Společnost


Helvetia Apotheke d.o.o.

Počet nahlášených stížností:207
Z toho za letošní rok:6
Stále v řešení:4
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

91%
9%
Toto skore je založeno na 105 stížnostech.

#21440Nevyzvednutý doporučený dopis

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

18 hodin 18 minut

Detail stížnosti

Publikováno
11.02.2018, před rokem

Beata Petergáčová

Znění stížnosti

Dobrý den, moje maminka v nerozvážnosti naletěla této firmě, kdy ji klamavými marketingovými řečmi (že na základě dřívějšího rozhovoru vyhrála apod.). Objednala prášky a bohužel rozbalila, tak jsem uhradila poštovné ve výši 79 Kč a zároveň jsem telefonicky zastavila opakovanou dodávku i doporučeným dopisem zrušila smlouvu a zažádala o výmaz osobních údajů z databáze. Na poště jsem chtěla potvrzení o doručení dopisu formou SMS a do dnešního dne si dopis nikdo nevyzvedl. Mám obavy, že pošlou další balíček a budou se vymlouvat, že žádný dopis ani telefonát neproběhly. Jak mám dále postupovat, pokud obdržíme další zásilku? Děkuji


Produkt

prý zázračné tablety na vše


Požadované řešení

Chci informaci, že dále nebudou chodit balíčky, nebudou volat a že smlouva i kontakty byly zrušeny, odstraněny.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.2.2018 13:33, před rokem

Nabídka pravidelných zásilek inzerovaná společností uvádí, že pro jejich zrušení je třeba informovat zákaznické oddělení. Pravidelné zasílání lze tedy zrušit i telefonicky, ale spotřebitel by měl vždy dbát z důvodů předběžné opatrnosti na to, aby učiněné právní jednání bylo prokazatelné pro případ sporu, tedy nejlépe písemně doporučeně s dodejkou.

Jakákoli zásilka, jež by byla doručena po dni účinnosti výpovědi, bude považována za neobjednané plnění. Spotřebitel jí není proto povinen přebírat. Bude-li mu jen vhozena do schránky, nemusí společnosti na své náklady nic vracet. Pokud společnost ve svých obchodních podmínkách nestanoví žádnou výpovědní dobu, použije se § 1998 odst. 2 občanského zákoníku, který říká, že závazek zaniká dnem účinnosti výpovědi (to znamená jejím doručením společnosti). Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce odstoupení od smlouvy, výpovědi smlouvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči společnosti takové právní jednání účinné.

Podle Všeobecných obchodních podmínek (VOP) společnosti je každých 20 dní kupujícímu zasíláno nové zboží, a to až do doby, kdy kupující smlouvu vypoví. Výpověď je dle VOP možné zasílat na kontaktní adresu zákaznického oddělení: Helvetia Apotheke, PO BOX 86, 102 00 Praha 102.

Spotřebiteli rovněž doporučujeme písemně (nejlépe doporučeně s dodejkou) požadovat po společnosti vyřazení svých osobních údajů z databáze společnosti. Pokud totiž spotřebitel odejme společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů, společnost je povinná to respektovat. Pakliže bude společnost nadále i po této písemné výzvě proti vůli spotřebitele nakládat s jeho osobními údaji, bude žádoucí se obrátit neprodleně na Úřad pro ochranu osobních údajů s podáním podnětu na porušování § 5 odst. 5 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů.

Reakce společnosti

Publikováno
12.2.2018 15:07, před rokem

Vážená paní Petergáčová.

Vaše mamnika naprosto dobrovolně a bez nátlaku souhlasila se zasláním úvodní testovací kúry zdarma, jen za poštovné a balné 79 Kč. Vymezujeme se proti nařčení, že někomu "naletěla". Každý svobodný člověk může vždy říci ne. Nikomu nic nevnucujeme, každému pošleme to, co si přeje a jak si to přeje. Stačí, když nám svůj požadavek a představu sdělí.

Vaše maminka obdržela úvodní kúru dne 1.2.2018 a dle jí známých podmínek, jež byly sděleny v objednávce, proběhlo dne 2.2.2018 telefonické zrušení objednávky a zasílání se tím zastavilo. Další zásilky již neodejdou, pokud nebudou objednány.

Nikomu nic nevnucujeme, a to, že nás na webu pomlová několik nespokojenců, co nedodrželi obchodní podmínky nebo s námi nekomunikují, z nás automaticny nemusí činit podvodníky.

V letošním roce slavíme 10 let na trhu. Každý rok odešleme přes milion zásilek. Kdyby na našem počínání bylo cokoliv závadnéího, tolika let a takových počtů zásilek nedosáhneme, nemyslíte?

V telefonickém rušení objednávky o výmaz údajů žádáno nebylo. Na adresu Vaší maminky tedy ještě odesíláme potvrzení o zabezpečení údajů. Pokud si tak ovšem přeje ona a nerozhodujete to za ni.

S pozdravem
Helůvetia Apotheke


Beata Petergáčová

Reakce spotřebitele

Publikováno
12.2.2018 15:38, před rokem

Dobrý den,
výpověď byla odeslána 2.2.2018 doporučeně společně s žádostí o výmaz osobních údajů. Stačí vyzvednout schránku a potvrdit, že osobní údaje moje I mé matky byly vymazány.

Reakce společnosti

Publikováno
12.2.2018 15:43, před rokem

Dobrý den.

Všude uvádíme, že preferujeme telefonický kontakt, neboť je vyřízení bez jakékoliv prodlevy a zákazníka dokážeme informovat o aktuálním stavu jeho zákaznického účtu.
P.O.Box vyzvedáváme denně, ovšem pošta aktualizuje statusy zásilek se zpožděním a dávkově.
Navíc u nás došlo ke změně adresy, neboť pražská pošta kapacitně nestíhá.
Adresa Helvetia Apotheke, P.O. BOX 86, 102 00 Praha je dosílána na naši novou adresu, takže může dojít ještě k delší době, než je astatus zásilky aktualizovaán.

Nicméně jak již bylo řečeno, zrušení bylo provedeno hned 2.2.2018 a potvrzení jde mamince poštou.

S pozdravem
Helůvetia Apotheke


Beata Petergáčová

Uzavření stížnosti

Publikováno
12.2.2018 16:22, před rokem

Hodnocení:

Komentář: Toto se nedá komentovat. Děkuji dTestu za pomoc.