nějaké době bylo sděleno,že za tu částku si v jejich prodejně můžu koupit něco jiného.
S tímto jsem nesouhlasila. S robotem jsem vůbec nepracovala.

S pozdravem
Mariana Fábry


Produkt

kuchynský robot


Požadované řešení

VRÁCENÍ PLNÉ FINANČNÍ ČÁSTKY NA ÚČET.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.1.2018 12:39, před 3 lety

Spotřebitel má dle § 1829 odst. 1 písm. a) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 14 dnů od převzetí zboží na to, aby odstoupení u prodávajícího uplatnil. V návaznosti na to má prodávající povinnost mu dle § 1832 odst. 1 občanského zákoníku vrátit do 14 dnů od tohoto odstoupení všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Zákon připouští pozdržení platby jedině v případě, že spotřebitel ještě nevrátil zboží nebo neprokázal jeho odeslání.

Občanský zákoník neumožňuje pozdržení platby v případě poškození zboží spotřebitelem. V takové situaci je možné dle § 1833 občanského zákoníku pouze to, aby si prodávající nárokoval tzv. snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Jestliže k takovému snížení vracené částky dojde, měl by prodávající prokázat, na základě čeho se tak stalo, a to např. doložením fotodokumentace. Kompenzace by však měla být přiměřená a měla by nahradit pouze skutečné náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
9.2.2018 08:31, před 3 lety

Dobrý den,
zasíláme vyjádření k Odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem byl kuchyňský robot ETA GRATUS Maxipasta new 0028900204. Zákaznice odstoupila od kupní smlouvy v zákonné lhůtě. Když výrobek přišla vrátit do prodejny, byl s ní sepsán protokol o Odsotupení od smlouvy, ve kterém byl mimo jiné zaznamenán stav výrobku. Pravděpodobně neodbornou manipulací při snaze o sestavení robotu došlo k poškození nerezové mísy a poškrábání těla robotu. Cena nové originální mísy je 2.000,- Kč. O tuto částku také bylo zákaznici sníženo konečné vyúčtování odstoupení. Vyúčtování bylo zákaznici zasláno e-mailem v zákonné lhůtě. Zákaznice si jako způsob vypořádání odstoupení vybrala vrácení peněz v hotovosti a hotovost měla od data vyhotovení vyúčtování také přichystanou k vyzvednutí v prodejně. Následně po cca dvou měsících jsme obdrželi e-mailem od zákaznice číslo účtu, na které máme peníze poukázat a tak jí byla neprodleně částka vyúčtování zaslána. Tímto považujeme celou věc za vyřízenou.


Mariana Fábry

Reakce spotřebitele

Publikováno
9.2.2018 13:45, před 3 lety

Dobrý den,
s vyjádřením nesouhlasím, nic poškozeného nebylo.
Žádám o vrácení plné částky.
za pochopení děkuji.
Mariana Fábry

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.2.2018 12:17, před 3 lety

Stížnost přeřazujeme na společnost, která tak má možnost reagovat na vyjádření spotřebitelky.

Reakce společnosti

Publikováno
20.2.2018 08:37, před 3 lety

Dobrý den,
jak již bylo napsáno, stav výrobku byl při jeho převzetí zpět na prodejnu zaznamenán v protokolu o Odstoupení od smlouvy. Tento protokol byl také na místě oběma zúčastněnými stranami podepsán.


Mariana Fábry

Uzavření stížnosti

Publikováno
25.2.2018 18:29, před 3 lety

Hodnocení:

Komentář: Se společností elektrometal servis jsem se domluvila k mé spokojenosti.
Za pochopení děkuji.
Mariana Fábry