Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2774
Z toho za letošní rok:8
Stále v řešení:6
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 507 stížnostech.

#21933Neoprávněné stržení částky 2247 Kč z účtu

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 4 dny 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
03.03.2018, před 4 lety

Lenka Pešková

Znění stížnosti

Dne 26.1.2018 jsem se zaregistrovala na zkoušku na seznamce Singles50 provozované společností be2. Protože všechny profily byly blokovány, bylo mi vnuceno placené členství a já si vybrala nejlevnější možnost 149 CZK za měsíc na jeden měsíc a to 28.1.2018. Protože i po zaplacení jsem zjistila, že seznamka je jen podvod, nemá žádnou úroveň a chodí mi automaticky vygenerované nabídky od neexistujících osob, přestala jsem seznamku navštěvovat. Včera jsem zjistila, že mi bylo společností stržena částka 2247 Kč z mého účtu. Teprve dnes jsem ve SPAMECH našla email oznamující, že jsem Premium členem. Teprve na konci dlouhého emailu je zmínka o automatickém prodloužení členství na další tři měsíce. Já nepotvrdila žádný souhlas s dalším prodloužením členství a částku žádám zpět. Navíc nechápu jakým způsobem na tuto částku přišli. V jejich nabídce členství jsou tyto varianty: 149 CZK za měsíc na měsíc, dále 549 CZK/měsíc na 6 měsíců a 399 CZK/měsíc na 1 rok. Ani jedna z těchto variant nedá výše uvedenou částku inkasovanou za další tři měsíce. Je to na první pohled podvod. Požaduji vrácení částky zpět na účet, ze kterého byla stržena a okamžité zrušení členství na seznamce a všech jejich placených služeb. Zaslal jsem už na jejich zákaznický servis žádost o zrušení a zaslání peněz, ale když čtu všechny stížnosti na tuto firmu, myslím, že pouze vy mi můžete pomoci.


Produkt

Všechny informace jsou v popisu stížnosti


Požadované řešení

Okamžité zrušení zpoplatněného smluvní vztahu (tzv. ”Prémiové členství”) zakoupeného prostřednictvím webové stránky a zrušení mého profilu na seznamce, vrácení částky 2247 Kč na účet, ze kterého byla tato částka neoprávněně stržena.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.3.2018 10:19, před 4 lety

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Pokud bylo mezi stranami sjednáno poskytování služeb v rámci placeného členství, mohla být sjednána i jejich automatická prolongace. Se sjednáním služby mohl spotřebitel souhlasit i s prováděním opětovné platby. Tyto skutečnosti je třeba si ověřit. Pokud budou naplněny, doporučujeme spotřebiteli smlouvu v souladu s obchodními podmínkami prokazatelně vypovědět.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Pro ukončení smlouvy je tedy vhodné zaslat společnosti výpověď. Výpověď je účinná jejím doručením a spotřebitel má v takovém případě právo na vrácení poměrné části zaplacených peněžních prostředků za dané období.

Žádat vrácení již zaplacených částek za minulá období by bylo možné pouze v případě, pokud by osoba, která uzavřela smlouvu, prokázala, že nebyla o automatickém prodloužení smlouvy informována, a že nebyla seznámena s cenou poskytované služby.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Evropské spotřebitelské centrum rovněž k problematice zpracovalo přehlednou příručku, kterou je možné nalézt zde: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/.

Reakce společnosti

Publikováno
6.3.2018 15:51, před 4 lety

ID:


Přejeme Vám dobrý den.

Dle našich informací Vás již kontaktovalo Zákaznické centrum Ksingles50 – překontrolujte si prosím svou schránku a reagujte na přijatý email,

děkujeme Vám.

Reakce spotřebitele

Publikováno
6.3.2018 19:43, před 4 lety


Lenka Pešková

Děkuji za rychlou reakci. Společnost mi skutečně zaslala email o tom, že reagují na mou žádost o ukončení placeného členství, ale nechtějí stržené peníze vrátit. Zaslali mi kopii tzv uvítacího emailu, který ovšem byl ve schránce SPAM a našla jsem ho až při zjišťování důvodů platby. Prý byl také na platební stránce. Zkusila jsem se na platební stránku dostat znovu přes jiný email, abych si ověřila pravdivost jejich tvrzení. Tato informace je až pod tabulkou platby velmi drobným, bez brýlí nečitelným světle šedivým písmem skutečně uvedena. Záměrně nečitelné písmo, aby si toho zákazník nevšiml. Vše to co podnikají má jediný cíl- podvést zákazníky. Domnívám se, že informace o takové ceně služeb by měla být doopravdy zdůrazněna a měl by se vyskytnout dotaz na to, zda doopravdy o takovou službu stojím. Co podniknout dále? Mám zajít podat trestní oznámení na Policii? Dá se podat hromadná žaloba na podvod? Už někdo informoval veřejnost přes média? Chystám se do toho jít. Proti podvodníkům je třeba bojovat. Upozornit co největší množství lidí v hlavních zprávách televize. Co doporučujete?

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.3.2018 07:21, před 4 lety

Platební stránka sice obsahuje informaci o automatické prolongaci, avšak dle našeho názoru nedostatečným způsobem. Je zarážející, že ostatní text je uveden černou barvou, která v kombinaci se světlým podkladem umožňuje jednoduché přečtení, zatímco poučení o automatické prolongaci je uvedeno šedým písmem na šedém podkladu, takže je o poznání méně čitelné a přehlédnutelné. Závazně posoudit, zdali je poučení poskytnuté takovou formou dostatečné však přísluší jedině soudu.

Stížnost přeřazujeme na společnost, aby mohla reagovat na poslední vyjádření spotřebitelky.

Reakce společnosti

Publikováno
7.3.2018 17:00, před 4 lety

ID: GUELCP19


Dobrý den, paní Pešková.

Dle našich informací Vás již kontaktovalo Zákaznické centrum Singles50 – překontrolujte si prosím svou schránku a reagujte na přijatý email,

děkujeme Vám.

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.4.2018 17:36, před 4 lety

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.5.2018 21:41, před 4 lety

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.