Společnost


Lion Mobile s.r.o.

Počet nahlášených stížností:9
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#22009Smrtelně nebezpečná čínská redukce místo české zástrčky

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 22 dnů 6 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
06.03.2018, před 4 lety

Lukas Vorlicek

Znění stížnosti

Lampu Xiaomi Mi LED Desk Lamp dodala firma provozující stránky xiaomimobile.cz s čínskou zástrčkou, bez upozornění na tuto skutečnost v popisu zboží na stránkách nebo v obchodních podmínkách. V balení se nacházela také neoriginální redukce na českou zásuvku.

Při bližším zkoumání se ukázalo, že redukce může způsobit úraz elektrickým proudem, pokud čínská vidlice není 100% zasunuta v redukci, což nelze zajistit protože spojení není příliš pevné. Prodejce slíbil dodat jinou redukci, ale to se nestalo.

Po kratší době používání byla omylem na redukci v zásuvce převrhnuta z výšky asi 20 cm kniha z nočního stolku, což způsobilo rozlomení redukce a elektrický zkrat. Zbytky vidlice adaptéru zůstaly v zásuvce.

Adaptér nesplňuje normy ČSN/EU, nemá certifikaci pro prodej ani použití na českém nebo evropském trhu a je smrtelně nebezpečný.

Foto: https://www.dropbox.com/s/b0ce0vlqgst2rh7/IMG_0617.jpg?dl=0


Produkt

Xiaomi Mi LED Desk Lamp


Požadované řešení

Dodání adaptéru splňujícího české nebo evropské normy.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.4.2018 08:45, před 4 lety

Dozorovým orgánem, který má kontrolovat, zda nejsou na trh uváděny nebezpečné výrobky je v České republice Česká obchodní inspekce (ČOI). Ta provádí šetření jak z vlastní iniciativy, tak na základě podnětů osob. Podnět lze podat i elektronicky přes elektronickou podatelnu ČOI na adrese www.coi.cz.

Pokud je zboží vadné (nevyhovuje požadavkům právních předpisů), je vhodné uplatnit reklamaci. Pokud je zboží reklamováno v prvních 6 měsících od jeho převzetí, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že věc byla vadná už při koupi. V případě soudního sporu by musel prodávající prokázat, že věc v době převzetí vadná nebyla.

Zákon stanoví prodávajícímu povinnost rozhodnout o reklamaci ihned, u složitých případů do 3 pracovních dnů, přičemž reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději ve lhůtě 30 kalendářních dní. Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když vás prodávající o tom vyrozumí. Vyprší-li zákonná či smluvená lhůta, považuje se to za podstatné porušení smlouvy a spotřebitel může od kupní smlouvy odstoupit.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.6.2018 23:18, před 4 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.