Společnost


Česká Regionální Energetika a.s.

Počet nahlášených stížností:4
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#21989Dodávka plynu

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 měsíce 12 dnů 10 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
06.03.2018, před rokem

Tereza Kaiserová

Znění stížnosti

Zdravím,mám problém se společností Česká Regionální Energetika (Pardubice),18.1.2018 podepsala jsem komusi od spol.Auctio Energia (pan mě u mě doma dvacet minut přesvědčoval,že jde jen o nezávaznou kalkulaci dodávek plynu) smlouvu,kterou mě nenechal ani předem přečíst..když smlouvu o pár dní později pročetl přítel zjistil,že jsem společnosti dala plnou moc za mě vypovědět stávající a sjednat "výhodnější" u jiného dodavatele.hned jak to zjistil se snažíme smlouvu vypovědět,cca 10.2.2018 už přišel dopis že jakousi aukci vyhrála Česká Regionální Energetika se kterou společnost Auctio Energia podepsala za mě 1.2.2018 smlouvu na dodávku plynu..14.2.2018 přišel dopis od České Regionální Energetiky že od 19.2.2018 se stává naším novým dodavatelem plynu,15.2.2018 jsme odeslali výpověď smlouvy na Českou regionální energetiku nicméně dodnes nikdo nekomunikuje,dovolat se jsme zkoušeli 3x a nic, na email nikdo neodpovida,bojím se bojim,že to natahují kvůli zákonem stanovené lhůtě pro výpověď smlouvy,plyn od nich levnější asi je nicméně jejich poplatky to několikrát doženou,chci od nich (zpět k ČEZu)už jen kvůli jejich přístupu a získávání nových zákazníků, obě společnosti jsou šmejdi. Posílali jsme výpověď i do Auctio Energia (Brno),dle pošty skončil dopis na stejném miste jako psaní České regionální energetice v Pardubicích, společnosti jdou ruku v ruce,o žádné aukce nejde,předem je dané kdo vyhraje a doručovat resp. vyzvedávat poštu se snaží tak,aby spotřebitel nebyl schopen vypovedet v zákonem stanovené lhůtě..nemluvím o tom,že návštěvě pana od Auctio Energia předcházel telefonat,ve kterém se paní představila jménem ČEZu..
S díky za případnou pomoc
Kaiserová


Požadované řešení

Zrušení smlouvy bez jakýchkoliv sankcí a poplatků


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.3.2018 07:49, před rokem

Podnikatel má povinnost spotřebitele seznámit se službou a jejími hlavními vlastnostmi. Pokud tak neučiní, mohou být naplněny znaky klamavého opomenutí, jenž je nekalou obchodní praktikou, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná. Spotřebitel by mohl namítat neplatnost přihlášky, neboť byl druhou stranou uveden v omyl o rozhodující okolnosti.

Jestliže strana podepisující přihlášku vůbec nevěděla, jakou listinu podepisuje, resp. se domnívala, že podepisuje listinu jinou, mohlo by se jednat až o zdánlivé právní jednání pro nedostatek vůle dle § 551 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dozor nad dodržováním pravidel ochrany spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že společnost porušila svou zákonnou povinnost, má možnost obrátit se s podnětem k tomuto úřadu. Více o podání na www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu obchodníka spotřebitel vyžádal či nikoliv), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy.

Reakce společnosti

Publikováno
14.3.2018 10:04, před rokem

Vážená paní Kaiserová,
Dovolte nám, abychom touto cestou reagovali na Váš podnět, jehož prostřednictvím vyjadřujete nespokojenost s postupem naší společnosti ve věci vypovězení smlouvy.

Dovolujeme si uvést, že v naší společnosti klademe velký důraz na etické chování a dodržování postupů při informování klienta o stavu jeho smlouvy.
Co se týče Vaší smlouvy, tak byla uzavřena na základě Vámi podepsané smlouvy o zajištění slevy elektrické energie/plynu, a to právě u společnosti Auctio Energia s.r.o. , což je jeden z našich partnerů.
Naše společnost dodržela veškeré postupy a Vaši osobu kontaktovala, a to ve dnech 21.2.2018 , 22.2.2018 a 23.2.2018. Jelikož se Vám nebylo možné dovolat, naše společnost Vámi zaslanou výpověď akceptovala a poštou Vám zaslala potvrzení o platné přeregistraci Vašeho odběrného místa k původnímu dodavateli, tudíž z výše uvedeného nelze tvrdit, že naše společnost zbytečně protahuje proces pro výpověď smlouvy, jelikož zákon stanovuje lhůtu, a to max. 15 od připojení odběrného místa u obchodníka. Vždy je v platnosti datum odeslání výpovědi ze strany zákazníka.
Velice nás mrzí, že Vám nebyly poskytnuty všechny potřebné informace od společnosti Aucito Energia s.r.o., ať už v telefonickém hovoru či při osobním jednání, rádi bychom Vás však ujistili, že postupy, které popisujete, rozhodně nejsou naším standardem a jistě ne ani standardem jednoho z našich partnerů tedy společnosti Auctio Energia s.r.o.

Naše společnost v současné chvíli podnikla všechny kroky k vyřešení požadavku v nejbližším termínu, a to v závislosti na spokojenosti klienta.


