Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:1447
Z toho za letošní rok:1007
Stále v řešení:186
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

73%
27%
Toto skore je založeno na 395 stížnostech.

#21980Nezrušení premium účtu, neoprávněné stržené poplatky

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

7 dnů 16 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
05.03.2018, před 9 měsíci

Radovana Kodešová

Znění stížnosti

Po špatných recenzích a zároveň neodpovídající inzerované službě jsem účet založený vypověděla dle pokynů uvedených ve VOP. Řádně jsem ukončila zkušební premiové členství, a to zasláním dopisu a zároveň faxu na adresy uvedené v kontaktech - be2 S.à.r.l. 13 rue du Commerce, L-1351 Luxembourg dne 20.2.2018.
Dne 5.3.2018 mně byl přesto stržen poplatek ve výši 2 247,00 CZK.

Provozovatel "služby" nereaguje, blokace nazaúčtované platby není možná, žádám o nápravu, navrácení neoprávněně stžené platby.

Zároveň varuji před praktikami této společnosti.


Požadované řešení

Navrácení neoprávněně stržené platby v celé výši, bez odkladu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.3.2018 09:16, před 9 měsíci

Pokud spotřebitel výpověď placeného členství ve stanovené výpovědní lhůtě zašle prokazatelnou formou například prostřednictvím společností uváděné emailové adresy: zakaznickyservis@be2.cz, faxu či dopisu, popřípadě se pokoušel zaslat, ale z důvodů na straně podnikatele mu to nebylo umožněno, stačí přeposlat společnosti znovu výpovědní email, popřípadě fax či doložit odeslání dopisu a tím prokázat snahu o včasné a řádné vypovězení VIP statusu v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti. Zkracuje-li společnost spotřebitele na jeho právech, k takovému jednání se nepřihlíží a jde to k tíži společnosti. Pokud tedy společnost záměrně znemožňuje vypovězení smlouvy, nemůže se dožadovat toho, že právní vztah nebyl ze strany spotřebitele řádně ukončen.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Evropské spotřebitelské centrum rovněž k problematice zpracovalo přehlednou příručku, kterou je možné nalézt zde: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/.

Reakce společnosti

Publikováno
6.3.2018 14:20, před 9 měsíci

Přejeme Vám dobrý den,

v zájmu dohledání přislouchajícího profilu prosím uveďte emailovou adresu, pod kterou jste se na stránce zaregistrovala (požádejte prosím dTest o možnost jejího doplnění jako ‘neveřejného údaje‘), respektive ve výše uvedené záležitosti kontaktujte přímo Zákaznické centrum na adrese: zakaznickyservis@academic-singles.cz, nebo zakaznickyservis@be2.cz dle toho, na které stránce je Váš profil registrován.

děkujeme Vám.


Radovana Kodešová

Reakce spotřebitele

Publikováno
6.3.2018 14:53, před 9 měsíci

Zákaznický servis jsem samozřejmě již včera kontaktovala, zároveň s naskenovaným dokumentem zaslané výpovědi, Ticket#2018030510027451 + Ticket#2018030510027503

Přepdokládám, že již vše máte dostatečně doloženo. Zároveň upozorňuji, že se bance podařilo zablokovat neoprávněně požadovanou platbu. Nyní očekávám řádné ukončení z vaší strany, doposlání faktury za zkušební období, a to do emailové schránky, kterou používám v komunikaci s vámi. Vzhledem k tomu, že "smlouva" s vaší společností byla uzavřena prostřednictvím internetu, netrvám na na fyzickém zaslání v papírové podobě.

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.3.2018 15:18, před 9 měsíci

Stížnost přeřazujeme na společnost, která tak má možnost reagovat na vyjádření spotřebitelky.

Reakce společnosti

Publikováno
6.3.2018 19:39, před 9 měsíci

ID:


Přejeme Vám dobrý den.

Dle našich informací Vás již kontaktovalo Zákaznické centrum Ksingles50 – překontrolujte si prosím svou schránku a reagujte na přijatý email,

děkujeme Vám.


Radovana Kodešová

Reakce spotřebitele

Publikováno
6.3.2018 20:18, před 9 měsíci

Vzhledem k tomu, že VOP vaší společnosti jsou nedostatečné a NEINFORMUJÍ zákazníka o délce výpovědní lhůty, žádám okamžité ukončení, nikoli k 5.6.2018, s navrácením celé částky na účet.
Platba byla reklamována.
Viz citace:
"(4) Objednáním zpoplatněného výkonu uzavírá registrovaný zákazník poté další smluvní poměr se společností Singles50 oddělený od registrace (tzv. ”Prémiové členství”), pro který rovněž platí tyto Všeobecné obchodní podmínky. Zákazník bude před uzavřením tohoto dalšího smluvního poměru informován o zpoplatnění služby a příslušně platných cenách a platebních podmínkách."
Tuto povinnost společnost nedodržela ani neinformovala o ceně "služby".

