Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:1447
Z toho za letošní rok:1007
Stále v řešení:186
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

73%
27%
Toto skore je založeno na 395 stížnostech.

#21053Odstoupení od smlouvy a deaktivace účtu

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 16 dnů 9 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
24.01.2018, před 11 měsíci

Aneta Čurdová

Znění stížnosti

Dnes jsem se zaregistrovala na teto seznamce. Po několika minutách jsem zjistila z VOP, že se můj profil bude automaticky prodlužovat. Nechápu, jak je toto možné automaticky. A sami si navíc strhávají peníze? Okamžitě jsem poslala žádost o zrušení emailem, zítra nascenuji i s podpisem a zašlu žádost i písemně na adresu v Luxemborgu.


Produkt

Automatické prodlužování členství a samovolné strhávání peněz z účtu člena, vymáhání dluhu, bez komunikace jaká by měla být. Nesolidní jednání


Požadované řešení

Dobrý den,

Dnes jsem se zaregistrovala na vaší seznamce. Po několika minutách jsem zjistila z VOP, že se můj profil bude automaticky prodlužovat. Za prvé nechápu, když máte zkušební období, proč se nezeptáte lidí zda chtějí nadále pokračovat. A jen automaticky prodloužíte období. A sami si navíc dle recenzí strháváte peníze a navíc když vám lidi posílají doporučené dopisy, či emaily, pošlete jen vygenerovaný email. Ihned jsem kontaktovala právníka a pokud to bude nutné, kontaktuji i českou obchodní inspekci a kontaktuji i zahraniční. Nicméně pevně věřím, že mi vyjdete vstříc.
Je to nekorektní jednání a žádám o okamžité zrušení profilu a členství a okamžité vyjádření.
Tímto s okamžitou platností, to jest dne 24.1.2018, požaduji okamžité odstoupení od smlouvy. Zrušení VIP členství aktivované dnešního dne, to jest 24.1.2018 na měsíc a následné zrušení celého mého profilu Anet
Email: xxx
Dále žádám o následné vymazání veškerých osobních údajů.
Zároveň vás žádám o potvrzeni emailem, že dané zrušeni proběhlo v pořádku a nadále se nebudou strhávat finance z mého účtu a nebude probíhat žádné vymáhání dluhu který by vznikl na základě vaší opožděné reakce dle recenzí, které máte na internetu po řádném ukončení z mé strany, dle vašich smluvních podmínek.
Po dohodě s mým právníkem, budu pro jistotu odesílat scan této žádosti o zrušení znovu emailem s mým vlastnoručním podpisem, dále pak poštou doporučeně na vaši uvedenou adresu v kontaktech.

V Praze dne 24.1.2018

Aneta xxx


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.1.2018 08:14, před 11 měsíci

U smluv uzavřených prostřednictvím prostředku umožňující komunikaci na dálku (např. internet) má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy. Dle § 1837 písm. a) občanského zákoníku spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Souhlas musí být výslovný (pouhý odkaz na obchodní podmínky je nedostačující) a musí být učiněn při uzavírání smlouvy. V případě sporu by musela společnost prokázat, že spotřebitele informovala a že souhlas byl ze strany spotřebitele vysloven.

Spotřebitel může tedy odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, pokud ještě nedošlo k jejich splnění. Započala-li společnost s plněním služeb na základě výslovné žádosti spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí spotřebitel společnosti pouze poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel společnosti poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

Pokud spotřebitel odstoupení od smlouvy ve stanovené 14 denní lhůtě zaslal prokazatelnou formou například prostřednictvím společností uváděné emailové adresy: zakaznickyservis@be2.cz či faxu, popřípadě se pokoušel zaslat, ale z důvodů na straně podnikatele mu to nebylo umožněno, stačí přeposlat společnosti znovu tento email, popřípadě fax, a tím prokázat snahu o včasné a řádné odstoupení od smlouvy v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti. Zkracuje-li společnost spotřebitele na jeho právech, k takovému jednání se nepřihlíží a jde to k tíži společnosti.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Reakce společnosti

Publikováno
26.1.2018 11:21, před 11 měsíci

ID: OIFFOD55


Přejeme Vám dobrý den.

Prodlužování Vašeho Prémiového členství bylo již zrušené.

Vaše Prémiové členství je platné do 24/02/2018, po uvedeném datu nebude prodloužené.

Svůj profil můžete vymazat kliknutím na kruhovou ikonu fotografie, následně na možnost "Nastavení" a "Smazat můj profil", mějte však prosím na paměti, že tím nevyužijete své Prémiové členství.

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.2.2018 09:15, před 10 měsíci

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Aneta Čurdová

Reakce spotřebitele

Publikováno
12.3.2018 20:18, před 9 měsíci

Dobry den, obrzela jsem toto vyjadreni: Academis Singles Customer Service
25. 1.
komu: mně
Dobrý den,

děkujeme za Vaši zprávu.

Odstoupení od smlouvy již žel není možné, jelikož jste již hrazených služeb využil.

Jako vstříčný krok z naší strany byla již vypovězena automatická prolongace Vašeho VIP/ Prémiového členství. Vaše VIP/ Prémiové členství vyprší ke dni: 24/02/2018 a po uvedeném datu již nebude prodloužené.

Pokud máte další dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

S přátelským pozdravem
Academic Singles zákaznický servis
____________________
e-mail: zakaznickyservis@academic-singles.cz
http://www.academic-singles.cz

be2 S.à.r.l. 13 rue du Commerce, L-1351 Luxembourg
Commercial Register , B 123206
Managing Director: Laetitia Pateau
Tim toto povazuji za uspesne uzavrene?

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.3.2018 09:16, před 9 měsíci

Spotřebitelce doporučujeme si veškerou komunikaci se společností a hlavně toto potvrzení zrušení závazku uschovat.

Na základě výše uvedeného pak stížnost uzavíráme.