Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:1447
Z toho za letošní rok:1007
Stále v řešení:186
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

73%
27%
Toto skore je založeno na 395 stížnostech.

#22106Odstoupeni od smlouvy

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

4 dny 13 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
09.03.2018, před 9 měsíci

Roman Hloška

Znění stížnosti

Dobrý den,
Včera 8.3.2018 jsem se zaregistroval na be2.cz....Bohužel jsem si dostatečně nezjistil informace o tomto portalu a dnes 9.3.2018 jsem zaplatil "zkušební Premium členství" na jeden měsíc za 156kc....az potom jsem ale začal zjišťovat jak zabránit automatickemu prodlužování.Nakonec me google zavedl sem....po přečtení zkuseností jiných uživatelu jsem usoudil že bude nejlepší podat okamžité odstoupeni od smlouvy a to jsem take udělal dnes 9.3.2018 v 15:45 formou emailu s prilohou ručne vypsaného formuláře....Zde to zveřejnuji z duvodu aby nenastal problém že druha strana nebude na emailovou komunikaci reagovat jak už se stalo právě mnohým zde


Požadované řešení

Zrušení Premium členství,vymazaní mých platebních udaju z databáze be2.cz a nasledné potvrzení že tak bylo provedeno


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.3.2018 09:18, před 9 měsíci

U smluv uzavřených prostřednictvím prostředku umožňující komunikaci na dálku (např. internet) má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy. Dle § 1837 písm. a) občanského zákoníku spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Souhlas musí být výslovný (pouhý odkaz na obchodní podmínky je nedostačující) a musí být učiněn při uzavírání smlouvy. V případě sporu by musela společnost prokázat, že spotřebitele informovala a že souhlas byl ze strany spotřebitele vysloven.

Spotřebitel může tedy odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, pokud ještě nedošlo k jejich splnění. Započala-li společnost s plněním služeb na základě výslovné žádosti spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí spotřebitel společnosti pouze poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel společnosti poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

Pokud spotřebitel odstoupení od smlouvy ve stanovené 14 denní lhůtě zaslal prokazatelnou formou například prostřednictvím společností uváděné emailové adresy: zakaznickyservis@be2.cz či faxu, popřípadě se pokoušel zaslat, ale z důvodů na straně podnikatele mu to nebylo umožněno, stačí přeposlat společnosti znovu tento email, popřípadě fax, a tím prokázat snahu o včasné a řádné odstoupení od smlouvy v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti. Zkracuje-li společnost spotřebitele na jeho právech, k takovému jednání se nepřihlíží a jde to k tíži společnosti.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Evropské spotřebitelské centrum rovněž k problematice zpracovalo přehlednou příručku, kterou je možné nalézt zde: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/.

Reakce společnosti

Publikováno
13.3.2018 14:03, před 9 měsíci

ID: GBCXOE32


Dobrý den.

Na základě Vaší žádosti o Odstoupení od smlouvy byl již členský poplatek v celkové výši 156 Kč ke dni 13.03.2018 refundovaný na Váš účet.

Prodlužování Vašeho Prémiového členství bylo zrušené.

Svůj profil můžete vymazat kliknutím na kruhovou ikonu fotografie, následně na možnost "Nastavení" a "Smazat můj profil", mějte však prosím na paměti, že tím nevyužijete své Prémiové členství.


Roman Hloška

Uzavření stížnosti

Publikováno
14.3.2018 05:29, před 9 měsíci

Hodnocení: