Společnost


Ateli, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:560
Z toho za letošní rok:12
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

76%
24%
Toto skore je založeno na 112 stížnostech.

#22165Nedodané a zaplacené zboží, jednostranná emailová komunikace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 4 dny 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
12.03.2018, před 6 lety

Hana Skácelová

Znění stížnosti

Web: postovnezdarma.cz
Objednané a zaplacené zboží nedorazilo. Do uživatelského účtu nelze přihlásit, neboť jakékoli požadované údaje vůbec nedorazí do soukromé emailové schránky. Žádná reakce na stížnost a připomínku přes web firmy. Tel.kontakt žádný.


Produkt

sprchový závěs IP produktu 102700, polyester, 180x180 cm


Požadované řešení

zjistit stav objednávky, dobu dodání


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.3.2018 10:32, před 6 lety

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitelka může žádat zákonný úrok z prodlení.

Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce výzvy k plnění, předžalobní výzvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči prodejci takové právní jednání účinné.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Pokud podnikatel neposkytne České obchodní inspekci součinnost, má tento úřad možnost udělit podnikateli pokutu za přestupek. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz

Reakce společnosti

Publikováno
15.3.2018 14:32, před 6 lety

Dobrý den,

u všech produktů bylo na našich stránkách tučně vyznačená informace o době dodání, která je 10-30 dní od data odeslání. Veškeré položky Vám již byly odeslány a proto Vás prosíme o vyčkání. Doba na dodání zásilek ještě neuplynula.

Přeji hezký den
Aneta J.
Zákaznický servis PoštovnéZDARMA.cz

Reakce spotřebitele

Publikováno
16.3.2018 14:19, před 6 lety


Hana Skácelová

Dobrý den, děkuji za informace. Dne 15.2. uplynulo 30 dní. Žádné položky, které mi měly být odeslány stále nepřišly. Nicméně věřím, že se objednávka vyřizuje a na zboží jsem ochotna vyčkat. S pozdravem Hana Skácelová

Reakce společnosti

Publikováno
16.3.2018 14:30, před 6 lety

Dobrý den,

nemáte za co. Dodací lhůta platí od data odeslání zboží, poprosíme Vás tedy o vyčkání. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Přeji hezký den
Aneta J.
Zákaznický servis PoštovnéZDARMA.cz

Reakce spotřebitele

Publikováno
3.4.2018 15:49, před 6 lety


Hana Skácelová

Dobrý den,
dnes objednávka v pořádku přišla.
Děkuji.
Hana Skácelová

Reakce společnosti

Publikováno
16.4.2018 09:05, před 6 lety

Dobrý den,

děkujeme za informaci, jsme rádi, že Vám zboží bylo v pořádku doručeno.

Hezký den přeje
Aneta J.
Zákaznický servis PoštovnéZDARMA.cz

Uzavření stížnosti

Publikováno
16.4.2018 15:19, před 6 lety


Hana Skácelová

Hodnocení:

Komentář: Komunikace za strany "Poštovné zdarma" probíhala pouze přes tyto webové stránky. Přestože situace nakonec dopadla dobře, nemám zájem do budoucna využívat jejich služby.