Společnost


HERVIS Sport a móda, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:33
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

75%
25%
Toto skore je založeno na 8 stížnostech.

#21156Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

3 měsíce 28 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
30.01.2018, před 2 lety

Petra Kunášková

Znění stížnosti

Dobrý den,

Dne 5. 11. 2017 jsme zakoupili v prodejně Hervis sport – provozovna Jihlava pánské plavky ozn. Pá Vamilton Aquashort 1/16. Plavky při pátém použití (od zakoupení) v relaxačním centru (plavecký bazén – zábavný bazén) ve Žďáře nad Sázavou se rozpárali na zadní části plavek a to přímo v bazénu v tomto centru.

Dne 10. 1. 2018 jsme plavky reklamovali. Dne 17. 1. 2018 nám byla reklamace vrácena s tím, že je reklamace neoprávněná a to z důvodu, že se jedná, jak uvádíte o mechanické opotřebení.

19.1.2018 jsem volala přímo do Hervisu, sdělila jsem, že jsem nespokojená s výsledkem reklamace a kam můžu zaslat plavky k opětovnému posouzení. Slečna mi sdělila, že nikam plavky zasílat nemám, mám napsat email na info@hervis.cz a tam vše popsat a čekat na další postup, že mě vyzvou k případnému zaslání plavek k posouzení.
Dne 19.1.2018 jsem na tuto emailovou adresu poslala žádost o přehodnocení reklamace a do dnešního dne (30.1.2018)se mi vůbec nikdo neozval. Nevím tedy, zda email vůbec došel, nebo zda mojí stížnost ohledně reklamace vůbec někdo řeší.
Zasílám Vám přesné znění emailu ze dne 19.1.2018

Dobrý den,
tímto písemně žádám o přehodnocení reklamace č. 3273 ze dne 10. 1. 2018

Dne 5. 11. 2017 jsme zakoupili v prodejně Hervis sport – provozovna Jihlava pánské plavky ozn. Pá Vamilton Aquashort 1/16. Plavky při pátém použití (od zakoupení) v relaxačním centru (plavecký bazén – zábavný bazén) ve Žďáře nad Sázavou se rozpárali na zadní části plavek a to přímo v bazénu v tomto centru.

Dne 10. 1. 2018 jsme plavky reklamovali. Dne 17. 1. 2018 nám byla reklamace vrácena s tím, že je reklamace neoprávněná a to z důvodu, že se jedná, jak uvádíte o mechanické opotřebení.

Tímto Vás žádám o přehodnocení celé věci a to z důvodů, že není možné, aby nové plavky (2 měsíce od zakoupení), které byli 5x použité se rozpárali a reklamace nebyla uznaná a to z z důvodu opotřebení. U spotřebního zboží můžu reklamovat vady, které se projeví kdykoli v průběhu prvních dvou let od převzetí zboží. Plavky byli nové 2 měsíce, 5x použité a to naprosto běžným způsobem. Mám za to, že pokud by šlo o opotřebení užíváním, byli by patrné i jiné známky opotřebení na plavkách. Na předmětných plavkách není jiná známka opotřebení a je jasně patrné, že plavky jsou nové, málo používané. Tudíž se jedná o vadný kus plavek, zřejmě špatně či nedostatečně prošitý šev na zadní části plavek.


K poškození (rozpárání) došlo přímo v bazénu, kdy po upozornění jiného návštěvníka bazénu na rozpárané plavky, byl manžel nucen z bazénu ihned odejít. Poté jsme plavky dali na reklamaci.

Pokud i přes tyto fakta bude reklamace zamítnutá jako neoprávněná, budeme nuceni se obrátit na Českou obchodní inspekci.

Tento email zasílám dle instrukcí Vaší pracovnice na tel. 800 200 201 Prosím o písemné vyjádření.

S pozdravem Kunášková Petra


Produkt

Nové plavky se po 5 použití běžným způsobem rozpárali v přímo v bazénu na zadní části plavek


Požadované řešení

Požadujeme vrácení peněz a to 549,-Kč


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.1.2018 11:16, před 2 lety

Pokud bylo zboží reklamováno v prvních 6 měsících od jeho převzetí, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že věc byla vadná už při koupi. V případě soudního sporu by musel prodávající prokázat, že věc v době převzetí vadná nebyla.

Pokud prodávající reklamaci zamítá, má povinnost zamítnutí reklamace řádně odůvodnit. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí. Vzhledem k síle zákonné domněnky, uvedené v předchozím odstavci, nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, je nutné zamítnutí přesvědčivě zdůvodnit (nejlépe odborným posudkem). Není-li zamítnutí reklamace řádně zdůvodněno a uplynula-li 30 denní lhůta pro vyřízení reklamace, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, neboť jeho reklamace nebyla vyřízena včas (dle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele). Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/nejcastejsi-problemy/zamitl-vam-prodejce-reklamaci-zbozi-prevzateho-pred-mene-nez-6-mesici/25.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
8.2.2018 11:20, před 2 lety

Dobrý den,
tato reklamace byla řešena s vedoucím prodejny. Doporučení bylo reklamaci vyřešit ve prospěch zákazníka a vadu uznat.
S pozdravem,
Petr Křivohlavý
manažer revize


Petra Kunášková

Reakce spotřebitele

Publikováno
8.2.2018 14:09, před 2 lety

Dobrý den, ano, souhlasím s reakcí společnosti Hervis s uznáním reklamace a trvám na vrácení částky 549,-Kč.


Petra Kunášková

Uzavření stížnosti

Publikováno
28.5.2018 13:06, před 2 lety

Hodnocení: