Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:1615
Z toho za letošní rok:130
Stále v řešení:150
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

73%
27%
Toto skore je založeno na 420 stížnostech.

#21246Okamžité zrušení členství a prémiového účtu u této seznamky

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

9 dnů 12 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
03.02.2018, před rokem

Jiří Mendlík

Znění stížnosti

Dobrý den, včera jsem zasílal email na zakaznický servis be2 o zrušení členství a o navrácení částky 4.788Kč a odpověděl mi pouze nějaký automat. Dne 2.2.2018 jsem se zaregistroval a ihned zakoupil VIP členství na dobu 12 měsíců s tím, že jsem předpokládal, že to bude stát podstatně méně. Přehlédl jsem, že celková částka bude tak vysoká. Po přečtení obchodních podmínek vidím, že je zde možnost okamžitého odstoupení od smlouvy a navrácení prostředků stejným způsobem jako při platbě. Proto bych rád požádal o navrácení mých finančních prostředků zpět na mou platební kartu či účet jelikož jsem ve lhůtě 14 dnů pro odstoupení od smlouvy.


Produkt

zaplaceno členství 12 měsíců ve výši 4.788Kč, uživatel betman83@seznam.cz


Požadované řešení

Prosím o navrácení peněz a zrušení členství ve společnosti be2 bez budoucích závazků mezi mnou a be2


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.2.2018 09:48, před rokem

U smluv uzavřených prostřednictvím prostředku umožňující komunikaci na dálku (např. internet) má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy. Dle § 1837 písm. a) občanského zákoníku spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Souhlas musí být výslovný (pouhý odkaz na obchodní podmínky je nedostačující) a musí být učiněn při uzavírání smlouvy. V případě sporu by musela společnost prokázat, že spotřebitele informovala a že souhlas byl ze strany spotřebitele vysloven.

Spotřebitel může odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, pokud ještě nedošlo k jejich splnění. Započala-li společnost s plněním služeb na základě výslovné žádosti spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí spotřebitel společnosti pouze poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel společnosti poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

Pokud spotřebitel odstoupení od smlouvy ve stanovené 14 denní lhůtě zaslal prokazatelnou formou například prostřednictvím společností uváděné emailové adresy: zakaznickyservis@be2.cz či faxu, popřípadě se pokoušel zaslat, ale z důvodů na straně podnikatele mu to nebylo umožněno, stačí přeposlat společnosti znovu tento email, popřípadě fax, a tím prokázat snahu o včasné a řádné odstoupení od smlouvy v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti. Zkracuje-li společnost spotřebitele na jeho právech, k takovému jednání se nepřihlíží a jde to k tíži společnosti.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Reakce společnosti

Publikováno
5.2.2018 11:30, před rokem

ID: UWZPPC64


Přejeme Vám dobrý den.

Dle našich informací Vás již kontaktovalo Zákaznické centrum be2 – překontrolujte si prosím svou schránku a reagujte na přijatý email,

děkujeme Vám.


Jiří Mendlík

Reakce spotřebitele

Publikováno
5.2.2018 16:28, před rokem

toto mi přišlo: Dobrý den,

děkujeme za Vaši zprávu.

Překontrolovali jsme Váš účet a souhlasíme s refundací 4389 Kč a zkrácením Vašeho členství na 1 měsíc / e.

Prosím, informujte nás, zda s nabídkou souhlasíte. My ji následně zpracujeme a aktualizujeme Vaše členství.

S přátelským pozdravem
be2 zákaznický servis

Má odpověď a požadavek: Dobrý den, nesouhlasím s členstvím na 1 měsíc. Chci okamžité odstoupení od smlouvy a danou refundaci a tím využít odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu, proto Vás žádám o plnou refundaci a okamžité zrušení mého členství a celého účtu bez jiných závazků vůči be2.

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.2.2018 17:54, před rokem

Stížnost přeřazujeme na společnost, která tak má možnost reagovat na vyjádření spotřebitele.

Reakce společnosti

Publikováno
6.2.2018 11:30, před rokem

ID: UWZPPC64


Přejeme Vám dobrý den.

Dle našich informací Vás již kontaktovalo Zákaznické centrum be2 – překontrolujte si prosím svou schránku a reagujte na přijatý email,

děkujeme Vám.


Jiří Mendlík

Reakce spotřebitele

Publikováno
6.2.2018 12:24, před rokem

Zpráva od společnosti:

Dobrý den,

děkujeme za Vaši zprávu.

Částka 4788 Kč byla vrácena zpět na Váš účet dne 06/02/2018.

Vaše Prémiové členství již nebude obnovené a nebudou požadované žádné další platby.

Zobrazení transakce na Vašem výpisu může trvat 1-8 týdnů. Závisí to od Vaší banky nebo poskytovatele Vaší kreditní karty. V každém případě, částka již byla z naší strany převedena.

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se převodu, neváhejte nám napsat. Váš profil zůstává aktivní. Pokud byste si přáli profil vymazat, můžete nás kontaktovat, nebo si jej můžete v nastaveních vymazat sami.

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.2.2018 16:19, před rokem

Spotřebitel nám sdělil, že se případ podařilo vyřešit smírnou cestou a došlo k vrácení peněz. Stížnost proto uzavíráme.