Společnost


Interdate S.A.

Počet nahlášených stížností:681
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

82%
18%
Toto skore je založeno na 151 stížnostech.

#21761Ukončení mého účtu

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

3 měsíce 12 dnů 13 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
24.02.2018, před 5 lety

Marek Havel

Znění stížnosti

minulý rok nebo možná ještě dříve, jsem si zakoupil Warhammer total war a od té doby vám platím a ani nevím za co....
Chci aby to skončilo!
Ukončete prosím můj účet


Požadované řešení

ukončení placení poplatku


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.2.2018 08:09, před 5 lety

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti Interdate S.A. (dále jen VOP) se placený smluvní vztah na určité období automaticky prodlužuje o zvolené nebo uvedené období, pokud není 14 dní před uplynutím původního období vypovězen. Smluvní závazek je možné i poté vypovědět, spotřebitel však dle VOP nemá právo na vrácení platby, kterou již provedl. Výpověď lze zaslat ve stanovené výpovědní lhůtě prostřednictvím FAX-u, dopisu či přílohy emailu a jakožto důkaz o provedeném vypovězení smlouvy lze společnosti následně přeposlat výpovědní email, či kopii potvrzení o odeslání FAX-u či potvrzení pošty o odeslání výpovědi formou dopisu.

Pokud spotřebitel výpověď smlouvy zaslal společnosti prokazatelnou formou, popřípadě se pokoušel zaslat (např. formou uváděné emailové adresy nebo faxu), ale z důvodů na straně podnikatele mu to nebylo umožněno, stačí společnosti prokázat snahu o včasné a řádné vypovězení smlouvy.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt z Lucemburska, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Reakce společnosti

Publikováno
27.2.2018 13:39, před 5 lety

Dobrý den,

v zájmu dohledání přislouchajícího profilu prosím uveďte emailovou adresu, pod kterou jste se na stránce zaregistroval (požádejte prosím dTest o možnost jejího doplnění jako ‘neveřejného údaje‘), respektive ID svého profilu,

děkujeme Vám.

Reakce spotřebitele

Publikováno
27.2.2018 15:16, před 5 lety


Marek Havel

Dobrý den,

A to je ten problém. Já si nepamatují, že bych nějaký acc kdy stvořil u vás.
Ale i přesto platím 2400Kč půl ročně. I častěji.
Pokud by to pomohlo mohl bych vám dát číslo mého účtu.
Aby jste si dohledali platby.

(25* *28 901)

Reakce společnosti

Publikováno
28.2.2018 11:27, před 5 lety

Dobrý den,

v zájmu dohledání souvisejícího profilu prosím zašlete Screenshot/ Printscreen s poslední platební transakcí, v rámci které bude zobrazené datum platby, uhrazená částka a příjemce platby, spolu se jménem majitele účtu, ze kterého byla platba realizována, na adresu: service@c-date.cz,

děkujeme Vám.

Reakce spotřebitele

Publikováno
3.3.2018 08:01, před 5 lety


Marek Havel

Už jsou to 3 dny co jsem vám zaslal co jste požadovali.
A nic se neděje, žádná odezva.
nebo zmínko o zrušení účtu,

Reakce společnosti

Publikováno
5.3.2018 14:01, před 5 lety

ID: YGIHIH25


Přejeme Vám dobrý den.

Dle našich informací Vás již kontaktovalo Zákaznické centrum Lisa18 – překontrolujte si prosím svou schránku a reagujte na přijatý email,

děkujeme Vám.

Reakce spotřebitele

Publikováno
6.3.2018 05:45, před 5 lety


Marek Havel

Dobrý den

děkuji za info
vše dopadlo v můj prospěch.
děkuji.