Společnost


AURES Holdings a.s.

Počet nahlášených stížností:320
Z toho za letošní rok:96
Stále v řešení:17
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

46%
54%
Toto skore je založeno na 138 stížnostech.

#21208Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 11 dnů 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
01.02.2018, před 11 měsíci

Tomáš Brabec

Znění stížnosti

Dne 27. 8. 2017 jsem od společnosti AAA Auto (pobočka Čimice) koupil vůz Hyundai i30 FD (rok výroby: 2012, tachometr: 170071 km). V lednu roku 2018 se během jízdy rozsvítila kontrolka motoru a vůz ztratil výkon. Automobil byl odtažen do autorizovaného servisu Hyundai. Automechanik konstatoval, že kliková hřídel tohoto vozu byla poškozena neodbornou montáží v minulosti vozu. Jelikož toto poškození muselo být přítomno při koupi vozu a já jsem na něj nebyl upozorněn, rozhodl jsem se vůz reklamovat. Závadu jsem nemohl odhalit při koupi vozu, jelikož pro její odhalení je nutná rozsáhlá montáž motoru. Vadu nebylo ani možné předpokládat, jelikož k vozu bylo přiložena servisní knížka ve které byly uvedeny pravidelné kontroly v autorizovaných servisech Hyundai. Má reklamace byla zamítnuta, přestože společnost dle smlouvy odpovídá za vady vyjma těch, které jsou způsobeny opotřebením, jsou zjevné, vznikly po koupi anebo jsem na ně byl upozorněn.


Produkt

Hyundai i30 FDH, VIN: TMADC51CABJ197538


Požadované řešení

Jak jsem již uvedl v reklamačním protokolu, preferuji řešení odstoupením od kupní smlouvy a vrácením kupní ceny, popřípadě výměnou za vůz jiný dle mého výběru z nabídky prodejce (s případným doplatkem pokud by cena mnou vybraného vozu převyšovala cenu vozu předešlého).


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.2.2018 13:31, před 11 měsíci

Pokud se vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí věci, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že věc byla vadná již při převzetí. Společnost by měla prokázat, pokud reklamaci zamítá, že se nejedná o vadu, za kterou odpovídá. Vzhledem k síle výše uvedené zákonné domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, je nutné zamítnutí přesvědčivě zdůvodnit (nejlépe odborným posudkem). Není-li reklamace vyřízena řádně a včas, jde o podstatné porušení smlouvy, které zakládá právo na odstoupení od smlouvy. Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/nejcastejsi-problemy/zamitl-vam-prodejce-reklamaci-zbozi-prevzateho-pred-mene-nez-6-mesici/25.

Doporučujeme vyzvat autobazar k podání odůvodnění, proč reklamaci neuznal. Bude-li autobazar argumentovat, že spotřebitel před koupí o vadě věděl, musí kupující na základě smlouvy prokázat, že ve smlouvě uvedená vada zmíněna není a že prodejce neprokázal, že kupující o vadě věděl. Bude-li argumentovat tím, že vada vznikla běžným opotřebením, pak lze požadovat prokázání této skutečnosti. Pokud má autobazar takové vyjádření ze servisu, může spotřebitel toto vyjádření servisu rozporovat vyjádřením znalce. Jak k vadě došlo by v případě sporu musel prokázat soudní znalec, je vhodné uschovávat si maximum podkladů pro případné dokazování předchozího stavu vozidla. Jejich seznam je k dohledání na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel také právo na proplacení nákladů, které musel v souvislosti s uplatněním reklamace vynaložit (tedy včetně proplacení znaleckého posudku).

Při uplatnění reklamace použité věci může spotřebitel žádat odstranění vady opravou. Není-li to však možné, může spotřebitel od kupní smlouvy odstoupit. Místo těchto uvedených způsobů nápravy může spotřebitel také požadovat přiměřenou slevu.

Pokud bude trvat autobazar na zamítnutí reklamace, doporučujeme obrátit se na advokáta, který by mohl uzavřenou smlouvu prostudovat a zaslat autobazaru výzvu, v níž bude rozporovat vyřízení reklamace. Seznam advokátů je dostupný na stránkách www.dtest.cz/advokati

Reakce společnosti

Publikováno
19.2.2018 15:52, před 10 měsíci

Vážený pane Brabče,
mám informaci, že Vaše záležitost by měla být vyřešena. Předpokládám, že kolegové se s Vámi ohledně výsledku Vaší reklamace již spojili. Dejte pak prosím vědět, jak jste byl spokojený.
Děkuji, Jitka Míková, AAA AUTO


Tomáš Brabec

Reakce spotřebitele

Publikováno
21.2.2018 14:58, před 10 měsíci

Nejsem si jist, zda Vám zcela rozumím. Vaši kolegové z reklamačního oddělení mě kontaktovali o stavu mé reklamace pouze jednou a to dopisem, ve kterém jsem byl vyrozuměn, že má reklamace byla zamítnuta, jelikož „Předmětem reklamace nejsou vady za níž prodávající odpovídá…“. Dále mi v tomto dopise byla nabídnuta částka 10.000,-Kč jako „projev dobré vůle“. Vzhledem k tomu, že tato částka pokrývá jen zlomek ceny případné opravy nepovažuji její přijetí za přípustné řešení mé reklamace. Jak již jsem napsal ve své stížnosti zamítnutí reklamace považuji za neoprávněné, z důvodů, které jsem výše popsal. Chci se tedy ujistit, zda mě kolegové z reklamačního oddělení budou ještě dále kontaktovat nebo zda jste měla na mysli již zmíněný dopis?
Děkuji, Tomáš Brabec

Reakce společnosti

Publikováno
12.3.2018 18:23, před 9 měsíci

Dobrý den,
ano, měla jsem na mysli dopis, v němž Vám bylo oznámeno vyřízení reklamace. Záležitost jsem prověřila a společnost trvá na původním výsledku. Z naší strany již není nic dalšího k doplnění.
S pozdravem Jitka Míková, AAA AUTO


Tomáš Brabec

Uzavření stížnosti

Publikováno
12.3.2018 19:09, před 9 měsíci

Hodnocení:

Komentář: Dobrý den,

jelikož se je zřejmé že tímto postojem se dopouštíte porušení podmínek uvedených v kupní smlouvě, nemám jinou možnost než se obrátit na jiné, nejspíše soudní, řešení. Jsem značně zklamán z přístupu vaší společnosti a rozhodně nemohu nikomu doporučit vámi zprostředkovanou koupi vozu.

Chtěl bych tímto také vyjádřit svou vděčnost zprostředkovatelům portálu VašeStížnosti.cz, jelikož přestože má stížnost bohužel nedospěla ke zdárnému řešenní, povžuji jejich činnost za velmi záslužnou.

S pozdravem,
Tomáš Brabec