Společnost


BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.

Počet nahlášených stížností:95
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

58%
42%
Toto skore je založeno na 43 stížnostech.

#21884Úhrada za led žárovky

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 24 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
01.03.2018, před rokem

Jana Dvorska

Znění stížnosti

Obléhal mne podomní prodejce od Bohemia energy.Cely život oddebirame energii od CEZ a jsme spokojeni.Krátce po obnovení smlouvy se slevovym tarifem u CEZ,mi volala "pracovnice CEZ", ze pro mne maji ještě další slevu,at si připravim smlouvu a ze za mnou posila pracovníka CEZ.Dotyčný se nepredstavil,ze je jiný dodavatel,naopak vystupoval za firmu CEZ a já podepsala novou smlouvu.Do te doby jsem ani nevěděla, ze nějaká Bohemia energy existuje.To jsem zjistila az na Zákaznickem centru CEZ,ze jsem podepsala smlouvu s jiným dodavatelem.Byla jsem v te době těžce nemocná a pod vlivem silných léků,takže mi chyběly pohotově reakce a nechala jsem se od podomniho prodejce obléhat a zmanipulovat.Po zjištění teto skutečnosti jsem ihned podala výpověď před zahájením odběru elektřiny.Dne 12.12. 2017 byla smlouva firmou Bohemia energy ukoncena.V lednu jsem byla vyzvána k úhradě 2000,--Kč.Dne 22.1.2018 jsem originál dárek vrátila primo ve firmě,pracovnice mi kopii pruvodniho dopisu podepsala a o razítkovala.Žárovky jsem poctivě a v dobře víře odevzdala.I když je mi vyhrožováno přerušením elektřiny,exekutorem atd.,věřím ve spravedlivé vyřešení,když jsem byla podomnim prodejcem podvedena.Já jsem Bohemia energy nekontaktovala.Nebyt lziveho telefonátu,tak tu firmu dodnes neznám.Jiného dodavatele jsem měnit nechtěla. Bohemia jsem již písemné oslovila o posouzení situace, trvají na úhradě.Na me sdělení,ze smlouva byla podepsána na mém pozemku,a ze odstoupením od smlouvy o sdružených dodavkach elektřiny se podle zákona rusi i kupní smlouva na žárovky,kterou ani nemám a žárovky maji také ve své firmě, nereflektuji a stale požadují úhradu za ten jejich darek.


Produkt

dárek od Bohemia energy 5 ks led zarovek


Požadované řešení

Neplatit za dárek 5 ks led zarovek


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.3.2018 09:05, před rokem

Jakmile spotřebitel od smlouvy o sdružených dodávkách energií odstoupí (popřípadě smlouvu vypoví), dle ustanovení § 1727 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se automaticky zruší i smlouva, která je s ní provázaná, tedy smlouva kupní. Obě strany pak mají povinnost vrátit vše, co plnily. Spotřebitel je povinen vrátit žárovky.

Pokud by společnost deklarovala, že uzavřené smlouvy jsou na sobě nezávislé, nebylo by možné se zrušením smlouvy o sdružených službách spojovat změnu podmínek druhé kupní smlouvy. Takové jednání by v podstatě naplnilo definiční znaky postihu za zrušení smlouvy dle § 11a zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, a jako k nepřiměřenému ujednání by se k němu nepřihlíželo. Spotřebitel má nárok na to, aby užil své zákonné právo od smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět do 15 dnů po zahájení dodávek energií bez jakékoliv sankce. Je zřejmé, že požadavek na doplacení ceny žárovek se snaží spotřebitele od užití jeho zákonného práva odradit.

Byl-li při nabízení služeb užit nepravdivý údaj (obchodník se prezentoval jako zástupce společnosti ČEZ), jedná se o nekalou obchodní praktiku, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná. Dozor nad dodržováním povinností uložených zákonem o ochraně spotřebitele na úseku podnikání v energetických odvětvích provádí Energetický regulační úřad. Má-li spotřebitelka důvodné podezření, že společnost porušila povinnost uloženou jí zákonem, je vhodné obrátit se na tento úřad.

Nebude-li možné se společností vyřešit spor smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
15.3.2018 08:53, před rokem

Vážená paní Dvorská,

dovolte nám reagovat na Váš nesouhlas s oprávněným nárokem naší společnosti na úhradu kupní ceny 5 KS LED žárovek a současně stížnost na okolnosti uzavření Smlouvy č. BMA50293919.

V naší společnosti klademe velký důraz na etické chování našich obchodních zástupců při
komunikaci se zákazníkem. Našim cílem je mít spokojené zákazníky a nabízet produkty slušně a
poctivě. Ačkoli máme nastaveny kontrolní mechanismy a naši zástupci procházejí rozsáhlým
školením, není s ohledem na lidský faktor prakticky možné zajistit 100% neomylnost.

Právě z uvedeného důvodu provádí naše společnost nad rámec ověření, zda došlo k platnému sjednání Smlouvy, prostřednictvím monitorované nahrávky telefonického hovoru. V průběhu tohoto hovoru operátor provádí kontrolu Smlouvy, práci obchodního zástupce a zároveň ověření, zda došlo k
předání dokumentů, spolu s balením LED žárovek.

Dovolujeme si uvést, že naše společnost disponuje monitorovanou nahrávkou telefonického hovoru.
V rámci verifikačního hovoru nebyla platně sjednaná smlouva z Vaší strany žádným
způsobem rozporována a práci obchodního zástupce jste hodnotila velmi kladně. Současně jste
potvrdila, že se obchodní zástupce představil jako pracovník společnosti BOHEMIA ENERGY entity,
s.r.o.

S ohledem na sjednanou Kupní Smlouvu ze dne 20.10.2016 bude z naší strany balení 5 ks LED žárovek vráceno zpět, neboť Vy je v tomto případě vlastníkem balení LED žárovek. Podle sjednané Smlouvy lhůta na vrácení balení LED žárovek uplynula dne 20.11.2016 a balení LED žárovek nyní náleží zákazníkovi.

S pozdravem

Lenka Trefná
BEE


Jana Dvorska

Reakce spotřebitele

Publikováno
18.3.2018 20:37, před rokem

Vážená paní Trefna,
veškeré okolnosti ohledně sjednání smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny c. BMA50293919 jsem Vám sdělila naprosto pravdivé a poctivě.Vzhledem k okolnostem jsem užila svého práva a v zákonné lhůtě jsem od smlouvy odstoupila ještě před započetím dodávky.

Zadam Vas o vysvětlení nejpodstatnějšího, proč popirate skutečnost ze zákona,ze ukončením smlouvy,se automaticky rusi i smlouva kupní,která je s ni provázána.Svou povinnost vrátit originál zabalené žárovky jsem splnila a předala ve firmě osobně. Jako spotřebitel mám zákonný nárok na odstoupení od smlouvy bez jakékoliv sankce /viz shora uvedené vyjádření Dtestu/.Jak tedy považujete Vas uplatňovány nárok na úhradu 2 000,--Kč za dárek ke smlouvě za oprávněný?Co je na tom poctivého,když se na mnohonásobně predrazenych zarovkach jako firma obohacujete.Když zákazník podá výpověď, uvalite na něj sankci za žárovky.Vas dárek byl prezentován prodejcem jako maličkost ke smlouvě.

Dale Vas zadam o poctive a jasné vyjádření,na základě jakého faktu, se Vas prodejce ocitl na mém pozemku. To je prvopočátek našeho sporu.Byla jsem kontaktován a na základě lziveho telefonátu. Z CEZU mi nikdo ne telefonoval,to mám ověřené.Kdyby se býval Vas prodejce představil,ze je jiný dodavatel,tak bych mu vůbec neotevřela dveře.Já firmu CEZ absolutně měnit nechtěla. Když si všechny hovory nahrávate,jisté mate i tento hovor, kdy mne kontaktujete,monitorovany.Tak si ho prosím,prehrajte.Můžete pak konfrontovat Vašeho prodejce,na základě jaké skutečnosti se na můj pozemek dostal,jako jsem Vám to pravdivé sdělila já.Az do podpisu smlouvy mi tvrdil,ze je z CEZ a ze jde jen o slevu na tarifu.Smlouva byla uzavřena díky podvodu a lživé praktice prodejce a na tom trvam.
Kdyby bylo vystupování prodejce v pořádku a poctive,nevyskytovaly by se tyto případy sporu.Já nejsem ojedinělý případ.Nejenže vystupoval za firmu CEZ,ale ani slibovana sleva nebyla pravdivá.Kdyby vystupoval jasné a pravdivé,tak si tu nepiseme.

Ještě bych rada zmínila Vase nahrávky telefonickych hovoru.Když jsou podány manipulativne cilene informace,tak podle toho je následná reakce.Když vas pak operátor ještě zastihne nevhodne,někam spechate nebo jste nemocní,může vas hovor v danou chvíli obtěžovat.Snažíte se ho urychlit nebo také není dobře rozumět,pak nemusí byt odpověď zcela adekvátní.Netusite v tu chvíli,ze to ještě může byt následně použito proti vám.Já jsem si v te době stále myslela,ze mám smlouvu u společnosti CEZ,jak mi prodejce tvrdil a prezentoval. Takové praktiky jde v životě nezažila.

Vas dárek ke smlouve-zarovky mi zpět nezasilejte.Vase znovuobdarovani nepožaduji.Žárovky jsem vůbec nechtěla,byly mi položeny na zahradní stůl.Vrátila jsem Vám je ve firmě poctivě a na Vaší firmě jsem se nijak neobohatila.
Žárovky si ponechte pro své budoucí zákazníky a nevyžaduje ode mne sankci 2 000,--Kč.

Byla bych opravdu rada,kdybych se jako spotřebitel,vzhledem ke všem okolnostem,dočkala svého práva a spravedlivého uzavření sporu.

Dekuji.
S pozdravem
Jana Dvorska

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.3.2018 06:23, před rokem

Jestliže spotřebitelka prokazatelně zaslala žárovky na adresu společnosti, potom vůči společnosti nemá další závazek.

V souvislosti s uvedeným si dovolíme strany informovat také o nové tiskové zprávě ČOI k problematice, která neoprávněnost nároku na uhrazení plné kupní ceny žárovek potvrzuje. Zpráva je dostupná zde: https://www.coi.cz/zarovky-zdarma-radeji-odmitejte/.

Spotřebitelce doporučujeme obrátit se na Energetický regulační úřad a informovat jej o případu a ohledně sporu o uhrazení požadované částky na mimosoudní řešení sporu u ČOI (viz https://www.coi.cz/informace-o-adr/).

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost na její vývoj reagovat.

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.6.2018 16:36, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však v řešení sporu již dále nepokračovala. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.