Společnost


BLUE OCEAN Management s.r.o.

Počet nahlášených stížností:83
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

90%
10%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#22211Žárovky Filips

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 20 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
13.03.2018, před rokem

Jan Zach

Znění stížnosti

Za odstoupení od smlouvy s dodavatelem Lama Energi a.s. mám uhradit 5 kusů žárovek Filips. Nevím proč bych toto měl platit když odstoupení od smlouvy podle Obchodního zákoníku je zdarma. Dále mi na celé věci překvapuje, že žárovky jsou výrazně předražené /3 146,- Kč/ a jsou neoprávněně účtovány náklady na doručení /ve faktuře není uvedená částka/. Dále nevím proč bych měl platit náklady na administraci a obchodní zastoupení. Ve faktuře číslo ZK180845 je uvedeno: Částka se skládá z ceny ze žárovky, nákladů za doručení, administrace a obchodní zasoupení. Částka nejsou nijak rozvedeny.
Jsem ochotem žárovky vrátit na což mi bylo řečeno po telefonickém hovoru, že je nechtějí


Požadované řešení

Jsem ochoten předmětné žárovky vrátit a požaduji poukázat výše uvedenou částku to je 3 146,- Kč


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.4.2018 13:21, před rokem

Pokud spotřebitel od smlouvy o dodávkách energií odstoupil, pak se dle ustanovení § 1727 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, automaticky zrušila i smlouva, která je s ní provázaná, tedy kupní smlouva LED žárovek. Obě strany pak mají povinnost vrátit vše, co plnily. Spotřebitel je povinen vrátit žárovky, prodávající kupní cenu.

Pokud by společnost deklarovala, že uzavřené smlouvy jsou na sobě nezávislé, nebylo by možné se zrušením smlouvy o sdružených službách spojovat změnu podmínek druhé kupní smlouvy (tj. navýšení ceny žárovek). Takové jednání by v podstatě naplnilo definiční znaky postihu za zrušení smlouvy dle § 11a zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, a jako k nepřiměřenému ujednání by se k němu nepřihlíželo. Spotřebitel má nárok na to, aby užil své zákonné právo od smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět do 15 dnů po zahájení dodávek energií bez jakékoliv sankce. Je zřejmé, že požadavek na doplacení ceny žárovek se snaží spotřebitele od užití jeho zákonného práva odradit.

K problematice se již v minulosti vyjadřovala i Česká obchodní inspekce, její stanovisko je k nalezení zde: https://www.coi.cz/led-zarovky/

Pokud se spotřebiteli nepodaří vyřešit spor smírnou cestou, má možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.7.2018 15:41, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.