Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2022
Z toho za letošní rok:540
Stále v řešení:130
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 459 stížnostech.

#21170Automatická prolongace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

6 měsíců 30 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
30.01.2018, před rokem

Jiří Vyletěl

Znění stížnosti

Zdravím, nemusím to zde rozvádět, můj problém je stejný jako u všech ostatních. Dnes ale přišel email a jsem z něj v rozpacích. :

Re: [Ticket#2018012710012517] Opětovná žádost o zrušení VIP
členství a výmaz profilu
Dobrý den,

děkujeme za Váš email.

Naše záznamy ukazují, že jste k datu 16.09.2017 objednali a uhradili (s použitím emailové adresy JiriVyletel@seznam.cz) VIP členství na období: 1 měsíc(e/ů).

Mějte prosím na paměti, že jste v rámci procesu registrace souhlasil s našimi Všeobecnými obchodními podmínkami (VOP). VOP jasně ustanovují, že Vaše VIP členství bude - v případě, že včas a řádně nevypovíte jeho automatickou prolongaci - automaticky prodloužené.

Na skutečnost, že je členství automaticky prodlužováno, je každý člen upozorněn taky v uvítacím emailu, který Vám byl doručen dne 16.09.2017 a na stránce s volbou objednávaného produktu (viz prosím přiložený Screenshot).

Jelikož nebylo Vaše VIP členství včas a řádně vypovězené - nejpozději 4 dny před datem vypršení hrazeného období , bylo toto v souladu s VOP prodloužené.

Z naší strany žel nebylo možné získat poplatek za poslední období platnosti Vašeho VIP členství. Mějte prosím na paměti, že jste s námi vstoupili do závazného obchodního vztahu. Váš případ byl již nyní předán k řešení našemu Oddělení pohledávek.

V rámci Vašeho profilu je v současnosti evidován dlužný poplatek v celkové výši 2545 Kč

Žádáme Vás tudíž o úhradu dlužného poplatku na náš bankovní účet, a to co nejdříve, abyste se tak vyhli navýšení dlužné částky o další poplatky.


Naše bankovní detaily jsou následující:

Společnost: be2 Sarl
Banka: HypoVereinsbank Muenchen
IBAN: DE62700202700667972744
Swift/BIC: HYVEDEMMXXX
Reference: JiriVyletel-at-seznam.cz
Suma: 2545 Kč (2247 +298 poplatky)

Banka a adresa banky:

HypoVereinsbank
Kardinal-Faulhaber-Strasse 14
80333 Mnichov
Německo

Vypovězení automatické prolongace VIP členství Vám bude potvrzené jakmile bude uhrazený dlužný poplatek.

V případě, že dlužný poplatek nebude z Vaší strany uhrazený, bude případ předán k řešení externí společnosti pro vymáhání dlužných poplatků.

S pozdravem,


Jana Hájková

Oddělení pohledávek be2
_________________________________________________________
be2 S.à.r.l.
13 rue du Commerce – L-1351 Luxembourg

Email: collections@be2.com
_________________________________________________________


27/01/2018 15:10 - Jiří Vyletěl wrote:
Dobrý den,
opětovně na Vás apeluji abyste okamžitě ukončili jakékoliv aktivity na Vaši podvodné seznamce spojené s mojí osobou.
Přihlásit se na profil je nemožné, další elektronická komunikace selhává.
V případě že nedojde k narovnání celé záležitosti, jsem nucen se obrátit na příslušné orgány činné v trestním řízení a to v evropském měřítku.
Jako jednotlivec s Vámi evidentně nic nezmůžu, připojím se tedy k hromadné žalobě a budu věnovat maximální snahu, aby vám ty Vaše zlodějny už někdo konečně zatrhnul.

Jiří Vyletěl
a já se ptám, jaktože to najednou půjde zrušit po zaplacení?? A Mám to platit anebo je žalovat?? Nevím...děkuji za odpověš, Jiří Vyletěl


Požadované řešení

Hromadná žaloba??


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.1.2018 09:59, před rokem

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Pokud bylo mezi stranami sjednáno poskytování služeb v rámci placeného členství, obsahují obchodní podmínky automatickou prolongaci. Se sjednáním služby mohl spotřebitel souhlasit i s prováděním opětovné platby.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Pro ukončení smlouvy je tedy vhodné zaslat společnosti výpověď. Výpověď je účinná jejím doručením a spotřebitel má v takovém případě právo na vrácení poměrné části zaplacených peněžních prostředků za dané období.