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.3.2018 11:58, před 9 měsíci

Ustanovení obchodních podmínek považujeme rovněž za problematické, stejně jako případné sdělení výpovědní lhůty ze strany společnosti na platební stránce, které je nám známé.

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost reagovat na vyjádření spotřebitele.

Reakce společnosti

Publikováno
8.3.2018 15:52, před 9 měsíci

ID: CUPPKH91


Dobrý den.

Viz prosím Všeobecné obchodní podmínky Singles50: ''... musí být vypovězen minimálně 14 kalendářních dní před uplynutím příslušné doby platnosti smlouvy – nebo, pokud byla při koupi zpoplatněného přístupu uvedena jiná lhůta, během uvedené lhůty''. Výpovědní lhůta byla specifikovaná v rámci platební stránky a potvrzení o realizaci úhrady.

V souvislosti s realizací prodloužení svého Prémiového členství (obdobím jeho platnosti, cenou stávajícího i eventuálně prodlouženého období platnosti, možnostmi jeho výpovědi) jste byla informována prostřednictvím samotné platební stránky, emailové zprávy s potvrzením realizace úvodní platební transakce a Všeobecných obchodních podmínek Singles50, které jsou uživatelům k dispozici na naší domovské stránce www.singles50.cz a také přímo v jejich uživatelském profilu,

děkujeme Vám.


Radovana Kodešová

Reakce spotřebitele

Publikováno
8.3.2018 22:18, před 9 měsíci

Úvodem: Počet nahlášených stížností na společnost - 601 Z toho za letošní rok - 161 /pouze DTest/
Vyjádření k ID CUPPKH91:
Smlouva je neplatná z důvodu porušení platných českých zákonů, zejména zákona o ochraně spotřebitele. Společnost NEDODRŽUJE body svých vlastních obchodních podmínek, ve kterých se hovoří o tom, že \"platné způsoby placení budou vysvětleny v rámci objednání příslušné placené služby\". Informace při samotném objednávání služby jsou záměrně podány tak, aby uvedly zákazníka v omyl - neprůhledný, matoucí způsob uvedení informací a jejich účelové roztříštění na různá místa, neúměrná velikost a barva písma atd. "Informace" jsou podány přímo při platebním procesu - ale jsou podány tak, že si jich objednatel nejenže nevšimne, ale ani nemá šanci si z nich vyvodit, že mu budou strženy peníze bez jeho vědomí. Společnost se dopouští klamavého jednání a porušuje tak hned několik paragrafů zákona o ochraně spotřebitele (§ 3, 4, 5, 5a) a proviňuje se ve smyslu § 24/1a. Neúměrně přemrštěnou cenou neodpovídající tržním podmínkám odporuje paragrafům 38 a 580 občanského zákoníku o pravidlech stanovených dobrými mravy a kvalitou svých služeb (falešné virtuální profily atd.) porušuje také paragraf 3/1.

Nadále trvám na okamžitém zrušení.

Vzhledem k nefunkčním odkazům, nekomunikaci zveřejňuji zde.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.3.2018 16:49, před 9 měsíci

Na všech screenech platebních stránek, které nám byly dodány, je informace vztahující se ke lhůtě, v níž je nutné závazek vypovědět, jiná než ta, která je citována zde. Její vyjádření na platební stránce je navíc nejednoznačné.

Stížnost přeřazujeme na společnost, která tak má možnost reagovat na vyjádření spotřebitele.

Reakce společnosti

Publikováno
12.3.2018 15:42, před 9 měsíci

ID: CUPPKH91


Dobrý den.

Dle našich informací Vás již kontaktovalo Zákaznické centrum Singles50 – překontrolujte si prosím svou schránku a reagujte na přijatý email,

děkujeme Vám.


Radovana Kodešová

Reakce spotřebitele

Publikováno
12.3.2018 20:27, před 9 měsíci

Ráda bych poděkovala pracovníkům dTestu, vážím si služby, která nadstandardní, a bez které bych byla jeden z mnoha "případů", kteří prohrávají či vzdávají "boj" se společností be2....cenná zkušenost a snad i inspirace pro další, kdo se nechtějí vzdát.
Spoečnost be2 mě dnes kntaktovala, komunikace viz screen. Uzavřeno, poplatek vrácen. S pozdravem RK

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.3.2018 09:12, před 9 měsíci

Na základě výše uvedeného sdělení spotřebitelky stížnost uzavíráme.