Společnost


DOMEO KOUPELNY s.r.o.

Počet nahlášených stížností:3
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#21481Neschopnost a neochota při vrácení zboží do 14 dnů, neuznání reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 17 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
13.02.2018, před 3 lety

Karolina Peroutkova

Znění stížnosti

U společnosti DOMEO KOUPELNY jsme zakoupili vanu s příslušenstvím. Vanu ale poškodila přepravní společnost, protože zásilka přišla do přemíry jiných starostí spjatých s novostavbou, problém jsme odhalili až po 10 dnech. Jednalo se o prasklý roh. Ze společnosti DOMEO KOUPELNY byla vana zabalená opravdu pěkně, někdo s tím ale švácnul v autě a vana praskla. Využili jsme ale možnosti vrácení zboží do 14 dnů (u nákupu přes internet).
U DOMEO KOUPELNY jsme ale narazili na neochotu cokoli řešit, nechtěli uznat odstoupení od kupní smlouvy. Zboží jsme přesto zaslali zpět a oni zásilku převzali, ale už se neozvali. Píšeme jim tedy znovu Výzvu o vrácení bezdůvodného obohacení, stížnost na ČOI a doufáme, že se vše v dobré obrátí a problém se vyřeší. Nakupovali jsme toho u nich více a všechno bylo v pořádku a ok. Jen ta vana.


Produkt

SANTECH vana laguna 168 x 95, přísušenství


Požadované řešení

Rádi bychom se dočkali vrácení peněz za zboží i přepravu zpět k prodejci.

A poznámka pod čarou:
A velmi bychom uvítali, kdyby přepravní společnosti nesli větší odpovědnost za zboží, které po cestě poškodí - ne vždy je možnost zboží převzít a podrobně překontrolovat. Nám zboží přišlo ve chvíli, kdy se řešilo X jiných problémů na stavbě, bagr rejdil po zahradě, na plotně se pálil oběd, děti plakaly, že spadly z klouzačky a volala babička z Moravy. Přepravce byl chlapík ve stylu "Paninko honem, už jsem měl bejt na Kladně". To pak něco kontrolujte a v klidu přebírejte!


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.2.2018 12:49, před 3 lety

Spotřebitel je v souladu s § 1829 odst. 1 písm. a) OZ oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem a vrátit zboží ve stavu, v jakém ho obdržel, vadné, tj. i poškozené při přepravě, nevyjímaje. Poškození zboží při přepravě představuje rozpor s kupní smlouvou a je tudíž vadou ve smyslu § 2161 odst. 1 OZ, která zakládá spotřebiteli právo z vadného plnění a za kterou je odpovědný pouze prodávající. Nezáleží na tom, jakým způsobem byla kupní smlouva se spotřebitelem uzavřena, vždy se uplatní domněnka existence vady při převzetí, dokud ji prodávající nevyvrátí důkazem opaku.

Jinými slovy řečeno, prodávající musí prokázat, že zboží bylo v okamžiku jeho převzetí spotřebitelem od dopravce ve shodě s kupní smlouvou, tedy zcela bezvadné. V opačném případě je prodávající povinen spotřebiteli vrátit veškeré peněžní prostředky, které od něho přijal, bez nároku na započtení jakékoli částky z důvodu snížení hodnoty zboží dle § 1833 OZ.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel rovněž možnost využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.5.2018 09:52, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.