Žádat vrácení již zaplacených částek za minulá období by bylo možné pouze v případě, pokud by osoba, která uzavřela smlouvu, prokázala, že nebyla o automatickém prodloužení smlouvy informována, a že nebyla seznámena s cenou poskytované služby.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Reakce společnosti

Publikováno
1.2.2018 11:19, před rokem

ID: CAPADD95


Přejeme Vám dobrý den.

Informace, souvisejísí s realizací prodloužení Prémiového členství, i s úhradou dlužného poplatku, již byly zaslány přímo ze strany Oddělení pohledávek Academic singles (viz přiložená citace emailové komunikace ze strany pana Vyletěla),

děkujeme Vám.

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.3.2018 16:24, před rokem

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Jiří Vyletěl

Reakce spotřebitele

Publikováno
4.3.2018 11:39, před rokem

Dobrý den,

společnost Be2 předala moji dlužnou částku externí inkasní společnosti Intrum Justitia, která po mne požaduje 89,74 EUR. Když toto zaplatím, bude automaticky ukončeno moje VIP členství a jakékoliv další aktivity jak bylo deklarováno odpovědí z 30.1.2018 a to ve znění:
Vypovězení automatické prolongace VIP členství Vám bude potvrzené jakmile bude uhrazený dlužný poplatek.
Chci tedy vědět jaký bude další postup ze strany společnosti Be2 po zaplacení údajné dlužné částky. Už nikdy nechci řešit takové lumpárny. Apropos, jak je možné že na FB jsou opět reklamy na tuto seznamku, to neexistuje nějaká ochrana když je zřejmé že se jedná o podvod?? Děkuji za odpoveď!

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.3.2018 16:05, před rokem

Co se týče dozoru nad praktikami společnosti be2 S.a.r.l., zde je nutné poznamenat, že jde o společnost se sídlem v Lucembursku. To znamená, že nad společností není dána pravomoc České obchodní inspekce. Příslušným dozorovým orgánem by mělo být lucemburské Ministerstvo hospodářství, jehož adresa je:

Ministère de l'Économie
19-21, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg

Tél.: (+352) 247-84137
Fax: (+352) 460448
E-mail: info@eco.public.lu

Případně je možné využít také kontaktní formulář: https://meco.gouvernement.lu/fr/support/contact.html.

Stížnost přeřazujeme na společnost, která tak má možnost reagovat na vyjádření spotřebitele.

Reakce společnosti

Publikováno
7.3.2018 15:07, před rokem

ID: CAPADD95


Dobrý den,

po úhradě dlužného poplatku bude Vaše Prémiové členství aktivované na období tří měsíců.

Vaše Prémiové členství již nebude prodloužené.


Jiří Vyletěl

Reakce spotřebitele

Publikováno
7.3.2018 15:17, před rokem

Dobrý den,
mě z toho snad jebne. Takže já vám mám zaplatit něco co jsem ani nechtěl, a když to zaplatím tak moje prémiové členství bude aktivované na tři měsíce a poté již nebude prodloužené. Chápu to správně, že za ty znovuaktivované 3 měsíce budete chtít opět zaplatit a to se dostaneme tam, kde jsme teď? Pořád a dokola to samé??

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.3.2018 11:47, před rokem

Existence povinnosti částku zaplatit záleží na tom, zdali bylo platně dojednáno automatické prodloužení smlouvy. Jak jsme uváděli již v našem prvním vyjádření, společnost má povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření.

My jsme toho názoru, že informace o automatickém prodloužení smlouvy spolu s dalšími poučeními nejsou uvedeny na platebních stránkách vzhledem ke zvolené barvě písma, jeho velikosti a kontrastu s podkladem dostatečným způsobem. Z takového závěru by vyplývalo, že společnost nemá na další platbu, než tu za měsíc, nárok, jestliže spotřebitel službu nevyužíval. Důrazně však upozorňujeme, že náš názor není právně závazný a záleželo by na individuálním posouzení případu soudem.

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost reagovat na vyjádření spotřebitele.

Reakce společnosti

Publikováno
8.3.2018 15:39, před rokem

ID: CAPADD95


Dobrý den,

nikoliv - na pokrytí 'znovuaktivovaných' tří měsíců slouží úhrada stávajícího dlužného poplatku, po vypršení kterého již Vaše hrazené členství nebude prodloužené, t.j. nebudou vyžadované další platby.


Jiří Vyletěl

Reakce spotřebitele

Publikováno
9.3.2018 13:22, před rokem

Dobrý den,

dojde zároveň k vymazání mého účtu a jakýchkoliv s tímto souvisejícími daty?

Reakce společnosti

Publikováno
12.3.2018 14:36, před rokem

ID: CAPADD95


Dobrý den,

jakmile bude dlužný poplatek z Vaší strany uhrazený, budete moci svůj profil, se všemi souvisejícími daty, vymazat sám, respektive v dané souvislosti kontaktovat naše Zákaznické centrum.

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.4.2018 21:09, před rokem

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Jiří Vyletěl

Reakce spotřebitele

Publikováno
17.4.2018 03:37, před rokem

Zdravím, nakonec opravdu vše předali vymahačské společnosti, které jsem byl nucen výše zmíněnou částku uhradit. Je to už měsíc a stále se nemohu přihlásit na jejich web abych to vše zrušil a vymazal, jak mi slíbili že to bude možné, jakmile obdrží poplatek. Takže čekám a doufám, že se z toho jednou neposeru. Děkuji moc dTestu za jejich ochotu a snahu a střízlivý pohled na věc celou. Snad už bude vše u konce, s pozdravem, Vyletěl Jiří

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.4.2018 09:13, před rokem

Na základě předchozího sdělení společnosti by mělo být možné se k účtu přihlásit a účet a data s ním související vymazat.

Stížnost přeřazujeme na společnost, která tak má možnost na vyjádření spotřebitele reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
17.4.2018 09:52, před rokem

ID: CAPADD95


Dobrý den.

V zájmu evidence úhrady dlužného poplatku (tato žel nebyla do dnešního dne ze strany externí společnosti potvrzená) a vymazání profilu prosím přepošlete potvrzení o úhradě na adresu: collections@be2.com,

děkujeme Vám.


Jiří Vyletěl

Reakce spotřebitele

Publikováno
17.4.2018 13:27, před rokem

Já mám dokazovat že jsem zaplatil Externí společnosti?

Reakce společnosti

Publikováno
19.4.2018 11:25, před rokem

ID: CAPADD95


Dobrý den.

V zájmu evidence úhrady dlužného poplatku (tato žel nebyla do dnešního dne ze strany externí společnosti potvrzená) a vymazání profilu prosím přepošlete potvrzení o úhradě na adresu: collections@be2.com,

děkujeme Vám.

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.5.2018 18:26, před rokem

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Jiří Vyletěl

Reakce spotřebitele

Publikováno
22.5.2018 15:39, před rokem

Zdravím, zítra zasílám potvrzení o zaplacení, už vás mám plný zuby...

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.5.2018 18:04, před rokem

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost reagovat na vyjádření spotřebitele.

Reakce společnosti

Publikováno
23.5.2018 14:47, před rokem

ID: CAPADD95


Dobrý den.

Platba dlužného poplatku byla již zaevidovaná a případ byl uzavřen.

Vaše Prémiové členství je platné do 03/08/2018, po uvedeném datu nebude prodloužené.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.6.2018 11:14, před rokem

Žádáme spotřebitele o potvrzení výše uvedeného a o případné uzavření stížnosti.


Jiří Vyletěl

Reakce spotřebitele

Publikováno
22.6.2018 14:52, před rokem

Zdravím, jak to bude možné podívám se na to a vyjádřím se věcněji, hezký den, Vyletěl

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.7.2018 22:30, před rokem

Opět žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Jiří Vyletěl

Reakce spotřebitele

Publikováno
30.7.2018 17:16, před rokem

Dobrý den, čekám po 3.8.zda opravdu všemu bude konec a k tomuto datu žádám společnost provozující tuto a jiné seznamky aby mi zaslala potvrzení že jsem vše zaplatil, nnic už nedlužím a vip členství i s profilem bylo smazáno. Děkuji, Vyletěl

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.7.2018 12:53, před rokem

Stížnost tedy přeřazujeme zpět na spotřebitele, aby mohl po 3. 8. doplnit vyjádření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.8.2018 08:56, před rokem

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Jiří Vyletěl

Uzavření stížnosti

Publikováno
30.8.2018 18:50, před rokem

Hodnocení:

Komentář: Dobrý den, byla to opět životní zkušenost, naštěstí pro mne ne zas až tak drahá, bohužel jsou i tací lidé, kteří stále jsou a ještě i budou mezi ozubenými koly tohoto zkurveného byznysu. Děkuji Všem ato zcela upřímně, z d Testuza jejich vynikajicí přístup a pomoc, bez nich, obávám se by to takto nedopadlo. Všem přeji ať se jim daří co nejlépe a jsou zdraví a šťastní :) Děkuji, s pozdravem Jirka Vyletěl.