Společnost


TONER 1 s.r.o.

Počet nahlášených stížností:64
Z toho za letošní rok:7
Stále v řešení:6
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#21356Nedodané zaplacené zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

13 dnů 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
07.02.2018, před 5 lety

Simona Chrudimská

Znění stížnosti

Dne 17.11.2017 jsem objednala na stránkách www.tisknulevne3D.cz filament colorFabb XT Black 1,75 mm 0,75 Kg v ceně 958 Kč (i s poštovným). Po potvrzení objednávky č. 519 jsem zaplatila převodem z účtu (již jsem u nich 2x bez problémů touto cestou nakoupila). Bohužel do teď zboží nedodali. Jednou se mi v lednu podařilo na číslo dovolat, pán slíbil objednávku stornovat a peníze vrátit, samozřejmě bez úspěchu. Nyní již tel. neberou, na maily nikdy neodpověděli.
Tímto bychom se chtěli připojit ke stížnosti na vašich stránkách č.21101.


Produkt

filament colorFabb XT Black 1,75 mm 0,75 Kg v ceně 958 Kč (i s poštovným)


Požadované řešení

Stornování objednávky a vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.2.2018 13:31, před 5 lety

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok odstoupit od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a žádat vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu.

V případě, kdy lze usuzovat na to, že nedodání zaplaceného zboží není u daného e-shopu výjimečné, lze zvážit podání trestního oznámení. K případné trestní odpovědnosti pro trestný čin podvodu, popř. pro trestný čin poškozování spotřebitele se vyžaduje způsobení škody nikoli nepatrné (alespoň 5000,- Kč), je-li více poškozených způsobená škoda podnikatelem se sčítá. Trestní oznámení může spotřebitel podat na všech služebnách Policie ČR nebo na státním zastupitelství, a to písemně nebo ústně do protokolu. V rámci trestního oznámení je vhodné požádat úřady o informaci, jak bylo s oznámením naloženo. V této fázi je také vhodné vznést požadavek na náhradu škody vůči pachateli.

Reakce společnosti

Publikováno
20.2.2018 15:23, před 5 lety

Čáska 509,- Kč byla v celé výši na bankovní účet kupující. Zároveň bylo kupující zasláno potvrzení vrácené částky z internetového bankovnictví.

Uzavření stížnosti

Publikováno
21.2.2018 09:37, před 5 lety


Simona Chrudimská

Hodnocení:

Komentář: Děkuji D-testu, bez něj bych spravedlnosti nedosáhla. Pokoušela jsem se o to od prosince. Zveřejnění je prostě nutné, aby se ukázalo na nepoctivé podnikatele a nepostihlo to další a další spotřebitele.
Moc děkuji, vaše činnost je velmi záslužná (i ta samozřejmě, kdy porovnáváte kvalitu výrobků, již mnohokrát jsem toto využila)!
Simona Chrudimská