Společnost


Allianz pojišťovna, a.s.

Počet nahlášených stížností:81
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

66%
34%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#21976Málo jezdím, málo platím

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 24 dnů 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
05.03.2018, před 5 lety

Karel Hron

Znění stížnosti

Dobrý den,
s pojišťovnou Allianz jsem 3.1.2017 uzavřel "Autopojišťení 2015"s platností od 18.2.2017 na základě reklamní akce " Málo jezdím, málo platím" , která masivně pokračuje i nyní. Roční nájezd jsem udal do 5000 km.
Počáteční stav tachometru 136966 km jsem doložil fotografií 27.2.2017.
Na žádost pojišťovny jsem 19.11.2017 poslal další fotografii tachometru se stavem 141459 km, z čehož vyplývá nájezd 4493 km za cca 10 měsíců.
Auto používám hlavně pro dopravu na rekreační chalupu, kam v průběhu konce podzimu a celé zimy nedojíždím a tedy nájezd km v tomto období je minimální. K dnešnímu dni 5.3.2018 je stav tachometru 141736 km tj. nájezd 4770 km.
Pojišťovna Allianz mi 18.12.2017 zaslala dopis, že jsem nájezd do 5000 km překročil a požaduje doplatek 300,- Kč a přeřazuje mě do intervalu nájezdu 5001 až 7500 km se zvýšením pojistného o 509,-Kč.
Uvedenou situaci jsem reklamoval, ale Allianz moji stížnost zamítla s tím, že nájezd km počítá z průměrného nájezdu za prvních 9-10 měsíců což je napsáno kdesi v podmínkách pojištění.
Reklama na " Málo jezdím, málo platím " jako na "Nejférovější pojištění" stále probíhá a před situací jako potkala mě nevaruje, což považuji za klamavou reklamu a uvedení výpočtu nájezdu kdesi v podmínkách pojištění mi připomíná praktiky tzv. "šmejdů". Od takové společnosti jako je Allianz bych to nečekal.
Jaku důchodce mě každé navýšení placení zajímá a proto se na Vás obracím s prosbou o pomoc.

S pozdravem

Karel Hron
Na Dionysce 14
16000 Praha 6

tel.:605184819
e mail : hronk@volny.cz


Produkt

č. autopojistky u Allianz 740528316


Požadované řešení

Zrušení doplatku 300,-Kč ( dosud neuhrazeno )
Vrácení navýšení pojistného 509,-Kč ( pojistné uhrazeno v požadované výši )


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.4.2018 17:33, před 5 lety

Podle § 2 odst. 1 písm. c) zákona o regulaci reklamy se zakazuje reklama, která je zároveň nekalou obchodní praktikou. Nekalé obchodní praktiky definuje zákon o ochraně spotřebitele v § 4 a následujících. Jedná se o klamavé a agresivní obchodní praktiky. Obchodní praktika je nekalá, je-li jednání podnikatele vůči spotřebiteli v rozporu s požadavky odborné péče a je způsobilé podstatně ovlivnit jeho rozhodování tak, že může učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil. Klamavou je taková obchodní praktika, při níž je použit nepravdivý či zavádějící údaj.

Příslušným orgánem, na něž by se měl spotřebitel obrátit v případě, že si chce stěžovat na klamavou reklamu je v daném případě krajský živnostenský úřad příslušný podle sídla nebo místa podnikání zadavatele reklamy. Spotřebitel může požádat správní orgán o prošetření celé věci a zároveň požádat, aby byl informován o případně zjištěných nedostatcích.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.6.2018 21:20, před 5 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.