Společnost


STARWALKER s.r.o.

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#21877Neuznání vrácení zboží do 14 dní od zakoupení přes internet

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

4 dny 16 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
01.03.2018, před 3 lety

Lubomír Sporysz

Znění stížnosti

Dne 23.1.2018 jsem zakoupil přes internet mini segway pro dceru která jezdí na waveboardu a která si ho přála.Dne 25.1.2018 odpoledne už jezdila dcera doma na segway,po pár minutách jízdy se začal nějak rozpadat a já začal mít podezření že se jedná o další šunt s číny. Samozřejmě jsem se vztekl,že jsem se nechal ukecat ke koupi tohoto zázraku. Poslal jsem email prodejci co za problém a šroub jsem dosadil zpět za cca 10 dní vypadl zase a to už jsem milý stroj zabalil o poslal zpět prodejci. Předcházel email že stroj posílám zpět.Tuto věc jsem měl za vyřízenou s tím že přijdou peníze, nic se nedílo a po týdnu jsem psal znovu email ať pošlou peníze. K mému údivu napsali že stroj je opraven a dokonce dosazen i šroub který výrobce, jak mi bylo zděleno, nedodává. A od té doby je ping-pong emailů mezi mnou a prodejcem.Mini segway nemá mou důvěru. Sporysz


Produkt

minisegway offroad galaxy


Požadované řešení

žádám vrácení financí.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.3.2018 11:02, před 3 lety

V tomto případě je podstatné, zda-li spotřebitel svým jednostranným právním jednáním ve vztahu k prodejci projevil vůli zboží reklamovat anebo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí.

Pokud daná kupní smlouva byla uzavřena prostřednictvím prostředku umožňující komunikaci na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. Pokud spotřebitel odstupuje od smlouvy, je povinen o tom informovat prodávajícího (v případě soudního sporu by musel spotřebitel prokázat, že od smlouvy odstoupil) a vrátit prodávajícímu zboží. Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli peněžní prostředky nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo od smlouvy odstoupeno. Prodávající nemusí vracet peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel prokáže, že mu zboží odeslal. Spotřebiteli je dána během 14 dnů od převzetí možnost zboží si prohlédnout i vyzkoušet, pokud s ním ale bude nakládat jinak, odpovídá prodávajícímu za případné snížení hodnoty zboží.

Pokud však spotřebitel zboží reklamoval, tedy uplatnil u prodejce svá práva plynoucí z vadného plnění, pak dle § 2169 občanského zákoníku má kupující primárně nárok na opravu věci, je-li možná. V případě, že oprava možná není, má kupující nárok na výměnu věci, a není-li ani tato možná, tak na odstoupení od smlouvy. Můžeme říci, že nároky spotřebitele jsou takto hierarchicky uspořádané.

Spotřebitel si tedy může v rámci reklamace zvolit nárok, který požaduje. Vždy je ovšem potřeba zohlednit povahu vady. Jednalo-li se tedy o vadu, kterou byl prodávající schopen opravit, mělo by dojít k opravě věci. Pokud se o opravitelnou vadu nejednalo a prodávající by byl schopen vyměnit zboží za totožný bezvadný kus, byla by v souladu se zákonem výměnu vadné věci či její části.

Není-li však možné vadu odstranit výše uvedenými způsoby nebo pokud není možné věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě či pro větší počet vad najednou, pak může spotřebitel i odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení zaplacené částky za zboží.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
5.3.2018 15:36, před 3 lety

Dobrý den,

tímto reagujeme na stížnost od pana Sporysze ze dne 1.3.2018.

Veškerou komunikaci mezi firmou StarWalker s.r.o. a zákazníkem zasíláme v příloze. V druhé příloze uvádíme objednávku a doklad o doručení.

Objednávka byla přijata přes eshop www.StarWalker.cz dne 23.1.2018 a zákazníkovi byla doručena 25.1.2018 ve 13:20.

Dne 25.1.2018 jsme obdrželi email od zákazníka s tím, že po 2-2.5 hodinovém vyzkoušení výrobku se uvolnil jeden ze dvaceti šroubů, který upevňuje plastové kryty. Zákazník si kladl požadavek, abychom zaslali další nový přístroj, ze kterého může doplnit onen šroub. Požadavku jsme nevyhověli a poprosili zákazníka o utažení šroubu. Produkt je považován jako transportní vozítka a po koupi je důležité utahovat šrouby, jelikož si komponenty sedají podobně jako u jízdních kol a dalších dopravních prostředků.

Dne 4.2.2018 jsme obdrželi email, že nám zákazník zasílá produkt zpět, aniž by žádal vrácení peněz.

Dne 5.2.2018 zákazník odeslal produkt zpět.

Dne 15.2.2018 jsme obdrželi email od zákazníka s požadavkem vrátit peníze na jeho bankovní účet.

Dne 16.2.2018 jsme zamítli požadavek vrátit peníze, jelikož požadavek zákazníka neproběhl ve 14 denní lhůtě od převzetí.

V emailové komunikaci nám pan Sporysz sdělil, že přístroj používali přes 2 hodiny, což se neshoduje se stížností pro DTEST, kde zákazník udává dobu používání pouze 5 minut.

Děkujeme za Váš čas!

S pozdravem

Lenka Schwarzová
jednatelka s.r.o.

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.3.2018 16:40, před 3 lety

Právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převetí zboží bylo do čekého právního řádu, konkr. do § 1829 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, transponováno z práva EU, konkr. ze Směrnice 2011/83/EU.

Podle č. 11 odst. 1 Směrnice 2011/83/EU musí spotřebitel buď použít vzorový formulář pro odstoupení, nebo „učinit jakékoli jiné jednoznačné prohlášení o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy“. K tomu bod 44 preambule směrnice doplňuje, že odstoupit lze dopisem, telefonem nebo navrácením zboží spolu s podáním „jednoznačného prohlášení“. Je tedy bohužel zřejmé, že spotřebitel nemůže od smlouvy odstoupit pouhým vrácením zboží bez jednoznačného prohlášení ve smyslu bodu 44 preambule.

Uvedené má význam proto, že vnitrostátní právo je nezbytné vykládat ve smyslu toho unijního, což judikoval Evropský soudní dvůr např. v rozhodnutí 14/83 Von Colson a Kamann – jedná se o tzv. nepřímý účinek práva EU, který spočívá v povinnosti dbát znění a účelu směrnice tak, aby mohlo být dosaženo cíle stanoveného článkem 288 Smlouvy o fungování EU.

Jestliže tedy komunikace mezi prodávajícím a kupujícím proběhla tak, jak je zasláno v příloze, potom se obáváme, že naznačený jednoznačný projev vůle ze strany kupujícího, který je nezbytný k uplatnění práva na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, přítomný nebyl.

Stížnost přeřazujeme na spotřebitele, který má možnost na vývoj stížnosti reagovat.


Lubomír Sporysz

Uzavření stížnosti

Publikováno
6.3.2018 07:50, před 3 lety

Hodnocení:

Komentář: Po telefonické vzájemné dohodě jsme stížnost uzavřeli k oboustranné spokojenosti. Děkuji. Spo.