Tereza Kaiserová

Reakce spotřebitele

Publikováno
14.3.2018 14:45, před rokem

Tak dopis o akceptování odstoupení od smlouvy je doma,mluvila jsem i s ČEZem,od 23.3.2018 opět berem plyn od nich..jen jsem zvědavá jak dopadne vyúčtování od České Regionální Energetiky za období 19.2.2018-23.3.2018,snad mě nečeká ještě nějaké nemilé překvapení (dozvím se snad zítra,budu jim volat)..
Je s podivem,že akceptační dopis byl Českou Regionální Energetikou sepsán ve stejný den,ve který Energetiku kontaktoval Vás web Vaše Stížnosti,zřejmě náhoda..
Každopádně díky dTestu,mám takový pocit,že bez něj by to tak hladce neproběhlo,moc díky!!
Kaiserová

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.3.2018 17:40, před rokem

Stížnost na základě výše uvedeného přeřazujeme zpět na spotřebitelku a žádáme ji, aby po telefonním hovoru doplnila informace, případně stížnost rovnou uzavřela.

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.4.2018 21:26, před rokem

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Tereza Kaiserová

Reakce spotřebitele

Publikováno
17.4.2018 09:49, před rokem

Zdravím,tak včera prislo vyúčtování,za cca měsíc,období 20.2.-22.3.2018 nam dodavatel uctuje 2799,71 Kč,ve vyúčtování jsou dvě položky,dodávka plynu-2100 Kč a platba za distribuci a dan z plynu-699 Kč,prijde mi to za měsíc nějak moc,zálohy na plyn mam 2000 Kč za měsíc...

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.4.2018 17:42, před rokem

Nesouhlasí-li spotřebitelka s vyúčtováním elektřiny, je vhodné uplatnit reklamaci. Reklamace vyúčtování distribuce elektřiny musí být vyřízena do 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace. Vypořádání rozdílu v platbách způsobeného nesprávným vyúčtováním distribuce elektřiny nebo nesprávným měřením dodávek elektřiny musí být provedeno do 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, je-li reklamace posouzena jako oprávněná. Za nedodržení výše uvedených lhůt poskytne provozovatel distribuční soustavy spotřebitelce náhradu ve výši 600 Kč za každý den prodlení, nejvýše však 24 000 Kč.

V případě, že reklamace byla zamítnuta a spotřebitelka s tím nesouhlasí, může se obrátit na Energetický regulační úřad, jenž rozhoduje spory mezi spotřebiteli a obchodníky o splnění povinností ze smluv, jejichž předmětem je dodávka nebo distribuce elektřiny, plynu nebo tepelné energie.

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost na vyjádření spotřebitelky reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
24.4.2018 14:48, před rokem

Vážená paní Kaiserová,
Dovolte nám reagovat na Vámi popisovanou situaci – vysoké vyúčtování plynu za období 20.2.2018 – 22.3.2018.

Pokud si přejete vyúčtování reklamovat, tak je nutné naši společnost písemně kontaktovat a sdělit nám počáteční a koncový stav plynoměru k datu 20.2.2018 a 22.3.2018, a to z toho důvodu abychom mohli reklamaci postoupit příslušnému distributorovi. Odečet elektřiny nebo plynu je záležitostí právě příslušného distributora, u vás společnost Gasnet s.r.o. Odečty tedy neprovádí dodavatel, od kterého Vám faktura přijde.

Ve Vašem případě se nejednalo o roční vyúčtování, ale o vyúčtování při změně dodavatele a v případě že není k dispozici fyzický odečet, vypočítá se spotřeba podle Typových diagramů dodávky (TDD), které představují určitý průměrný průběh spotřeby. Tento způsob se používá poměrně často, protože není možné provést odečet fyzického stavu měřidla u všech zákazníků vždy ke změně ceny nebo dodavatele.

Uvádíte, že hradíte měsíční zálohy ve výši 2000 Kč, ale k naší společnosti nebyla uhrazena ani jedna měsíční záloha, což ovšem vidíte přímo ve fakturaci v sekci přijaté platby.

V případě žádosti o reklamaci či nějakých dotazů neváhejte a obraťte se na nás v co nejkratším termínu, jelikož příslušný distributor má zákonné lhůty na provedení reklamace.

Děkujeme

S pozdravem
Michaela Skalická


Tereza Kaiserová

Reakce spotřebitele

Publikováno
15.5.2018 23:36, před rokem

Zaplaceno a vše bude snad brzy zapomenuto...
Když už nic,tak aspoň pěkné ponaučení,šmejdi stále fungují,trošku možná jinak ale efekt je stejný-tim nemám na mysli společnost Česká Regionální Energetika (veškeré jednání probehlo celkem hladce) ale společnost Auctio Energia která pro dodavatele "loví" nové důvěřivé,mnohdy klamané odběratele,často důchodce.
Cena je asi i často zvýhodněna,nicméně praktiky používané při získávání podpisů různými "aukčními společnostmi" očerňují i dodavatele..
Pardon,odbočuji ale dnes jsme se dozvěděli,že babičku umluvil nachlup stejným způsobem kdosi od jisté,zatím nejmenované aukční společnosti,k mému údivu společnost sídlí na stejné adrese jako Auctio Energia!?asi náhoda
Veliký dík patří dTestu a jejich webu,nejsme si jisti,zda by to bez Vás proběhlo tímto způsobem..

Reakce společnosti

Publikováno
18.5.2018 13:05, před rokem

Dobrý den, paní Kaiserová, jsme rádi, že jste byla s jednáním naší společnosti spokojená a vše se vyřešilo.

S pozdravem
Michaela Skalická


Tereza Kaiserová

Uzavření stížnosti

Publikováno
18.5.2018 16:58, před rokem

Hodnocení: