Společnost


Vítězslav Polášek

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#21278Neoprávněné vymáhání poštovného + účtování si penále za řádně zrušenou objednávku

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

8 dnů 7 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
05.02.2018, před 2 lety

Jitka Křížová

Znění stížnosti

Dne 30.1.2018 v 7:40h jsem si na e-shopu granulebardog.cz objednala granule pro psa. Ten den v 10:50h jsem emailem objednávku zrušila ...před zrušením objednávky jsem žádný emailani potvrzení o tom ,že by zboží bylo již vyexpedované a předané dopravci jak to většinou je. Ve 12:59h mi dodavatel odpověděl,že objednávku již odeslal...

4.2.2018 mi dodavatel zaslal email kde mi účtuje náklady za dopravu a pokud nezaplatím bude mi za každý den prodlení účtováno 10kč.

Objednávku jsem řádně zrušila emailem před tím než mi bylo jakým koliv zpusobem oznámeno že je objednávka již odeslána. S dodavatelem jsem komunikovala, ale neustále mi předhazuje zákony kdy on je v právu a já musím platit a popřípadě i penále. Po dopravci jsem požadovala nějaký podací lísteks časem kdy balík odesílal a natomiodpověděl,že žádný nemá. Že žádný doklad s časem kdy se balík předával do expedice není.

Jak tuto situaci řešit? Za odpověd a za vyřešenímé stížnosti moc děkuji

Jitka Křížová


Produkt

číslo objednávky 07293585


Požadované řešení

Řádně jsem objednávku zrušila s omluvou cca po 3h. Proto není žádný důvod po mně požadovat nějakou náhradu a vyhrožovat mi nějakým účtováním penále. Nic takového v obchodních podmínkách na svých stránkách nemají...


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.2.2018 11:08, před 2 lety

Podle § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy o koupi zboží do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Tato 14 denní lhůta však stanoví, kdy nejpozději může spotřebitel od takové smlouvy odstoupit. Na základě bodu 40 Preambule Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU, však má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ještě před započetím běhu této lhůty, tedy může od smlouvy odstoupit ještě před tím, než zboží převezme.

Odstoupení od kupní smlouvy je jednostranným právním jednáním, přičemž k jeho účinností je nezbytné, aby bylo doručeno druhé straně. Pojem dojití předpokládá, že projev vůle se dostane do osobní sféry příjemce a tím dochází k možnosti příjemce seznámit se s obsahem právního jednání.

Pokud se podnikatel s vůlí spotřebitelky odstoupit od smlouvy měl možnost se seznámit ještě před odesláním zboží a přesto zboží zaslal, hledělo by se na takové zboží jako na neobjednané plnění, které nemusí spotřebitel hradit a ani na své náklady je vracet.

Pokud by se však stalo, že podnikatel odeslal zásilku ještě před seznámením se s odstoupením od smlouvy, pak by nešlo o neobjednané plnění. V takovém případě by spotřebitelka sice také měla možnost od smlouvy odstoupit, zároveň by však byla povinna balík od přepravce převzít a zaslat jej podnikateli na vlastní náklady zpět.

Od 1. února 2016 začalo fungovat mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Spotřebitel má možnost se obrátit na tento úřad (návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné podat přes následující webový formulář https://adr.coi.cz/cs).

Reakce společnosti

Publikováno
6.2.2018 18:36, před 2 lety

Krásný den, děkuji za upozornění na tuto službu. Vůbec jsem něvěděl, že tohle funguje a budu sem odkazovat veškeré takové případy.

Dne 30.1.2018 byla v 7:39 přijata objednávka na jméno Jitka Křížová.
10:50 mi byl poslán email o zrušení objednávky, to jsem si přečetl již ve skladu, ale objednávka již byla odeslána. Na email jsem reagoval až doma, jelikož to věci stejně nic neměnilo a to bylo v 12:59.

Řidič od Geis jezdí mezi 9:30 - 10:30. Bohužel, žádný doklad, jakož podací lístek, který po mne paní chtěla samozřejmě Geis nemá, ale mohu dostat potvrzení od řidiče, že takhle opravdu jezdí.

Potvrzení o odeslání zásilky není zákonem dané, takže nic takového neposílám. Většinu krmiva mám zabaleno předem, takže odesílám zásilky, které mne přijdou zhruba do 8:30 hodin a zbytek nechávám na další den. Vím, že spousta lidí objednává krmivo na poslední chvíli, proto se snažím odeslat co nejdříve.

Náklady na dopravu jsou zcela v souladu se zákonem a s obchodními podmínkami eshopu, jelikož objednávka nebyla zrušena dříve, než byla poslána.

Nejde mi tady o tu stokorunu, ale o princip. Svou objednávkou lidé uzavírají smlouvu, kterou je třeba dodržet. Rád objednávku zruším, pokud o tom budu vědět dopředu, což se ale v tomhle případě nestalo.


Jitka Křížová

Reakce spotřebitele

Publikováno
8.2.2018 13:09, před 2 lety

Dobrý den, objednávku jsem zrušila ještě před tím než jste mi jakým koliv způsobem oznámil,že je objednávka odeslaná... Nepřišel mi od vás před zrušením objednávky žádný email a ani od přepravní společnosti,že objednávku převzali k doručení. Nejde vám o peníze,ale hned jste mi vyhrožoval v emailu jak nezaplatím tak budu za každý den prodlení platit 10kč navíc ... Prosím o vyjádření D-testu jestli má pán právo po mě uhrazení poštovného a zaplacení penále, který si sám určil požadovat. Předem děkuji

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.2.2018 13:29, před 2 lety

Spotřebitel má dle § 1829 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, právo odstoupit od smlouvy. Toto právo může dle bodu 40 Preambule Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU uplatnit kdykoliv od objednání zboží. Jak jsme již uváděli, pro posouzení situace je rozhodující, kdy bylo oznámení od odstoupení učiněno, resp. kdy bylo doručeno druhé straně.

Co se týče nákladů, zde zákon hovoří jednoznačně. V souvislosti s vymezeným právem stanoví § 1831 odst. 2 občanského zákoníku, že podnikatel může po spotřebiteli požadovat pouze úhradu nákladů stanovených občanským zákoníkem. Těmito náklady jsou jedině náklady na doručení zboží zpět k podnikateli (§ 1820 odst. 1 písm. g) a § 1831 odst. 1 občanského zákoníku). Náklady na dodání zboží musí podnikatel vrátit spotřebiteli, což vyplývá z § 1832 odst. 1 občanského zákoníku. Odchýlení se od tohoto ustanovení není možné z důvodu § 1812 odst. 2 občanského zákoníku, který stanoví: "K ujednáním odchylujícím se od ustanovení zákona stanovených k ochraně spotřebitele se nepřihlíží."

Podnikatel by tedy tak jako tak musel náklady na dodání zboží spotřebitelce vrátit. Případná další sankce pro spotřebitelku navázaná na využití práva na odstoupení od smlouvy rovněž není vzhledem k výše uvedenému možná. Jediné, co tedy podnikatel může v daní situaci požadovat, jsou náklady na dodání zboží zpět přepravcem, jestliže takové náklady vznikly. Pokud by spotřebitelka neučinila žádné oznámení a zároveň by zboží nepřevzala, pak by bylo možné, aby podnikatel účtoval ještě poplatek za úschovu zboží do okamžiku převzetí zboží, pakliže by o této okolnosti informoval předem.

Reakce společnosti

Publikováno
12.2.2018 14:52, před 2 lety

Takže jinými slovy řečeno, když nyní půjdu udělat 100 objednávek na eshopech konkurence, nechám je zboží odeslat a pak zruším, tak se nic nestane...


Jitka Křížová

Reakce spotřebitele

Publikováno
12.2.2018 20:56, před 2 lety

Já nejsem vaše konkurence a ani jsem Vás nechtěla v žádném případě poškodit. Po objednání granulí 17kg jsem si uvědomila, že je to hloupost kupovat takové množství, když nevím jestli to naše štěně bude vůbec žrát.. Děkuji D-testu za vyjádření se k mé stížnosti ..přeji vám hezký den ..Křížová

Reakce společnosti

Publikováno
13.2.2018 07:10, před 2 lety

Jasně chápu, mne tady tak ani nejde o Váš případ, jako o jiné situace. Zákazník objedná 6 pytlů - což je na tři balíky a ve chvíli kdy mu přijde oznámení že mu budou zásilku ten den doručovat mi volá, že to nepřevezme... Dle mích doposud získaných a dohledaných informací nese v takových případech nákklady na dopravu kupující. Jsem rád za tohle vlákno, ve kterém jsem zjistil, že prodejce vlastně žádné práva nemá. Vaši fakturu berte tímto za bezpředmětnou. S pozdravem Polášek


Jitka Křížová

Uzavření stížnosti

Publikováno
13.2.2018 17:09, před 2 lety

Hodnocení: