Společnost


GAME SET MATCH s.r.o.

Počet nahlášených stížností:28
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#22125Nedodané zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 20 dnů 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
10.03.2018, před 2 lety

Miloš Šolc

Znění stížnosti

Dne 4. 12. 2017 mi obchod potvrdil vyřízení mé objednávky (variabilní symbol: 1702006078 - kovový svítící model Bugatti Veyron 1:32 za cenu 436 Kč), kdy mu byla na bankovní účet připsána uvedená kupní cena. Dne 5.1.208 jsem od nich obdržel zprávu, že objednané zboží je v České republice a čeká na doručeni. Následně jsem obchod kontaktoval e-mailovou formou dne 30. 1. 2018, 2. 2. 2018 a 28. 2. 2018 s žádostí o informaci, kdy mi bude objednané zboží dodáno. Do dnešního dne k žádnému doručení nedošlo! Obchod komunikuje pouze strohými zprávami, vymlouvá se na pochybení zaměstnanců, kteří objednávku špatně zpracovali apod. Žádal jsem tedy o okamžité vrácení zaplacené kupní ceny na můj bankovní účet, bez jakékoliv reakce.


Produkt

variabilní symbol: 1702006078 - kovový svítící model Bugatti Veyron 1:32 za cenu 436 Kč


Požadované řešení

Žádám o zrušení objednávky a vrácení zaplacené kupní ceny.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.3.2018 21:25, před 2 lety

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu.

K případné trestní odpovědnosti pro trestný čin podvodu, popř. pro trestný čin poškozování spotřebitele se vyžaduje způsobení škody nikoli nepatrné (alespoň 5000,- Kč), je-li však více poškozených způsobená škoda podnikatelem se sčítá. Bylo by možné podat hromadné trestní oznámení, kdy se mohou poškození dát dohromady, aby bylo z podání zřejmé, kolik je poškozených. Nicméně není to nutností. Policie ČR jedná z úřední povinnosti, a proto by měla podaná trestní oznámení vyhodnotit, sesbírat důkazy a stanovit další postup, který se bude reflektovat její zjištění.

Trestní oznámení může spotřebitelka podat na všech služebnách Policie ČR nebo na státním zastupitelství, a to písemně nebo ústně do protokolu. V rámci trestního oznámení je vhodné požádat úřady o informaci, jak bylo s oznámením naloženo. V této fázi je také vhodné vznést požadavek na náhradu škody vůči pachateli.

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.6.2018 15:47, před 2 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.