Společnost


Slavia pojišťovna a.s.

Počet nahlášených stížností:9
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#21812Nevyplacení odstupného

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 5 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
27.02.2018, před rokem

Jana Adamcová

Znění stížnosti

Dobrý den, minulý rok na podzim jsem několikrát posílali doklady ohledně výplaty odstupného manžela z důvodu úpadku firmy. Tato firma měla mít pojištění u této pojišťovny, bohužel s námi vůbec nikdo nekomunikuji, několikrát byly zaslány maily, ale zpětná odpověď žádná. Takže už nevím, kam se obrátit, aby poslaly nějaké vyjádření.


Požadované řešení

Požadujeme výplatu odstupného.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.4.2018 12:10, před rokem

Pokud by pojišťovna měla dla konkrétní pojistné smlouvy možnost nevyplatit pojistné plnění, měla by jeho odmítnutí písemně odůvodnit. V zamítnutí pojistného plnění (i jeho části) by mělo být jasně zdůvodněno, proč se pojištění na tento konkrétní případ nevztahuje. Škodou se dle občanského zákoníku rozumí jakákoliv újma na majetku.

Nesouhlasí-li spotřebitelka s postupem pojišťovny, má možnost podat proti tomuto postupu stížnost. Stížnosti se doručují na adresu pojistitele Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 659 05 Brno a vyřizují se písemnou formou, pokud se strany nedohodnou jinak. Nereaguje-li pojišťovna na stížnost nebo ji zamítne, může se spotřebitelka obrátit i na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím.

K mimosoudnímu řešení sporů mezi pojišťovnou a spotřebitelkou v neživotním pojištění je příslušná Česká obchodní inspekce. Českou obchodní inspekci lze kontaktovat na adrese: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz. Podmínkou zahájení postupu mimosoudního řešení sporu před Českou obchodní inspekcí je skutečnost, že se spotřebitelce nepodařilo vyřešit spor přímo s pojišťovnou.

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.6.2018 11:45, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.