Společnost


ŠKODA AUTO a.s.

Počet nahlášených stížností:39
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#21553Poškozené čelní sklo

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 15 dnů 16 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
15.02.2018, před 2 lety

Libor Jarošík

Znění stížnosti

Dobrý den, chtěl bych se s Vámi podělit o zkušenost s Vaším autorizovaným servisem AMOND Kladno. Dne 13. 2. 2018 jsem předal servisu své vozidlo Škoda Fabia k montáži zabezpečení Construct. V předávacím protokolu byla zaznamenána pouze lehká poškození zadního nárazníku a pravého zadního blatníku. Když jsem si vozidlo stejného dne odpoledne převzal, žádná prohlídka ani předání zahrnující stav vozidla nebyla provedena. Po cca 2 km jízdy po městě jsem zaznamenal poškození čelního skla v levé horní části. Poškození vozidla jsem ihned druhého dne reklamoval v servisu - celkově vozidlo ujelo od návštěvy servisu 15 km (cesta po městě do místa bydliště a zpět do servisu). Přestože je ze záznamů servisu zcela evidentní, že v okamžiku přijetí bylo čelní sklo vozidla naprosto bez poškození, servis odpovědnost odmítá. Kamerový záznam jsou ochotni ukázat nejdříve 19. 2. 2018, pravděpodobně až po jeho náležité úpravě. Navštívil jsem autorizovaný servis Škoda v domnění, že si mohu být jist kvalitním provedením prací. Jistě pochopíte, že jsem z výše uvedené zkušenosti s Vaším autorizovaným servisem zcela znechucen a již budu navštěvovat pouze servisy neautorizované.


Produkt

Montáž zabezpečení


Požadované řešení

Náhrada škody


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.3.2018 09:24, před 2 lety

Ze zákona odpovídá prodávající v souladu s ustanovením § 2944 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za poškození, ztrátu nebo zničení věci ten, kdo ji převezme za účelem splnění své povinnosti ze smlouvy. Není rozhodné, jak ke škodě došlo, jestli někdo porušil povinnost nebo ne, zda se tak stalo při vlastním plnění závazku nebo při přepravě či skladování věci.

Reklamační protokol by v tomto případě mohl sloužit k prokázání stavu věci v době předání k reklamaci, pokud by vzhledem k povaze poškození (zjevné) bylo možné předpokládat, že bude v protokolu v rámci zhodnocení stavu věci uvedeno. Vzniklou škodu je vhodné namítnout ihned při převzetí, aby subjekt nemohl namítnout, že k ní došlo v mezidobí.

Škoda se hradí v penězích, jen pokud o to poškozený požádá. Jinak se nahrazuje uvedením do původního stavu (opravou). Při určení výše škody na věci se vychází z její obvyklé ceny v době poškození a zohlední se, co poškozený musí k obnovení nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložit.

V daném případě se tedy nejedná o řešení reklamace, takže se neuplatní 30 denní lhůta k vyřízení nároku na náhradu škody. Prodávající by ale měl věc vyřešit ve lhůtě přiměřené a na výzvu spotřebitele potom bez zbytečného odkladu. Jako dostatečná se k vyřízení žádosti jeví lhůta 15 dnů.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Pokud podnikatel neposkytne České obchodní inspekci součinnost, má tento úřad možnost udělit podnikateli pokutu za přestupek. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.5.2018 10:48, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.