Společnost


Moravská stavební - INVEST, a.s.

Počet nahlášených stížností:2
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#2114Neřešení reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 17 dnů 6 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
03.02.2014, před 7 lety

Jitka Szakálová

Znění stížnosti

Dobrý den, už nevím, kam bych se měla obrátit. Pracuji na Dvojce ČR. Do naší poradny chodí Vaši zástupci. Minulý týden jsem se zeptala pana Borovičky, jestli neví, co bych měla v mé situaci dělat. Poradil mi Vaší poradnu. Na konci roku 2010 jsem se nastěhova do dvougarsonky v přízemí novostavby v Cholupicích. Má reklamace se týká teplé vody. Při otevření kohoutku s teplou vodou teče teplá voda až po odpuštění 4.5 - 5 litru vody. Je jedno, kde. Měřák mám cca 1.25 m od kohoutku. Je jedno, jestli pustím teplou vodu v koupelně nebo v kuchyni. Za zdí a rovněž v ostatních bytech (15) teče teplá voda okamžitě. Zhruba za dvě hodiny se situace opakuje. Odpustím denně zbytečně kolem 15-ti litrů studené-teplé vody, což dělá za měsíc kolem 450-ti litrů. Podala jsem na MS-INVEST reklamaci. Přišla mi odpověď v tom smyslu, že je vše v pořádku a že se musí v bytě bydlet, aby voda fungovala jak má. Odmítli mi poskytnout projektovou dokumentaci. Od agentury Byt, která náš dům spravuje, jsem se náhodou dozvěděla, že MS-INVEST pokládá mou reklamaci za vyřízenou. Urgovala jsem ještě před skončením záruky na dům v listopadu 2013 tuto reklamaci s tím, že podle ČSN EN 806-2 musí při úplném otevřeníé kohoutku vytékat nejpozději po 30-ti vteřinách voda 50 až 55 stupňů teplá. ČSN 06 0320 a vyhláška 194/2007. Cirkulační potrubí je vedeno pouze ke stoupačce. Podle této normy však potrubí od cirkulace nesmí být příliš velká, aby jejich vodní objem v trase od potrubí s cirkulací k nejvzdálenější výtokové armatuře nebyl větší než 2.0 l při napojení výt armatur u umyvedel a dřezů a 3.0 l u van. To v mém bytě neodpovídá. Dozvěděla jsem se náhodou, že MS si tuto stížnost přehazuje s projektanty. Podle každého je vše v pořádku. Dodnes mi MS na mojí urgenci reklamace neodpověděla. Cožpak zde neplatí lhůta 30-ti dnů? P.S. Byt mne stál 2000000 Kč. Myslím si, že za tuto cenu bych si mohla alesspoň umýt ruce v teplé vodě. Připadám si jako na chatě. Za jakoukoli odpověď Vám děkuji. Nechci to nechat jen tak. Na to zřejmě MS-INVEST spoléhá.


Požadované řešení

Nevím, zda je možná nějaká oprava nebo finanční kompenzace.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.4.2014 13:46, před 7 lety

V tomto případě, pokud byla reklamace zamítnuta, mělo by zamítnutí obsahovat i náležité odůvodnění zahrnující i argumenty, že stavba neodpovídá normám.
V případě, že společnost odmítá reklamaci řešit kladně, má zákazník možnost obrátit se na znalce, případně rovnou na soud s žádostí o uvedení do souladu s normou nebo s žádostí o přiměřenou slevu.

Reakce společnosti

Publikováno
18.4.2014 07:48, před 7 lety

Dobrý den,

dne 17.4.2014 byl odeslán doporučený dopis jako odpověď na reklamaci odpouštění TUV.
Doporučený dopis obsahuje vyjádření projektanta, včetně výpočtu, kterým dokládá správnost PD.
Systém ohřevu a cirkulace TUV je navržen s ohledem na maximální možnou hospodárnost provozu.
V případě, že je na TUV nutno čekat o 1 l vypuštění vody déle, je možno projednat s příslušným SVJ zvýšení počtu sepnutí oběhového čerpadla. Toto jednoduché, uživatelsky přístupné řešení doporučené projektantem, problém jistě vyřeší.
Tímto považujeme výše uvedenou reklamaci za vyřízenou.


S pozdravem

M. Knápek

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.5.2014 21:51, před 7 lety

Stížnost uzavřena z důvodu dlouhodobé nereakce spotřebitelky.