Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:1447
Z toho za letošní rok:1007
Stále v řešení:186
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

73%
27%
Toto skore je založeno na 395 stížnostech.

#22233Výpověď - Ukončení VIP/premium účtu

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

7 hodin 17 minut

Detail stížnosti

Publikováno
14.03.2018, před 9 měsíci

Jan Nývlt

Znění stížnosti

Dobrý den,

Dne 31.1.2018 jsem zaplatil částku 149 korun za zkušební prémium účet na portálu www.be2.cz. Ačkoli jsem tak učinil portál jsem nevyužíval a na základě výpisu z bankovního účtu jsem zjistil že na tento portál dne 28.2.2018 odešla platba ve výši 2247 korun.

Po chvíli hledání jsem zjistil že v všeobecných podmínkách si nárokují právo na automatické prodlužování tzv. premium učtu.Znepokojuje mě že na takovouto částku není potřeba znovu odsouhlasení platby.

Dnes jsem poslal Výpovědní Email dle uvedeného formuláře. Email byl přijat velmi vřelým automatem. (podle dočtených recenzí nevím zda očekávat další odpověď)

Dále pro ujištění budu nejspíše v nejbližších dnech stejný obsah emailu zasílat i FAXem

V případě žádných odpovědí, jsem odhodlán Zablokovat platební kartu i účet.


Produkt

Premium členství na BE2/Academic Singles


Požadované řešení

Okamžité ukončení Premium účtu,bez nároku využívat zbylé předplatné.
Smazání profilu na BE2/Academic Singles.
Smazání veškerých mých údajů z databáze BE2/Academic Singles.
Žádné další nárokování plateb ze strany BE2/Academic Singles.

Částky 149korun a 2247korun vrátit NEPOŽADUJI.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.3.2018 10:44, před 9 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Pokud bylo mezi stranami sjednáno poskytování služeb v rámci placeného členství, mohla být sjednána i jejich automatická prolongace. Se sjednáním služby mohl spotřebitel souhlasit i s prováděním opětovné platby. Tyto skutečnosti je třeba si ověřit. Pokud budou naplněny, doporučujeme spotřebiteli smlouvu v souladu s obchodními podmínkami prokazatelně vypovědět.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Pro ukončení smlouvy je tedy vhodné zaslat společnosti výpověď. Výpověď je účinná jejím doručením a spotřebitel má v takovém případě právo na vrácení poměrné části zaplacených peněžních prostředků za dané období.

Žádat vrácení již zaplacených částek za minulá období by bylo možné pouze v případě, pokud by osoba, která uzavřela smlouvu, prokázala, že nebyla o automatickém prodloužení smlouvy informována, a že nebyla seznámena s cenou poskytované služby.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Evropské spotřebitelské centrum rovněž k problematice zpracovalo přehlednou příručku, kterou je možné nalézt zde: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/.

Reakce společnosti

Publikováno
14.3.2018 14:38, před 9 měsíci

ID: O2LPNA56


Dobrý den.

Prodlužování Vašeho Prémiového členství na be2 bylo již zrušené.

Vaše Prémiové členství je platné do 28/05/2018, po uvedeném datu nebude prodloužené.

Svůj profil můžete vymazat kliknutím na kruhovou ikonu fotografie, následně na možnost "Nastavení" a "Smazat můj profil", mějte však prosím na paměti, že tím nevyužijete své Prémiové členství.


Jan Nývlt

Uzavření stížnosti

Publikováno
14.3.2018 17:36, před 9 měsíci

Hodnocení:

Komentář: Děkuji člověku,či týmu z dTestu,který věnoval čas a úsilí mému problému.Snad se tímto, tato špatná zkušenost uzavřela a doufám, že ze strany BE2 nedojde již k žádnému odečtu z meho účtu či jiného vymáhání.

PS: Na České poště jsem zkoušel odesílat výpověď FAXem,dle uvedené adresy na BE2, ale bylo mně řečeno že na tuto adresu nelze FAX odeslat.

Ještě jednou děkuji a všem dalším přeji mnoho úspěchů a méně špatných zkušeností.