Společnost


DIREKTO s.r.o.

Počet nahlášených stížností:18
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#21106Nevrácení peněz za reklamované mobilní telefony

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 28 dnů 6 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
27.01.2018, před 2 lety

Lenka Bartošková

Znění stížnosti

dlouhé trvání vyřízení reklamace za vrácené zboží


Produkt

mobilní telefony


Požadované řešení

vrátit za reklamované zboží peníze


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.2.2018 20:53, před 2 lety

Dle § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má prodávající na vyřízení reklamace včetně odstranění vady 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Marné uplynutí lhůty se pak považuje za podstatné porušení smlouvy, které spotřebiteli umožňuje na základě § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, odstoupit od smlouvy.

Tato lhůta pak zahrnuje i informování spotřebitele o vyřízení reklamace. Tedy spotřebitel musí v rámci této lhůty být o vyřízení reklamace informován a musí mít možnost zboží si vyzvednout (příp. mu musí být přímo doručeno). V opačném případě nelze považovat reklamaci za řádně vyřízenou.

Lhůta začíná běžet ode dne následujícího po uplatnění reklamace (byla-li však uplatněna reklamace prostřednictvím pošty, je dnem uplatnění den doručení reklamace prodejci) a pokud její konec připadá na sobotu, neděli nebo svátek, končí až pracovním dnem nejblíže následujícím. Záleží tedy na tom, kdy došlo k převzetí reklamace prodejcem a ode dne následujícího po tomto dni začala plynout lhůta k vyřízení reklamace.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.4.2018 21:06, před 2 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka může také využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.